Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Llibres de text subvencionats

El Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes concedeixen ajudes a les famílies per adquirir els llibres escolars
Per EROSKI Consumer 14 de juny de 2009
Img libros texlistado
Imagen: brandi sims

Encara que les Tecnologies de la Informació i Comunicació, TIC, s’obren cada vegada més pas a les aules dels centres educatius del nostre país, els llibres i manuals de text són encara el principal recurs didàctic de professors i estudiants i, per tant, la seva adquisició és obligatòria per a totes les famílies. Aquestes han de destinar una mitjana anual de 121,56 euros per alumne, una quantitat que suposa una important despesa en les llars. Per això, d’acord al principi constitucional que defensa l’obligatorietat i gratuïtat de l’ensenyament bàsic, les administracions educatives proporcionen als estudiants de les etapes obligatòries dels centres sostinguts amb fons públics diverses ajudes que permeten disminuir, en part, la despesa anual en aquests manuals.

Imagen: brandi sims

El passat any es van comprar en les llars espanyoles més de 52 milions d’exemplars de llibres de text de tots els nivells educatius no universitaris. Segons les dades de la Federació de Gremis d’Editors, això suposa una facturació propera a 900 milions d’euros, una quarta part del total d’ingressos del mercat editorial del nostre país. I és que cada curs escolar, les famílies han d’adquirir els llibres i manuals de text necessaris perquè els estudiants desenvolupin de forma correcta la seva activitat acadèmica. La despesa mitjana que van assumir el passat any en les llars va ser de 121,56 euros per alumne.

Les ajudes es dirigeixen, sobretot, als alumnes de nivells obligatoris de centres sostinguts amb fons públics

En gran part dels casos, aquestes quantitats no les desemborsen íntegrament les famílies, ja que el Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes tenen establerts diferents programes d’ajudes perquè les llars puguin finançar la despesa anual que suposa la compra dels llibres de text. Aquestes ajudes es dirigeixen, sobretot, als alumnes de nivells obligatoris de centres sostinguts amb fons públics (públics i concertats) i, en ocasions, la seva concessió depèn del nivell de renda familiar.

Ajudes autonòmiques

Les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, Canàries, Andalusia, Extremadura, Aragó, Balears, Catalunya, Galícia, La Rioja, Navarra i País Basc tenen implantat un programa de gratuïtat de llibres de text a través de la fórmula del préstec. Aquest sistema consisteix en la reutilització dels llibres de text, és a dir, són gratuïts, però una vegada finalitzat el curs, els estudiants han de lliurar-los al centre perquè altres alumnes puguin utilitzar-los en anys acadèmics successius. Els manuals es renoven cada quatre anys, encara que en general, de manera excepcional, els llibres corresponents a 1º i 2º de Primària es renoven tots els anys.

Altres comunitats opten per un sistema d’ajuda directa a les famílies, consistent en el lliurament d’un xec o bo lliuro per una quantitat determinada, perquè es canviï pels llibres de text en realitzar la compra:

A Astúries, aquest any s’estableixen llindars de renda per concedir les ajudes

Astúries: es concedeix una ajuda familiar directa per cada fill matriculat en primària o secundària als centres sostinguts amb fons públics. El passat curso aquesta subvenció s’atorgava a totes les famílies que no obtinguessin rendes superiors a 60.000 euros, no obstant això, aquest any s’estableixen llindars de renda determinats que van des de 17.377 euros per a famílies de dos membres, fins a 39.877 euros per les de vuit. Per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o d’alta capacitat intel·lectual, aquest llindar s’incrementa en 5.000 euros, mentre que per a les famílies nombroses l’increment és de 3.000 euros, si són de categoria general, o 5.000 euros si són de categoria especial. L’ajuda per als llibres de text en el curs 2010/2011 serà de 105 euros en primària i de 130 euros en secundària.

