Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’esport en el sistema educatiu

Una nova norma regula totes les modalitats esportives en el sistema educatiu reconegudes pel Consell Superior d'Esports
Per martavazquez 14 de novembre de 2007

Els més de 10.000 entrenadors esportius que cada any obtenien la seva titulació fora de l’àmbit acadèmic podran a partir d’ara integrar-se en el sistema educatiu, ja que la nova ordenació dels Ensenyaments Esportius, aprovada el passat octubre, àmplia la regulació de les titulacions de tècnics esportius de grau mitjà i superior a les modalitats esportives de les 63 federacions espanyoles, incloses les de discapacitats. Així mateix, facilita la incorporació dels esportistes d’alt nivell i rendiment a aquests ensenyaments concedint valor acadèmic a la seva experiència esportiva.

Img deportivas portadaImagen: Ford Ranger

Amb l’aprovació el passat 19 d’octubre de 2007 del Reial decret per a l’Ordenació dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial, elaborat i promogut pel Consell Superior d’Esports, s’atorga a aquests ensenyaments el caràcter oficial i la validesa acadèmica que ja va reconèixer la Llei Orgànica d’Educació en integrar-les dins del sistema educatiu, donant-li un tractament similar al dels diferents ensenyaments i incloent els ensenyaments esportius de grau mitjà a l’educació secundària postobligatòria, i els ensenyaments esportius de grau superior dins de l’educació superior.

Les titulacions s’estenen a les modalitats de les 63 Federacions esportives espanyoles

Una de les novetats més significatives que aporta aquest Reial decret als ensenyaments esportius és que regula totes les modalitats esportives, i si escau les especialitats, que estiguin reconegudes pel Consell Superior d’Esports. D’aquesta manera, s’àmplia l’anterior normativa, que regulava únicament sis modalitats (esquí, bàsquet, futbol, muntanya, atletisme i handbol), estenent-se a les modalitats esportives de les 63 Federacions espanyoles reconegudes per aquest Consell, on s’inclouen les de discapacitats.

Segons el calendari d’implantació de la LLOI, abans del 31 de desembre de l’any 2007, el Govern iniciarà l’establiment d’aquestes noves titulacions, que permetran que els prop de 10.000 entrenadors que anualment obtenien una titulació a través de cursos dins del marc del sistema esportiu, però fora de l’àmbit acadèmic, s’integrin en el sistema educatiu. Així mateix, el Reial decret estableix el sistema d’equivalències, homologacions i convalidacions que permetrà que més de 300.000 tècnics formats anteriorment en nivells com a monitor, entrenador regional o entrenador nacional, equipessin els seus títols als nous ensenyaments oficials.

La nova normativa beneficiarà als esportistes d’alt nivell i alt rendiment

Uns altres dels beneficiats per aquesta normativa seran els esportistes d’alt nivell i alt rendiment. D’una banda, perquè el disseny de les titulacions es realitzarà de manera que faciliti el reconeixement de la formació adquirida durant la pràctica esportiva de la modalitat o especialitat, i per una altra, perquè els ensenyaments es podran flexibilitzar de manera que permeti compatibilitzar l’estudi amb l’activitat esportiva, realitzant ofertes específiques per a aquests esportistes que es poden impartir fins i tot en règim a distància. Així mateix, els esportistes d’alt nivell i rendiment estaran exempts de realitzar la prova específica d’accés a determinades modalitats o especialitats amb l’acreditació de les seves meritos esportius, a més de tenir reservades un 10% de les places ofertes.

Respecte als centres que impartiran aquests ensenyaments, als centres de formació públics o privats autoritzats per les administracions educatives, on es venien impartint els ensenyaments esportius fins ara, es podran unir els centres integrats de formació professional que compleixin certs requisits, així com els centres promoguts per les Federacions esportives que, excepcionalment, podran ser autoritzats per impartir els blocs específics de determinats cicles d’ensenyament, sempre que garanteixin l’oferta de la totalitat del currículum mitjançant conveni amb un altre centre.

Estructura dels Ensenyaments Esportius

La finalitat dels ensenyaments esportius és “preparar als alumnes per a l’activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seva adaptació a l’evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa”.

Al grau mitjà es pot accedir directament amb el Graduat en Educació Secundària

S’estructuren en grau mitjà i grau superior. Als ensenyaments esportius de grau mitjà es pot accedir directament amb el títol de Graduat en Educació Secundària, no obstant això, aquells que no ho posseeixin i tinguin com a mínim 17 anys, podran accedir mitjançant la superació d’una prova específica que versarà sobre els continguts de l’Educació Secundaria Obligatòria; aquesta prova pot ser substituïda per la prova d’accés a la Formació Professional de Grau Mitjà. D’altra banda, quan la modalitat esportiva ho requereixi, es pot establir una edat mínima d’accés i la superació d’una prova especifica per a aquesta modalitat, encara que d’aquest requisit estaran exempts els qui acreditin la condició d’esportistes d’alt nivell o alt rendiment.

El grau mitjà tindrà una durada mínima d’1.000 hores repartides en un cicle inicial (mínim 400 hores) i un cicle final. Aquests cicles s’estructuren al seu torn en diferents mòduls: mòduls comuns d’ensenyaments esportius, mòduls específics de cada modalitat o especialitat i mòduls de formació pràctica. El perfil professional que s’obtindrà una vegada superades aquests ensenyaments correspondrà a la iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció d’activitats o pràctiques esportives.

El grau superior capacita per a l’entrenament d’esportistes d’alt rendiment

Per la seva banda, el grau superior reportarà les competències necessàries per exercir les funcions d’entrenament, adreça d’equips i esportistes d’alt rendiment esportiu i conducció amb alts nivells de dificultat en la modalitat o especialitat que es tracti. Es pot accedir a aquests ensenyaments amb el títol de Batxillerat o equivalent, o igual que en el Grau Mitjà, superant una prova específica relacionada amb els objectius formatius del Batxillerat, sempre que es tingui una edat mínima de 19 anys i s’estigui en possessió de l’un títol de Tècnic esportiu en la modalitat corresponent; aquesta prova pot ser substituïda per la part comuna de la prova d’accés a la Formació Professional de grau superior.

El grau superior dels ensenyaments esportius constarà d’un únic nivell d’una durada mínima de 750 hores, i estarà compost per mòduls comuns, específics de modalitat, pràctics i un projecte final. Una vegada superat aquest cicle es tindrà accés directe als estudis universitaris.