Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Èxit escolar: pautes per a les famílies

La intervenció familiar a l'educació dels fills és imprescindible per prevenir el fracàs acadèmic
Per EROSKI Consumer 17 de juliol de 2011
Img ninos aulalistado

Poden evitar les famílies el fracàs escolar? Encara que les variables acadèmiques o personals dels estudiants incideixen de forma significativa en el nivell de rendiment, les avaluacions educatives nacionals i internacionals reflecteixen la importància que el context familiar adquireix en els resultats dels alumnes. La motivació, l’increment d’expectatives sobre els fills i la seva pròpia formació són algunes de les pautes d’actuació efectives per aconseguir encaminar la trajectòria formativa cap a l’èxit.

El fracàs o èxit escolar està condicionat per diferents variables associades als tres elements bàsics que participen a l’educació: determinants acadèmics (professors i centres), personals (alumnes) i familiars (pares). En l’entorn escolar, les diferents administracions educatives adopten diferents mesures per prevenir el fracàs, com els programes de diversificació curricular, de qualificació professional inicial o l’atenció específica a alumnes amb dificultats d’aprenentatge, entre uns altres.

És necessari que les famílies intervinguin també en el procés formatiu dels seus fills

Aquestes actuacions poden ajudar a disminuir alguns factors que incideixen en el nivell de rendiment dels estudiants, però perquè siguin realment efectives, és necessari que les famílies intervinguin també en el procés formatiu dels seus fills i s’impliquin de forma directa a la seva educació. Aquesta intervenció és important per reforçar els determinants personals lligats a l’èxit acadèmic, com la motivació o les expectatives de futur, i per pal·liar els efectes associats al context familiar que poden influir de forma negativa en el progrés escolar.

Factor socioeconòmic i rendiment

Tal com reflecteixen diferents informes educatius internacionals i nacionals, l’estatus social, econòmic i cultural que envolta a l’alumnat és un dels factors claus que expliquen el rendiment acadèmic. L’última Avaluació General de Diagnòstic (2010), realitzada al nostre país entre els alumnes de segon curs de Secundària, conclou que variables com el nivell de formació dels pares, la seva ocupació professional, el nombre de llibres en la llar o els recursos domèstics favorables a l’estudi determinen l’èxit escolar en major mesura que altres aspectes com el tipus de centre educatiu, la repetició de curs o la comunitat autònoma on es visqui.

L’estatus social, econòmic i cultural és un dels factors claus que expliquen el rendiment

Antonia Lozano, del Grup de Recerca psicoeducativa i psicopedagògica de la Universitat d’Almeria, en el seu estudi sobre els factors que afecten al fracàs escolar a l’Educació, matisa aquestes variables després d’analitzar com s’interrelacionen amb les associades a l’entorn acadèmic i personal i conclou que més que una qüestió de nivell cultural o formatiu, el rellevant és el clima familiar.

Lozano afirma que, en ocasions, “un baix nivell cultural pot compensar-se amb un major compromís i suport familiar a l’activitat acadèmica dels fills”. La comunicació entre els membres de la família, el suport i interès pels estudis, els hàbits lectors o la participació en activitats culturals són algunes de les actuacions que assenyala aquesta especialista per reprimir les conseqüències en el rendiment d’un nivell socioeconòmic desfavorable en l’alumne.

Què poden fer les famílies

Per superar els possibles desavantatges del context familiar desfavorit o per incrementar el rendiment dels alumnes que, en un entorn familiar favorable, registren dificultats que els aboquen al fracàs escolar, els especialistes de l’àmbit educatiu apunten diferents pautes d’actuació per part dels progenitors. Aquestes poden ajudar a encaminar als seus fills cap a l’èxit acadèmic:

  • Motivar: la motivació és fonamental per evitar el fracàs escolar. Tal com afirma Jesús Alonso Tàpia, autor de ‘Motivar a l’escola, motivar en la família’, “el comportament dels progenitors pot influir en la motivació o desmotivació dels seus fills per aprendre”. Tàpia descriu algunes estratègies que poden desenvolupar-se en la llar per incrementar aquesta capacitat, com educar amb l’exemple, amb la mostra d’interès i entusiasme pel seu treball, participar en les seves activitats amb il·lusió i manifestar satisfacció davant els assoliments dels fills, inculcar el sentit de la superació i adequar les tasques que se li assignin a les seves capacitats reals.
  • Augmentar les expectatives: un de les dades més rellevants que s’extreuen de les diferents avaluacions educatives és l’elevada diferència de rendiment entre un alumne la família del qual no confia que superi l’educació obligatòria i un altre que esperen que aconsegueixi un títol universitari. Això evidencia que un plantejament de futur que inclou una perspectiva educativa a llarg termini és sinònim d’èxit. És rellevant per tant que les famílies expressin als seus fills interès per la seva trajectòria, que s’informin sobre les diferents opcions disponibles i sàpiguen transmetre-li la importància que té per a ells la seva evolució acadèmica.
  • Formar-se: moltes de les situacions en el context familiar que influeixen en el rendiment podrien solucionar-se si els progenitors incrementen la seva formació i coneixements sobre diferents aspectes com la comunicació amb els fills, les principals dificultats d’aprenentatge i altres problemes escolars o extraescolars que incideixen en el progrés dels alumnes. Avui dia hi ha nombrosos recursos per formar-se en aquest sentit. Entre ells, destaquen les escoles de pares, presencials o virtuals, els serveis d’orientació escolar o els cursos que diferents administracions educatives organitzen de manera periòdica per a aquesta fi.