Cantàbria: en el curs 2010/2011 seran beneficiaris d’un xec-lliuro els alumnes de primària i d’AIXÒ dels centres mantinguts amb fons públics les rendes familiars dels quals no superin els llindars establerts, que oscil·len entre 24.089 euros per a les famílies de dos membres i 53.668 euros per les de vuit. A través del centre rebran una ajuda, canjeable en els establiments autoritzats, de 120 euros per als estudiants de primària i de 170 euros per als secundària.

La quantia de l’ajuda ha disminuït de forma considerable respecte al passat any

Castella i Lleó: el Programa de Gratuïtat dels llibres de text es dirigeix als alumnes de primària i AIXÒ amb rendes familiars inferiors a 60.000 euros. Aquest límit no s’aplica a les famílies nombroses o a unes altres que compten amb un membre amb minusvalidesa superior al 33%, mates d’actes terroristes o de violència de gènere. La quantia de l’ajuda ha disminuït de forma considerable respecte al passat any. Tant per a primària com para secundària l’import serà de 105 euros. Per a les rendes més baixes, es preveu una ajuda superior a 140 euros.

Madrid: la comunitat madrilenya realitza una convocatòria d’ajudes amb caràcter de subvenció per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic. D’aquestes es beneficien els alumnes de tercer curs del 2º cicle d’educació infantil i dels nivells obligatoris d’ensenyament, dels centres públics i privats. L’import màxim de les ajudes és de 40 euros per als alumnes d’infantil, 104 euros pels de primària i 110 euros pels de secundària. S’atorguen en funció dels nivells de renda familiars.

Murcia: el bo-lliuro proporcionarà el proper curs una ajuda de 100 euros als alumnes de 1º a 5º de primària dels centres sostinguts per fons públics i de 150 euros, als estudiants de tots els cursos de l’ESO.

A València, les famílies podran utilitzar la resta de l’ajuda per a la compra de material escolar

València: el proper curs es lliurarà un bo-lliuro a tots els alumnes de primària de centres sostinguts amb fons públics. En el cas que el cost dels llibres sigui inferior al bo, les famílies podran utilitzar la resta per a la compra de material escolar. D’altra banda, els alumnes de secundària la renda familiar de la qual se situï entre 14.112 euros per a famílies d’un membre i 53.665 euros per les de vuit, seran beneficiaris d’una ajuda per a llibres de text de 125 euros.

Ajudes del Ministeri d’Educació

A més de les col·laboracions de les comunitats, el Ministeri convoca cada any el seu propi programa d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per a les famílies amb menor nivell de renda que, per algun motiu, quedin fos dels diferents programes autonòmics.

En la convocatòria del Ministeri per al proper curs 2010/2011 es concediran 9.804 ajudes, per un import de més d’un milió d’euros. Els beneficiaris seran els alumnes de 6º curs de primària de la comunitat autònoma de Múrcia, de 1º i 2º de primària de la La Rioja i tots els nivells de primària i secundària dels centres espanyols en l’exterior.

Les famílies d’estudiants que el passat any van ser beneficiàries de les mateixes (sempre que l’alumne no hagi canviat de nivell educatiu) poden sol·licitar aquestes ajudes, la quantia màxima de les quals ascendeix a 105 euros per alumne, i tindran caràcter preferent en la seva concessió. També les poden sol·licitar les famílies que no hagin superat en 2009 un determinat llindar de renda, que va des de 9.600 euros per a les famílies d’un membre, a 36.789 euros per a les famílies de vuit membres. Les famílies nombroses, en calcular la renda, han de deduir 1.926 euros del resultat final. La quantitat resultant es contemplarà per a la concessió de la beca.

La sol·licitud de l’ajuda per a adquisició de llibres es pot descarregar des de la mateixa pàgina web del Ministeri. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI de sol·licitant i tots els membres computables de la família, així com de les dades identificatives del compte bancari on es desitja percebre l’ajuda.