Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Conèixer el rendiment acadèmic dels fills a través d’Internet

Les plataformes de seguiment educatiu permeten als pares mantenir contacte directe amb els centres i accedir a les notes o una altra informació acadèmica dels seus fills
Per Azucena García 1 de setembre de 2012
Img facebook list
Imagen: Martin Hofmann

Algunes comunitats autònomes han habilitat plataformes en Internet perquè els pares es comuniquin de manera directa amb el professorat i coneguin l’evolució acadèmica dels seus fills. Gràcies a aquestes propostes, accedeixen a les notes, les faltes d’assistència o qualsevol altra incidència que ocorri durant el temps d’estudi. Per conèixer el funcionament d’aquestes plataformes i treure’ls el màxim partit, en aquest article s’explica què informació poden consultar els pares, com establir una comunicació directa entre pares i professors, els serveis de les plataformes per als alumnes, com accedir a la informació, així com un llistat de plataformes autonòmiques de seguiment educatiu.

Informació que poden consultar els pares

Gràcies a Internet, les famílies tenen l’oportunitat de conèixer de primera mà i gairebé en temps real el rendiment acadèmic dels seus fills i les incidències que ocorrin al centre on estudien. A través de plataformes habilitades per a aquesta fi, el professorat i els col·legis publiquen informacions d’interès per als pares, com les notes, les dates d’exàmens i vacances, avisos relatius al centre i altres notificacions generals. Aquesta eina pretén facilitar als pares el seguiment educatiu dels seus fills i treballar de manera coordinada amb els centres per ajudar-los quan es detecti un problema. Les dades que es poden consultar són diversos i, sobretot, busquen millorar el rendiment dels estudiants.

 • Avaluació i notes acadèmiques. És potser la informació més interessant per als pares, ja que accedeixen de primera mà a les notes acadèmiques dels fills. L’objectiu d’aquesta eina no és solament que coneguin els resultats obtinguts en els exàmens, sinó que, a partir de la qualificació obtinguda, els ajudin en cas de tenir qualsevol problema de rendiment.

 • Tasques escolars, exàmens, horari i calendari escolar. Totes les dades relacionades amb el curs es pengen en aquestes plataformes. Les dates, les tasques escolars que els alumnes han de lliurar, l’horari de les classes, els dies festius i el període de vacances, tot queda recollit al portal.

 • Faltes d’assistència i de conducta. Ambdues es publiquen en aquest apartat especial, on els pares poden justificar les faltes d’assistència o els retards dels alumnes. Per a això, han de confirmar la seva identitat i, sempre que sigui possible, adjuntar la informació (arxius) que demostri la justificació. D’igual manera, poden avisar al tutor o professor de la futura absència de l’alumne i el motiu de la mateixa. Respecte a les faltes de conducta, és possible conèixer el comportament dels fills a l’aula i al centre, tant amb els professors com amb la resta de companys.

 • Incidències. En aquest apartat es destaquen aspectes de la convivència escolar i la marxa de l’aula, així com episodis rellevants en els quals el fill estigui implicat i uns altres que afectin a la marxa de la classe. Les notificacions es comuniquen per correu electrònic.

 • Tutories. Els pares poden sol·licitar tutories, consultar les entrevistes programades amb els tutors i, en cas de no poder acudir a aquestes cites, anul·lar les tutories.

 • Notícies del centre, circulars i avisos. S’informa als progenitors sobre les activitats del centre, l’ambient acadèmic o els canvis que es registrin. També es publiquen avisos relatius al funcionament del centre o que afectin a l’àmbit d’estudi dels alumnes. Els avisos poden partir del centre o del professor, que informi de manera general als pares i estudiants d’un mateix grup o curs.

 • Servei de subscripció. Per conèixer qualsevol incidència de manera més eficaç, així com per accedir a les novetats, els pares poden subscriure’s a un servei d’alerta o notificacions. D’aquesta manera, cada vegada que es produeixi una nova informació, els progenitors rebran un correu electrònic, o missatge de text al mòbil, o bé es gestionarà l’enviament setmanal d’un correu electrònic per comunicar l’ocorregut durant els últims set dies.

 • Serveis complementaris. En aquest apartat es consulten serveis que no es refereixen al rendiment acadèmic, però estan relacionats amb l’escolarització de l’alumne, com el transport escolar, el servei de menjador, els rebuts abonats o pendents de pagament.

 • Dades i historial acadèmic. En ocasions, és possible accedir a les qualificacions anteriors dels estudiants per conèixer la seva trajectòria acadèmica en els últims cursos i no solament en l’actual.

Comunicació directa entre pares i professors

Pares i professors mantenen una relació directa a través d’Internet, amb avisos instantanis davant qualsevol incidència

Aquestes plataformes agiliten la comunicació entre pares i professors. Els progenitors s’informen sobre les assignatures que cursen els seus fills i els professors que les imparteixen, amb els qui mantenen una relació directa a través d’Internet. En el cas de les plataformes andalusa i gallega, s’intercanvien missatges amb el professorat o l’adreça del centre.

