Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Premis Extraordinaris de Batxillerat

Un reconeixement oficial a l'esforç i el treball en els estudis de Batxillerat
Per Marta Vázquez-Reina 20 de juliol de 2007

Tots els anys, una vegada finalitzat el curs escolar, els millors expedients acadèmics de Batxillerat de cadascuna de les comunitats tenen l’oportunitat de presentar-se a les proves conduents al Premi Extraordinari de Batxillerat, i aquells que perceben aquest guardó poden optar així mateix al Premi Nacional que es convoca a l’any següent. Una dotació econòmica o un programa d’idiomes a l’estranger, i sobretot, matrícula gratis el primer any d’universitat, són algunes de les recompenses que poden obtenir aquests estudiants com a reconeixement oficial als seus mèrits acadèmics.

Convocatòria i selecció

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, que convoquen anualment les diferents comunitats autònomes, estan dirigits a aquells alumnes que hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,75 punts en les qualificacions dels dos cursos de batxillerat una vegada finalitzada aquesta etapa educativa, tal com regula l’ordre del 13 de desembre de 1999, per la qual es creen els Premis Nacionals de Batxillerat, i on s’estableixen les bases per a la convocatòria dels Premis Extraordinaris. La mateixa ordre disposa que el numero de premis que pot atorgar cada comunitat serà d’un per cada 1.000 alumnes o fracció superior a 500 matriculats en segon curs de batxillerat l’any de la convocatòria, i així mateix especifica una dels principals avantatges que suposa obtenir aquest premi: els alumnes que aconsegueixin el Premi Extraordinari de Batxillerat no estaran obligats al pagament dels preus públics per serveis acadèmics en el primer curs dels estudis superiors en centres públics, detallant que, en el cas que fos concedit amb posterioritat al pagament de les taxes, les universitats podran retornar-lo o descomptar-lo del pròxim pagament.

La resta de l’organització dels Premis és competència de cada administració educativa, i encara que cada comunitat estableix diferents dates de sol·licitud i realització de les proves, així com el contingut d’aquestes, el procés és similar en totes elles. En primer lloc, els centres educatius informen els alumnes que compleixen els requisits de la possibilitat de presentar-se als Premis, seguidament, els que desitgin optar a ells presenten una sol·licitud en l’Institut d’Educació Secundària on estigui dipositat el seu expedient acadèmic, acompanyada d’una certificació del Secretari del mateix Institut que acrediti el compliment dels requisits. Aquesta documentació és remesa posteriorment pels directors dels instituts a les Administracions Educatives corresponents al centre on l’alumne ha cursat els estudis.

la prova consta de dues, tres o quatre exercicis segons la comunitat autònoma que la convoca

Una vegada admesos, tots els aspirants d’una mateixa comunitat són convocats per a la realització d’una prova simultània, que en la majoria dels casos té lloc al setembre o octubre, encara que algunes comunitats com Castella Lleó, Madrid, País Basc, Balears o Múrcia la realitzen al juny, la qual cosa impedeix que es presentin aquells que hagin aprovat el Batxillerat en la convocatòria de setembre.La prova, que consta de dues, tres o quatre exercicis segons la comunitat autònoma que la convoca, inclou normalment el desenvolupament d’un tema de filosofia, un comentari de text i una prova d’idiomes, a més d’exercicis sobre les matèries comunes de cada modalitat de Batxillerat cursada per l’alumne. En elles es valora, a més de les respostes, la claredat de l’exposició i presentació dels exercicis, així com el vocabulari, la puntuació i l’ortografia. Per a optar al Premi, els alumnes hauran d’aconseguir en les proves una puntuació determinada, i aquells que obtinguin major qualificació seran els que formin part de la llista d’adjudicació de Premis elaborada pel Tribunal d’avaluació segons el contingent de cada comunitat.

Els estudiants que hagin obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat, a més d’obtenir un diploma acreditatiu que constarà en el seu expedient acadèmic, solen rebre en gairebé totes les comunitats una dotació econòmica que oscil·la entre els 1.877 euros que concedeix Castella-la Manxa i els 400 euros que perceben els estudiants càntabres. Únicament a Navarra, Comunitat Valenciana, Catalunya, Canàries i Castella Lleó no es concedeix aquesta dotació, no obstant això, aquesta última ofereix un incentiu a aquells alumnes amb Premi Extraordinari que ja estiguin exempts de les taxes de matriculació en la universitat per tenir “Matrícula d’Honor” en Batxillerat, ja que els facilita l’accés a un programa de formació de llengua estrangera durant l’estiu següent; per la seva part el País Basc, a més de la corresponent dotació econòmica, ofereix a tots els premiats un programa d’idiomes similar al de Castella León.

Dotació i terminis

Comunitat autònoma

Dotació

Termini de sol·licitud

Data d’examen

ANDALUSIA *
500 e.
20/6/2007
2a quinzena octubre
ARAGON *
900 e.
Octubre
1a setmana novembre
ASTÚRIES
625 e.
30/6/2007 i 7-15/9/2007
25/9/2007
BALEARS
600 e.
12/6/2007
26/6/2007
CANÀRIES *
Últim dia lectiu d’octubre
Abans del25 de novembre
CANTÀBRIA
400 e.
31/8/2007 i 7/9/2007
21/9/2007
CASTELLA LEÓN
6/6/2007
20/6/2007
CASTELLA-LA MANXA
1.877
30/6/2007 i 8/9/2007
15/9/2007
CATALUNYA
29/6/2007
6/9/2007
CEUTA I MELILLA I ESTRANGER
600 e.
7/9/2007
15/10/2007
COMUNITAT VALENCIANA
12/9/2007
24/10/2007
GALÍCIA
732 e.
6/7/2007 i 10/9/2007
Setembre 2007
LA RIOJA
706 e.
20/6/2007 i 7-10/9/2007
14/9/2007
MADRID
600 e.
30/5/2007
20/6/2007
MÚRCIA
700 e.
6/6/2007
21/6/2007
NAVARRA
7/9/2007
20/10/2007
PAÍS BASC
814 e.
1/6/2007
19/6/2007

* En les comunitats d’Andalusia, Canàries i Aragó, no s’ha publicat convocatòria de Premis Extraordinaris de Batxillerat 2006/2007; s’inclou l’enllaç a la convocatòria anterior.