Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els docents i les TIC

La formació dels professors és essencial per aconseguir la capacitació tecnològica dels estudiants
Per martavazquez 30 de octubre de 2009
Img pizarralistado
Imagen: Wikimedia

La utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en els processos educatius permet que els estudiants adquireixin determinades capacitats impossibles d’obtenir per altres vies. No obstant això, els docents han d’estar preparats per oferir als seus alumnes aquestes noves oportunitats d’aprenentatge a través de la integració de les TIC a les aules tradicionals i mitjançant l’aplicació de mètodes pedagògics innovadors.

Estàndards TIC

Administracions i experts en educació reconeixen que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ocupen un paper important en el desenvolupament i millora de qualsevol sistema educatiu. Per això, és fonamental que els estudiants sàpiguen utilitzar-les amb eficàcia per aprendre i desenvolupar-se amb èxit en la societat actual. Els docents juguen en aquest escenari un paper primordial. Des del seu treball com a formadors, proporcionen als seus alumnes els coneixements bàsics sobre la utilització de les TIC; però sobretot, els ensenyen quan, com i on usar-les.

Per dotar d’aquestes competències tecnològiques als estudiants no n’hi ha prou amb introduir ordinadors i altres eines tecnològiques en l’àmbit escolar. És imprescindible que els docents estiguin preparats. Han de comptar amb la suficient competència en TIC, que els permeti integrar-les en condicions òptimes en els processos d’ensenyament i aprenentatge que es desenvolupin a les aules.

Un projecte de la UNESCO recull orientacions destinades als docents i directrius per organitzar programes de formació del professorat

Però quin és la formació essencial que ha de tenir tot professor per desenvolupar la seva labor professional amb eficàcia? L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha dissenyat un primer marc de referència comuna a través del projecte “Estàndards de competències en TIC para docents”, elaborat després de dos anys de profunda recerca. En ell, es recullen orientacions destinades als docents i directrius per organitzar programes de formació del professorat, a els qui busca preparar per exercir el lloc essencial que tenen en la formació tecnològica dels estudiants.

Competències bàsiques

Els estàndards en TIC de la UNESCO es formulen entorn de tres enfocaments. Un de fonamental se centra en les nocions bàsiques que han d’adquirir els docents per incrementar la comprensió tecnològica dels estudiants. S’aposta per la integració de les competències en TIC en els plans d’estudi i currículums formatius. Els dos enfocaments addicionals (aprofundiment i generació de coneixement) pretenen un augment de les capacitats dels estudiants i ciutadans per aplicar els coneixements adquirits o generar noves habilitats.

Cal que coneguin el moment, el lloc i la manera més adequada d’utilitzar la tecnologia digital

Aquestes tres guies s’entrecreuen amb els sis components principals del sistema educatiu: política, currículum, pedagogia, TIC, organització i administració i desenvolupament professional del professor. El resultat són una sèrie de competències docents que marquen el perfil TIC dels educadors:

  • Han d’estar capacitats per integrar l’ús de les TIC en els currículums i iniciar als estudiants en el seu ús.
  • Cal que coneguin el moment, el lloc i la manera més adequada d’utilitzar la tecnologia digital en activitats i presentacions que es desenvolupen a l’aula.
  • Han de tenir coneixements bàsics de maquinari i programari, aplicacions de productivitat i gestió, navegació per Internet, almenys un programa de comunicació i un de presentacions multimèdia. Una vegada superada l’etapa de coneixements bàsics, és convenient que es familiaritzin amb aplicacions i eines específiques i que sàpiguen utilitzar-les amb flexibilitat en les diferents situacions que es donin a l’aula.
  • Han de saber utilitzar les TIC durant les activitats que es realitzen amb el conjunt de la classe, en petits grups o de manera individual, i han de garantir l’accés equitatiu a aquestes.
  • Han de tenir habilitats en TIC i coneixements dels recursos de la Web per poder fer ús d’ells en l’adquisició de coneixements complementaris de les matèries i dels mètodes pedagògics que contribueixin a desenvolupar-les.
  • És convenient que tinguin capacitat per utilitzar les TIC, crear i supervisar projectes realitzats pels estudiants.
  • Les tecnologies han de permetre que els docents puguin col·laborar amb altres companys o experts externs per recolzar la seva pròpia formació.