La proposta de La Rioja es proposa agilitar la col·laboració entre pares, professors i alumnes, de manera que es porti un control de la trajectòria escolar i s’ajudi als alumnes a millorar els seus resultats acadèmics amb el suport de tots els agents implicats. Es pretén que aquests “tinguin al seu abast tota la informació dels grups als quals imparteixen classe per fer més fàcil el seu seguiment diari”. Es facilita la resolució de dubtes i, si escau, la informació és immediata. “Quan s’estableix una tasca o es fixa la data d’un control, en aquest mateix moment, els pares i mares disposen d’aquesta informació, sempre que ho desitgin, a través de correus i missatges d’informació en el mòbil”, explica.

La resta de propostes aconsegueixen també “un diàleg fluid i quotidià” entre professors i pares, que poden consultar qualsevol dubte als docents i a l’adreça del centre. És una comunicació “de forma àgil i senzilla”, mitjançant les noves tecnologies i les alternatives de contacte que ofereixen.

Serveis de les plataformes per als alumnes

No solament els pares treuen partit a aquestes plataformes, sinó que també els alumnes s’aprofiten dels avantatges d’Internet i de les dades que es publiquen. Els serveis als quals accedeixen són molt similars als dels seus pares, per la qual cosa poden seguir el seu propi progrés acadèmic, recorda la proposta de La Rioja.

En cas de faltar a classe, contacten amb el centre o amb els professors de manera directa i coneixen les tasques de l’endemà o properes convocatòries d’exàmens. També poden comptar amb una agenda personal, des de la qual gestionen el curs, o accedir a un tauló virtual d’anuncis, on es recullen les novetats del centre.

Com accedir a la informació

ja que la informació que es maneja en aquestes pataformas és privada, per accedir s’exigeixen uns requisits de seguretat. És necessari que tots els usuaris s’identifiquin amb el seu nom d’usuari i contrasenya. Així es garanteix la protecció de dades i cada persona o grup “accedeix a la informació que correspon, segons el perfil”.

La Comunitat de Madrid exigeix un certificat digital “vàlid i no revocat”, ja que el sistema “verifica la identitat dels pares i garanteix l’autenticitat” per assegurar un accés personalitzat a la informació específica de cadascun. En la majoria dels casos, abans que els pares o els alumnes accedeixin a aquests serveis, el centre ha d’activar-ho i donar el vistiplau a les peticions, mitjançant la concessió d’un usuari i contrasenya.

Quant a la consulta de la informació, no és obligatòria, sinó que té caràcter voluntari. Una vegada que pares i alumnes està autoritzats a accedir al sistema, prenen la seva pròpia decisió sobre l’accés al mateix. Ells trien l’ús que faran d’aquesta via de consulta amb el centre. Quan es pretengui bloquejar l’accés d’un usuari, est haurà de sol·licitar-se per escrit i mitjançant la documentació que ho justifiqui.

Plataformes autonòmiques de seguiment educatiu

Diverses comunitats autònomes i alguns centres han creat els seus propis sistemes de seguiment educatiu. És el cas de les següents autonomies:

 • Andalusia. PASSIN assegura la comunicació entre els pares, tutors, alumnes, càrrecs directius i professorat. Així es persegueix que tots ells mantinguin “un diàleg fluid i quotidià” i, especialment, es facilita la comunicació a els qui per motius personals, laborals o uns altres “no puguin dur-la a terme de la manera tradicional”.

 • Astúries. Educastur, el portal de la Conselleria d’Educació i Universitats del Principat d’Astúries, facilita a les famílies la consulta de les notes acadèmiques dels fills en edat escolar. No obstant això, per accedir a aquesta informació, el centre ha d’oferir aquest servei i els pares han de donar-se d’alta en el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC).

 • Cantàbria. Yedra és la plataforma habilitada “perquè tota la comunitat educativa realitzi tasques de gestió acadèmica i seguiment educatiu”. Està activa per a centres de Primària i Secundària i es dirigeix a pares, alumnes i professors.

 • Comunitat de Madrid. El Portal Escolar està habilitat per consultar les dades d’escolarització de l’alumne, avaluacions, assistència, incidències i historial acadèmic.

 • Galícia. La seva iniciativa es plasma en espazoAbalar, un portal per a tota la comunitat educativa, que facilita una “comunicació directa i multicanal” entre tots els seus membres.

 • Extremadura. Compta amb la Plataforma Educativa extremenya Rayuela, que des del passat curs 2011/2012 permet als pares de l’alumnat escolaritzat en centres privats concertats “un accés personalitzat i independent per al seguiment educatiu de cada fill”.

 • La Rioja. Racima és el canal de comunicació entre l’escola i la família. En ella, un espai específic denominat “Seguiment Educatiu” recull tots els serveis necessaris per atendre les demandes de la comunitat educativa.