Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Condicions ambientals a l’escola

Factors com la il·luminació, la temperatura o el nivell de soroll a les aules poden afectar al rendiment acadèmic dels alumnes
Per EROSKI Consumer 22 de octubre de 2010
Img clase plastica1234listadojpg
Imagen: Lisa Clarke

De la mateixa manera que les empreses vetllen perquè els seus treballadors desenvolupen la seva activitat en un entorn adaptat a les seves característiques i necessitats perquè no influeixi en la productivitat, els centres educatius han d’avaluar i acomodar els espais escolars perquè, tant els docents com els alumnes, puguin dur a terme l’activitat acadèmica en òptimes condicions. Obtenir el major rendiment possible de la llum natural, no exposar-se de forma continuada a nivells elevats de soroll o evitar canvis bruscs de temperatura són algunes pautes que els especialistes en ergonomia escolar recomanen aplicar a les aules.

/imgs/2010/10/classe-plastica123portada.jpg

Els espais escolars influeixen sobre els resultats acadèmics dels alumnes. Així ho confirmen diferents recerques realitzades entorn de l’impacte que les condicions ambientals i ergonòmiques dels centres educatius tenen en el rendiment dels estudiants i en la labor dels docents. El professor de la Universitat de Durham (Regne Unit) Steve Higgins, en la seva revisió literària ‘L’impacte dels ambients educatius’, subratlla una evidència clara que “ambients d’aprenentatge extremadament pobres tenen un efecte negatiu en els estudiants i el personal docent”, així com que, en millorar-ho, “s’obtenen beneficis significatius”.

“Són necessaris aire net, bona il·luminació i un ambient d’aprenentatge tranquil, còmode i segur”

La qualitat interna de l’aire, ventilació i confort tèrmic, il·luminació, acústica i la grandària de l’escola i de les aules són alguns dels atributs espacials que poden incidir sobre el rendiment d’alumnes i professors, tal com apunta Mark Schneider, del Centre Nacional d’Estadístiques Educatives nord-americana. El seu treball de recerca ‘Afecten els espais educatius als resultats acadèmics?’ conclou que “són necessaris aire net, bona il·luminació, i un ambient d’aprenentatge tranquil, còmode i segur”.

Il·luminació adequada

Entre els problemes específics de les instal·lacions d’enllumenat d’un centre educatiu, la ‘Guia Tècnica d’Eficiència Energètica als Centres Docents’, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, destaca: l’entrada de llum natural per una finestra que dificulti la visió de la pissarra i impossibiliti la lectura del seu contingut, les lluminàries mal col·locades que causen enlluernaments directes, els llums amb color i potència inadequada que poden fer indesxifrable l’escriptura en un quadern o una distribució deficient dels emissors de llum (naturals i artificials), que provoquen que les ombres de l’alumne distorsionin la visió.

Per adaptar de forma adequada la il·luminació a les necessitats dels escolars i docents, els especialistes recomanen:

 • Aprofitar al màxim la llum natural i, en cas de ser artificial, procurar que tingui una intensitat mínima de 500 lux.
 • Tenir en compte en la col·locació de les lluminàries la posició i orientació dels pupitres, la situació i proximitat de les finestres, l’altura del sostre i la situació de la pissarra.
 • Aquesta última no ha de ser brillant ni negra, la seva il·luminació ha d’evitar els reflexos en la superfície i abastar tot l’encerat, no només la part superior.
 • Evitar que les tasques es realitzin front o contra les finestres (d’esquena).
 • Col·locar les taules entre les files de lluminàries per afavorir que la llum incideixi de manera lateral sobre la tasca.
 • Evitar els colors blancs en parets i sòls, ja que poden convertir-se en superfícies enlluernadores.

  Nivells de soroll

  La contaminació acústica juga un important paper en l’àmbit escolar

  La contaminació acústica juga un important paper en l’àmbit escolar, el soroll ambiental o una reverberació inadequada “produeixen interferències en els processos de comunicació i en els cognitius”. Així ho afirmen els especialistes de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball en la seva publicació digital ERGA-Primària, una revista de caràcter pedagògic i informatiu sobre les condicions de salut i seguretat en l’entorn escolar.

  A més de les condicions ambientals intrínseques a un centre escolar (sorolls de nens al pati, durant les activitats esportives, etc.), nombrosos espais educatius destaquen per una ubicació en emplaçaments molt sorollosos. Aquests factors suposen en molts casos un esforç extra per a la veu del docent, que ha de competir amb aquests sorolls per poder comunicar-se de forma efectiva amb els alumnes. Algunes senzilles pautes poden prevenir aquesta situació:

 • Dissenyar les aules amb materials de revestiment que siguin absorbents i disminueixin el ressò.
 • Col·locar pegats de feltre en les potes de taules i cadires perquè no facin soroll en desplaçar-se.
 • Revisar de forma periòdica el mobiliari i reparar calaixos que chirríen, taules o cadires desnivellades i portes o finestres amb tancaments defectuosos.
 • Programar els horaris d’esbarjos i activitats a l’aire lliure de manera que s’impedeixi que els alumnes que estiguin en l’exterior se situïn en zones properes a les aules on s’imparteixen classes.

  Ni fred, ni calor

  La temperatura ha d’estar compresa entre 17°C i 27°C

  El Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut que han de complir els llocs de treball, recull que la temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris (com les escoles) “estarà compresa entre 17°C i 27°C”. Segons les indicacions de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, per respectar aquests criteris, a l’hivern, en portar roba d’abric, la temperatura ha de mantenir-se entre 17°C i 24°C i a l’estiu, en usar-se roba lleugera, els paràmetres se situen entre 23°C i 27°C. Per mantenir aquests nivells es recomana:

 • Si s’utilitzen sistemes de calefacció o d’aire condicionat, evitar que es generin temperatures excessives tant a l’alça com a la baixa.
 • En els mesos de calor, procurar mantenir les persianes o cortines de les aules baixades quan el sol incideixi de forma directa sobre les finestres.
 • Revisar els tancaments de finestres i portes per evitar el pas de corrents d’aire a l’hivern.

 • Airejar tots els dies les aules en un horari adequat per mantenir la temperatura idònia al moment de les classes.
 • Modificar, si és necessari, els horaris d’activitats escolars en l’exterior de les aules per evitar exposar als alumnes a temperatures excessives.
  Estudi Pilot

  La implementació d’espais escolars efectius ha adquirit major rellevància en els últims anys i comença a considerar-se entre els objectius de les administracions educatives. El Centre per a Ambients d’Aprenentatges Efectius, de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), treballa en l’actualitat en un estudi pilot internacional per avaluar la qualitat dels espais educatius dels seus països membres.

  Entre els 22 Objectius del Rendiment de la Qualitat (ORC) que es plantegen en aquesta recerca, es revisarà que els espais on aprenen els estudiants compleixen amb nivells acceptables de silenci, amb la suficient quantitat i qualitat d’il·luminació i amb una temperatura de l’aire i humitat en rangs acceptables.