Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La tutoria amb el professor

Una comunicació fluïda entre el professor i les famílies és fonamental per al desenvolupament educatiu de l'alumne
Per martavazquez 5 de febrer de 2008
Img tutoria
Imagen: ccarlstead

Intercanviar informació, resoldre conflictes, analitzar el comportament o simplement conèixer les opinions de les dues parts són alguns dels objectius que persegueixen les tutories amb els pares. Una eina essencial, tant per a les famílies com per als educadors, que ajuda a integrar de forma coherent els àmbits educatius escolar i familiar.

Imagen: arte ram

Para què voldrà veure’ns el professor? És la pregunta que se solen fer molts pares davant la sol·licitud d’una entrevista personal amb el tutor dels seus fills, ja que freqüentment s’associa aquest fet al fet que l’alumne presenta algun problema o dificultat a l’aula.

Les tutories aconsegueixen una major coherència entre l’educació del nen en el col·legi i en la llar

Gens més lluny de la realitat. Les tutories amb la família no han de considerar-se únicament com una eina per resoldre conflictes, sinó com una via per intercanviar la informació rellevant sobre la situació de l’alumne en l’ambient familiar i en l’escolar i analitzar les seves influències. D’aquesta manera, s’aconsegueix una major coherència entre l’educació del nen en el col·legi i en la llar, s’unifiquen criteris i s’assumeixen unes mateixes línies d’actuació en els dos àmbits.

Tots els centres escolars han d’incloure dins del seu Projecte Curricular el denominat Pla d’Acció Tutorial (PAT), on s’especifiquen els criteris i procediments per a l’organització i funcionament de les tutories, tant amb els alumnes com amb les famílies. Generalment entre les actuacions que s’inclouen en el PAT d’un centre s’inclouen les entrevistes individuals amb els pares per informar-los del desenvolupament acadèmic de l’alumne o de qualsevol aspecte relacionat amb la seva formació, amb l’objectiu principal que s’estableixi un canal de comunicació fluït entre els professors i família.

Els pares sempre poden sol·licitar una entrevista amb el tutor si ho desitgen

Normalment, el centre escolar, dins del PAT, estipula per a cada nivell educatiu un nombre de tutories rutinàries amb els pares, però aquests sempre poden sol·licitar una entrevista personal amb el tutor de l’alumne si ho desitgen, ja sigui perquè han detectat algun problema o dificultat en l’escolar que és convenient consultar amb el professor, per informar-li sobre algun canvi en la situació familiar que pot afectar a l’alumne o simplement per conèixer altres aspectes de l’evolució dels seus fills, que no es reflecteixen en les notes o avaluacions que informen periòdicament sobre el rendiment escolar de l’alumne.

Preparar l’entrevista

Igual que seria impensable acudir a una reunió de treball sense haver-la preparat amb anterioritat, els pares haurien de preparar de la mateixa manera les tutories amb el professor. Després de consultar amb diversos professors de diferents etapes educatives, oferim una sèrie de pautes que els pares haurien de tenir en compte a l’hora d’acudir a la cita amb el tutor dels seus fills:

Han de ser puntuals: normalment el professor concerta diverses cites en el mateix dia, el que una família es retardi, pot afectar a la resta de famílies que s’han convocat.

Preparar l’entrevista: els pares han de tenir clar que no només van a escoltar, sinó que la tutoria és un intercanvi d’informació, per tant és aconsellable que recullin per escrit els temes que vulguin tractar amb el professor i aquella informació que pugui ser rellevant per al docent, tant la referent al rendiment (el temps que dedica a les tasques o les dificultats que troba), com als seus hàbits en la llar (relacions amb altres membres de la família o les activitats d’oci).

Consens entre els pares: és important que els pares consensuïn les seves opinions sobre els temes que es van a tractar en la tutoria amb anterioritat, i si hi ha disparitat en les seves opinions comunicar-li-ho al tutor.

Els fills poden ser la millor font d’informació per preparar l’entrevista

Conversar amb els fills: a partir d’una edat, els fills poden ser la millor font d’informació per preparar una tutoria. Preguntar-li sobre els temes que li preocupen o simplement obtenir la seva opinió sobre la seva situació escolar orientarà als pares en els punts importants que han de tractar en l’entrevista amb el professor.

Tenir una actitud positiva: els pares han de tenir en compte que l’entrevista amb el tutor és una eina per afavorir el desenvolupament escolar de l’alumne, i que encara que alguns dels aspectes que el professor transmeti sobre ells sigui negatiu o discutible, no és convenient adoptar una actitud defensiva.

El professor interactua no només amb un alumne, sinó amb un grup ampli de la mateixa edat

Valorar l’opinió del professor: encara que els pares poden ser els que millor coneixen als seus fills, és evident que el professor pot conèixer actituds i característiques dels alumnes que no manifesten en l’entorn familiar i que aporten als pares una informació complementària molt valuosa. D’altra banda, cal tenir en compte que el professor interactua no només amb un alumne, sinó amb un grup ampli de la mateixa edat i per tant, cal valorar àmpliament la seva opinió sobre algun problema o actitud i el grau d’importància que cal donar-li.

Establir objectius: en finalitzar l’entrevista els pares han d’acordar amb el tutor, si és necessari, aquells aspectes referents a l’alumne que es necessiten millorar o reforçar i de quina manera participarà cadascuna de les parts en la consecució dels objectius que es plantegin.

Com ha de preparar la tutoria el professor

La ponència Com millorar la relació entre el centre educatiu i les famílies realitzada per un equip de l’Associació Aragonesa de Psicopedagogia en la Trobada Nacional d’Orientadors, recull algunes de les pautes essencials per als tutors a l’hora de preparar una entrevista individual amb els pares.

Abans de l’entrevista: el tutor ha de preparar l’entrevista informant-se de l’alumne, preparant tant el que vagi a dir com el material de suport que es vagi a utilitzar (notes, fitxes, parts…). Així mateix, el tutor ha de preparar el lloc de l’entrevista, procurant que sigui tranquil, còmode, sense interrupcions i confidencial.

Durant l’entrevista:

 • Crear un bon clima amb els entrevistats i comunicar el temps disponible.
 • Valorar la possibilitat d’incloure a l’alumne en l’entrevista.
 • Extreure característiques i accions positives de l’alumne i manifestar-les en primer lloc abans que el negatiu.
 • Seguir un ordre prefixat en l’entrevista: escolar, personal, social…
 • Objectivitat sobre l’alumne: Parlar més amb el verb ESTAR i FER que amb l’ÉSSER.
 • Transmetre confiança i seguretat en el que es diu i fa. Tenir mentalitat positiva, donar expectatives positives i promoure el canvi.
 • Transmetre que són col·laboradors a l’educació del fill, no mers transmissors d’informació. Que el personal i el social preocupa tant com el merament acadèmic.
 • Transmetre empatia: quan hi hagi malestar i preocupació reals posar-se en el lloc de l’entrevistat, pensar que com a pares és normal que estiguin preocupats pels seus fills.
 • No fer parenceries d’autoritat, qüestionar, avaluar, jutjar o discutir i de la mateixa manera no acceptar faltes de respecte o de mala educació, amenaces o crítiques injustificades.
 • Transmetre sensació de confiança en les capacitats dels pares.
 • Derivar a l’Orientador quan el problema sigui necessari.
 • Recollir tota la informació possible. Els pares coneixen a l’alumne millor que nosaltres.
 • Ser coherents: no demanar als pares que facin alguna cosa per solucionar un problema de l’alumne si nosaltres no estem disposats a fer alguna cosa també, encara que això ens suposi més treball.