Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Prevenció escolar del tabaquisme

Els programes més efectius permeten desenvolupar habilitats per a resistir les pressions socioculturals que promouen aquest hàbit
Per Marta Vázquez-Reina 22 de gener de 2011
Img adolescentes clase12listado32
Imagen: Rubén García Blázquez

Encara que en l’última dècada s’ha registrat un important descens en la xifra de fumadors habituals, l’edat d’iniciació al tabac és encara molt primerenca (13,3 anys). Aquesta dada revela la importància que adquireixen les accions de prevenció entre la població adolescent, una responsabilitat que han de compartir les famílies i altres agents d’influència, com la comunitat educativa. Entre les metodologies preventives del consum del tabac en l’entorn escolar destaquen com més efectives les centrades en l’ensenyament d’habilitats socials que permetin als estudiants prendre decisions de manera raonada i desenvolupar actituds i capacitats que afavoreixin la resistència a situacions de pressió.

Actuar abans de l’inici

Des de la posada en marxa de la Llei orgànica d’Educació (LOE 2006), l’Educació per a la Salut té un espai propi dins del currículum dels ensenyaments obligatoris i s’integra com a contingut transversal en diferents àrees de coneixement de les etapes educatives, des de Primària a Secundària. Entre les competències que es persegueix que aconsegueixin els alumnes en aquesta matèria, la LOE destaca una primordial: “Les habilitats i destreses per a prevenir conductes de risc i prendre iniciatives per a desenvolupar i enfortir comportaments responsables i estils de vida saludables”.

La prevenció del consum del tabac és un dels objectius que la Llei es proposa amb l’adquisició d’aquesta competència. Com que la iniciació i la posterior habituació al tabaquisme es registren en general en una edat en què els joves estan escolaritzats, l’entorn escolar resulta idoni per a fer un treball efectiu en aquest sentit.

Més de 1,6 milions d’estudiants de prop de 10.000 centres van participar en 2008 en algun programa de prevenció del tabaquisme

Per a prevenir el tabaquisme entre els adolescents, a més d’incloure la formació per a la salut en els continguts curriculars, tant el Ministeri d’Educació com les diferents administracions autonòmiques desenvolupen en els seus corresponents àmbits actuacions i programes específics. Tal com recullen les últimes dades dels Plans Autonòmics de Drogues, en 2008, més de 1,6 milions d’estudiants de prop de 10.000 centres van participar en algun programa de prevenció i en activitats puntuals de sensibilització.

Programes efectius

Els programes de prevenció no es limiten a informar els estudiants sobre els possibles efectes adversos del consum del tabac. En general, en els projectes preventius, que es desenvolupen en una etapa concreta o en tots els nivells, s’utilitzen metodologies actives que promouen una actitud positiva cap a la cura de la salut a través de l’experimentació.

La prevenció s’ha d’iniciar entre els 12 i 13 anys, abans del primer gran increment del consum

Carles Ariza i Manel Nebot, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, resum en el seu article ‘La prevenció del tabaquisme en els joves: realitats i reptes per al futur’ les condicions que s’haurien de recollir en qualsevol programa de prevenció escolar del tabaquisme. Amb base en l’evidència de les estratègies més efectives dutes a terme en els últims anys, aquests especialistes matisen alguns dels principals criteris que s’han d’aplicar:

 • Iniciar la prevenció abans del primer gran increment del consum. Com aquest ocorre al final del primer cicle de Secundària, s’ha de realitzar quan els escolars tenen entre 12 i 13 anys.
 • Els programes més efectius es basen en el tractament de les normes i les competències socials i en el desenvolupament d’habilitats per a reconèixer i resistir la pressió social.
 • La intervenció preventiva no ha de ser aïllada. Entre els programes més eficaços destaquen les propostes que inclouen sessions de reforç i l’extensió a dos o tres cursos lectius, en els quals s’intervé respecte a la iniciació al tabac, l’experimentació o la consolidació de l’hàbit.
 • L’estratègia preventiva ha d’estendre’s a l’aula, l’entorn escolar i la comunitat, és a dir, ha de secundar-se en altres accions d’intervenció sobre el mitjà acadèmic, familiar i social en el qual es mou l’alumne, com una política d’espais sense fum en l’àmbit escolar.

