Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Requisits que han de complir les guarderies

És molt important per als pares cerciorar-se que han escollit una bona escola infantil i que aquesta compleix les mesures de seguretat i higiene exigides per la llei per proporcionar al nen un desenvolupament confortable i freturós de riscos.
Per EROSKI Consumer 16 de setembre de 2004

A l’inici del curs escolar, alguns pares afegeixen a la inquietud per la separació física dels seus fills la preocupació per l’atenció que rebran a l’escola infantil on passen gran part del dia.

Al nostre país és la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) la que estableix els requisits que han de complir les guarderies. A més, les comunitats autònomes posseeixen normativa especifica que augmenta les garanties de seguretat i higiene de les instal·lacions.

Organitzacions de consumidors, com la Federació Andalusa de Consumidors i Mestresses de casa, Al-ANDALUS, volen recordar quins són aquests requeriments, de manera que els progenitors puguin comprovar si el centre triat compta amb totes les garanties.

Per no tenir problemes, el primer que s’ha de tenir en compte és que el centre posseeixi l’autorització administrativa de funcionament, la qual li pot ser retirada si no compleix les condicions mínimes exigides pel que fa a les característiques físiques i arquitectòniques; les instal·lacions i l’equipament; les condicions higiènic-sanitàries i de seguretat, i l’adequació de les diferents zones del centre.

·La guarderia haurà de situar-se en un local d’ús exclusiu i amb accés independent des de l’exterior.

·Ha de tenir personal qualificat (experts en preescolar, tècnics en educació infantil…) en nombre igual al d’aules, més un.

·Existeix un topall determinat d’alumnes per aula:

– en el grup de 0 a 1 anys ha d’haver-hi un màxim de 8 nens;

– en el d’1 a 2 anys, un màxim de 13 alumnes

– en el de 2 a 3 anys, un màxim de 20 alumnes

– en el de 3 a 6 anys, un màxim de 25.

·Quan hi hagi nens menors d’un any, el centre disposarà d’un espai especialment equipat per la prepararación d’aliments.

·Existirà una sala d’usos múltiples de 30 metres quadrats com a mínim, que en cas de necessitat podrà ser utilitzada com a menjador.

·S’exigeix una condícia per cada sala destinada a nens de 2 a 3 anys. Aquest servei haurà de ser visible i accessible des de l’aula i explicarà com a mínim amb dos lavabos i dos vàters.

·El personal del centre tindrà una condícia pròpia (separat de les sales i dels serveis dels nens) amb un lavabo, un vàter i una dutxa.

·Igualment, hi haurà un pati de joc per cada nou aules o fracció amb una superfície superior als 75 metres quadrats.

Al-ANDALUS remarca que, a més, si es matriculen nens amb necessitats educatives especials el centre haurà de tenir recursos humans i materials de suport i que, també és important comprovar que els nens reben educació i formació en els aspectes que determina la llei, com són el foment dels valors de tolerància, solidaritat, respecte, igualtat i, en general, els principis democràtics de la convivència, així com educació per a la salut, educació ambiental, o altres aspectes essencials en el seu desenvolupament com pot ser el joc.