Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Activitats en família per reforçar les competències bàsiques dels fills

Un calendari de tasques editat per CEAPA ajuda als pares a reforçar les competències bàsiques dels seus fills en la llar
Per Azucena García 17 de abril de 2013
Img familia multicultural
Imagen: DIAC

Les competències bàsiques són les habilitats que ha d’adquirir un estudiant durant l’escolarització obligatòria. Suposen el pas de la teoria a la pràctica, ja que els joves han de demostrar que no solament han après uns coneixements considerats obligatoris, sinó que saben com aplicar-los. La Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (CEAPA) ha dissenyat un calendari perquè els progenitors realitzin cada dia amb els seus fills una tasca que els ajudi a desenvolupar aquestes competències bàsiques de manera complementària al treball del professorat en el col·legi. En aquest article es destaca el contingut d’aquest calendari i de quina manera es poden implicar els pares en cadascuna de les competències bàsiques.

1. Competència en comunicació lingüística

La competència en comunicació lingüística abasta tant la llengua castellana com, almenys, una llengua estrangera. Els joves haurien d’utilitzar el llenguatge “com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i transmissió del coneixement i d’organització i autorregulació del pensament, les emocions i la conducta”, recorda CEAPA. Per a aquesta fi es proposen, entre unes altres, les següents activitats:

 • Comentar alguna notícia llegida en dos periòdics diferents.
 • Explicar en família el moment més feliç dels últims dies.
 • Escriure dues paraules noves sentides o llegides per primera vegada.
 • Utilitzar alguna expressió en un altre idioma escoltades en la televisió.
 • Veure junts alguna pel·lícula clàssica en versió original subtitulada.
 • Respondre a una pregunta en una llengua estrangera.

2. Competència en raonament lògic-matemàtic

Els nombres i les operacions amb ells són la fi d’aquesta competència. Per això resulta útil reforçar el raonament matemàtic des de nens mitjançant diferents tasques que es poden desenvolupar a casa. Es proposen accions senzilles com animar als fills a comprar el periòdic o el pa o jugar al monopoly, una activitat divertida en família, en la qual el nen pot aprendre a manejar els bitllets i fer càlculs. Les factures de la llar són una altra eina molt útil.

 • Revisar algunes factures i calcular la despesa setmanal.
 • Comprar el periòdic i comprovar el canvi.
 • Explicar els diners que té en els seus estalvis en diferents unitats (cèntims, euros).
 • Calcular una quantitat de diners en euros i en dòlars.
 • Analitzar el consum familiar d’energia i d’aigua en una setmana.
 • Calcular què despesa es necessita fer per preparar un aniversari.

3. Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic

Comprendre successos, predir conseqüències i millorar les condicions de vida pròpia, de les altres persones i de la resta dels éssers vius“. Així descriu CEAPA l’objectiu d’aquesta competència. Per aquest motiu, s’entén que són interessants les activitats relacionades amb el patrimoni natural, els recursos, el medi ambient o la salut. Com a tasques per realitzar en família es proposen les següents:

 • Visitar el zoo.
 • Realitzar una excursió al camp o la platja.
 • Visitar una fabrica i aprendre el vocabulari dels objectes que es vegin.
 • Fer una tasca en el camp, com a apicultura o recollir raïm.
 • Veure un lloc nou de la ciutat.

4. Tractament de la informació i competència digital

Aquesta és una competència completa, ja que suposa obtenir informació, transformar-la en coneixement i transmetre-la de manera adequada. En incloure’s la competència digital, es persegueix que els joves aprenguin a manejar les tecnologies de la informació i la comunicació i que recorrin a aquestes per resoldre problemes reals. Contribueixen a aquesta fi:

 • Demanar als fills que busquin en Internet els horaris d’un transport públic.
 • Organitzar el trajecte d’una excursió i les activitats que es realitzaran durant la mateixa.
 • Buscar a la Xarxa la pàgina d’un museu famós i fer una visita virtual.
 • Fer la compra per Internet.
 • Buscar a la Xarxa una cançó.
 • Recopilar informació d’una pàgina web concreta.

5. Competència social i ciutadana: civisme

Analitzar el passat i el present per “contribuir a la millora” de la societat. A aquest efecte, s’aposta des de nens per la formació en el diàleg, el respecte i la participació social. S’ensenya als joves que són responsables de les seves decisions i han d’aconseguir que aquestes siguin bones tant per a ells com para tots.

 • Utilitzar solament un got d’aigua per rentar-se les dents.
 • Saber reciclar.
 • Portar les escombraries als diferents contenidors.
 • Deixar apagades les llums quan se surt de l’habitació.
 • Comentar en família algunes formes d’ajudar a altres persones.
 • Dutxar-se amb la quantitat justa d’aigua, sense abusar.

6. Competència cultural i artística

La competència cultural i artística no sempre es té en compte. No obstant això, resulta molt interessant perquè els alumnes apreciïn l’art i es comprometin amb la seva conservació. A més, en potenciar aquestes habilitats, es millora la” expressió d’idees, experiències o sentiments de manera creativa“. En aquest cas, entre unes altres, se suggereixen les següents activitats:

 • Veure algun museu o exposició científica.
 • Visitar junts un museu de la ciutat.
 • Ensenyar als nens una cançó de la infància dels pares.
 • Escoltar amb els fills diverses peces conegudes de música i comentar-les.
 • Llegir un poema junts.

7. Competència per aprendre a aprendre

Aquesta competència pretén que els nens aprenguin de manera autònoma, que adquireixin les claus perquè això sigui així. La CEAPA recalca tres claus per a això: les pròpies capacitats intel·lectuals, les estratègies adequades per desenvolupar-les i el propi procés d’aprenentatge. La motivació i el desenvolupament de l’autoconfiança són dos factors crucials perquè els joves desenvolupin aquesta competència. Això s’aconsegueix amb diferents tasques:

 • Ensenyar als fills a organitzar els temes d’estudi.
 • Seguir les instruccions d’una recepta de cuina per preparar un menjar.
 • Comentar en família la manera que té cadascun d’aprendre algunes coses.
 • Utilitzar un electrodomèstic.
 • Comprovar la data de caducitat dels aliments.
 • Veure en família un documental i parlar sobre l’après.

8. Autonomia i iniciativa personal

Com el seu nom indica, la finalitat d’aquesta competència és que els estudiants prenguin les seves pròpies decisions. Autonomia, creativitat, autoestima, autocrítica, iniciativa i control emocional són les habilitats personals en les quals s’instrueix als joves, a més d’ajudar-los a aprendre dels seus errors. L’objectiu és que els fills prenguin les seves pròpies decisions amb criteri, però que alhora siguin responsables de les conseqüències d’aquestes decisions. Es proposen per a ells tasques com aquestes:

 • Escoltar la previsió del temps i triar la roba adequada.
 • Despenjar el telèfon i anotar els missatges durant una setmana.
 • Atendre a la mascota familiar.
 • Deixar la roba bruta en la galleda de la roba i separar la blanca de les peces de color.
 • Distribuir el temps per realitzar diferents activitats.
 • Fer el llit.