  Resistir la pressió

  Les recerques dutes a terme sobre el consum de tabac entre adolescents suggereixen que els determinants principals de la conducta fumadora dels joves s’agrupen en un conjunt de circumstàncies, entre les quals destaquen les socioculturals i de l’entorn. La permissivitat dels pares, la imitació i la pressió entre iguals són alguns dels factors que tenen major influència en l’adquisició de l’hàbit de fumar.

  Els especialistes recomanen accions que es basin en el desenvolupament d’habilitats per a resistir la pressió

  Amb aquesta premissa, els especialistes recomanen com a accions preventives més prometedores les basades en la identificació d’aquestes pressions socioculturals i en el desenvolupament d’habilitats per a resistir-les. Tot comença per conèixer els factors de risc que poden portar al consum, com la influència d’amics o germans, l’ambient d’oci en el qual es mou l’adolescent, l’accessibilitat al tabac (disponibilitat i capacitat econòmica), l’actitud dels progenitors i altres característiques personals, com el baix rendiment acadèmic o la desestructuració familiar.

  A partir d’aquí, l’estratègia ha d’orientar-se al foment d’actituds i valors contraris al tabac, a l’aprenentatge per part dels alumnes de coneixements i destreses que l’ajudin a dir “no” en situacions de pressió i a reforçar la personalitat de l’adolescent perquè aprengui a prendre decisions per si mateix i amb llibertat.

  Materials de suport

  Perquè els programes de prevenció en l’entorn escolar actuïn amb eficàcia, és fonamental que el professorat dels centres compti amb la formació necessària per a implantar-los amb els seus alumnes. En general, els projectes preventius inclouen entre les seves materials guies formatives per als docents, però a més, els qui desitgin ampliar els seus coneixements sobre el tema i poder actuar amb major precisió amb l’alumnat, poden consultar diferents documents i materials disponibles en la Xarxa. Aquests permeten treballar sobre aquests continguts amb autonomia i serveixen com a eina de suport a l’aula.

  Els projectes preventius inclouen entre les seves materials guies formatives per als docents

  Un material molt útil és ‘Construint Salut’, un curs a distància per al professorat elaborat per l’Institut de Tecnologies Educatives (ITE) del Ministeri d’Educació. Consisteix en l’ampliació i adaptació al nostre país del ‘Programa d’Entrenament en Habilitats de Vida’, un projecte de prevenció de reconegut prestigi en l’àmbit anglosaxó. Els docents poden descarregar des de l’ITE tot el material, que constitueix una aproximació a la promoció de la salut, amb recalcament en els principals factors psicològics i socials que propicien la iniciació en el consum de substàncies nocives com el tabac.

  Tant els discents com les famílies poden trobar una altra interessant col·lecció de recursos informatius i didàctics en la web del programa de prevenció ‘A no fumar m’apunto’, de la Conselleria de Salut de la Junta d’Andalusia, que inclou una útil guia per al professorat. El programa de prevenció de la Comunitat de Madrid ‘Adolescents sense tabac’ proposa també una sèrie de materials didàctics i fitxes de treball perquè les famílies abordin el tema des de casa amb els seus fills.

  Una guia elaborada per Educació, Interior i Sanitat aborda orientacions metodològiques i accions específiques per a l’aula

  La guia didàctica per al professorat de 1r d’ESO ‘Prevenció del consum d’alcohol i tabac’, realitzada en el marc d’un conveni entre els ministeris d’Educació, Interior i Sanitat, inclou una sèrie d’orientacions metodològiques i accions específiques preventives per a dur a terme a l’escola.

  Per als qui prefereixin l’aprenentatge pràctic, poden realitzar amb els seus estudiants una sèrie d’experiments i activitats per a demostrar els efectes nocius de les substàncies tòxiques del tabac, com la nicotina o el quitrà.