Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Atenció educativa domiciliària

Diferents programes autonòmics proporcionen suport educatiu a aquells estudiants que romanen convalescents a casa
Per Marta Vázquez-Reina 21 de gener de 2009
Img escuela en casa
Imagen: whgrad

Les aules hospitalàries, destinades a proporcionar atenció educativa als nens que han de romandre una llarga temporada ingressats, estan avui dia disponibles en gairebé tots els hospitals del país, facilitant d’aquesta manera la reintegració posterior dels pacients infantils als centres escolars. No obstant això, què ocorre quan el nen o adolescent finalitza el seu període d’hospitalització i ha de continuar amb una estada de convalescència en el seu domicili?

Els programes

Pedro i els seus 26 companys de classe han començat aquesta setmana el temari d’Inglés amb els verbs irregulars, tots ells hauran d’aprendre el mateix, l’única diferència és que Pedro, al contrari que els altres, ho farà amb un professor des de casa, ja que per motius de malaltia ha de romandre convalescent durant tres mesos en el seu domicili; però el resultat serà el mateix, passat aquest període, Pedro podrà incorporar-se a la seva classe amb tota normalitat sense mostrar cap retard respecte als seus companys.

Avui dia, l’alumnat en aquestes circumstàncies ja no es troba en situació de desavantatge respecte als seus companys

El cas de Pedro i de gairebé un miler de nens més al nostre país és possible gràcies als programes d’atenció educativa domiciliària posats en marxa per diferents comunitats autònomes en col·laboració, en alguns casos, amb diverses ONG i associacions de pares amb nens malalts. Aquests programes vénen a cobrir el buit d’assistència educativa al qual s’havien d’enfrontar molts nens que a causa d’una malaltia havien de romandre, després de rebre l’alta hospitalària, durant un període de temps prolongat en el seu domicili, i que provocava que sofrissin un important retard educatiu respecte als seus companys, que en molts casos es traduïa en un futur fracàs escolar. Ara, l’alumnat en aquestes circumstàncies ja no es troba en situació de desavantatge sobre els seus companys, ja que amb aquests programes es garanteix la continuïtat del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne adaptat a les seves pròpies necessitats personals.

L’atenció educativa

L’objectiu principal d’aquests programes és evitar l’aïllament tant en l’àmbit educatiu com social dels nens convalescents, proporcionant-los, a més del suport psicològic necessari en aquests moments, una connexió contínua amb el seu centre d’ensenyament que els facilitarà la seva reincorporació posterior. D’aquesta manera, l’alumne que necessita atenció domiciliària, encara que rep un ensenyament adaptat a les seves circumstàncies personals i a la malaltia de la qual està convalescent, seguirà sempre el programa de treball del seu centre, seguint les pautes que el seu tutor habitual estableixi amb el professor que li atendrà durant el període de convalescència.

Intervenen tres actors principals a més de l’alumne: la família, el centre educatiu i el professorat

I és que en aquests programes intervenen tres actors principals a més de l’alumne: la família, el centre educatiu i el professorat; tots ells han d’estar coordinats entre si per a aconseguir una major efectivitat en l’atenció educativa. En primer lloc, la família, suport fonamental del nen, ha de mantenir una comunicació plena amb el centre educatiu, informant-lo periòdicament de l’evolució de la seva malaltia i del seu estat anímic, així mateix, ha de col·laborar en la mesura que sigui possible en la tasca educativa del professor, ja que en alguns casos les hores assignades no són suficients per a atendre les necessitats de l’alumne. Per part seva, el centre, a més del contacte anteriorment esmentat amb el professor, ha de facilitar la fluïdesa de les relacions entre el nen convalescent i els seus professors i companys, aconseguint així que no se senti apartat socialment una vegada es reincorpori a l’activitat escolar normal.

Com sol·licitar aquest servei

Els passos que s’han de seguir per a obtenir atenció educativa domiciliària difereixen poc entre els diferents programes oferts per les comunitats autònomes; en tots els casos el procediment ha d’iniciar-lo la família del nen convalescent, que ha de dirigir-se al centre escolar de l’alumne sol·licitant aquest servei. En realitzar la sol·licitud al centre escolar, la família ha d’aportar un informe previ elaborat pels serveis de salut de la seva comunitat, en el qual consti la necessitat que el nen romangui convalescent en el domicili per un període determinat; cal tenir en compte que en la majoria de les comunitats exigeixen que aquest període sigui d’un mínim de 30 dies, encara que en algunes autonomies, com a Balears i Navarra, s’ofereix assistència a partir de 20 o 21 dies respectivament.

El tutor i el professor que se li assigni al nen elaboraran un programa educatiu específic d’acord amb el del centre

Posteriorment, el centre serà l’encarregat de realitzar els tràmits amb el corresponent programa comunitari per a sol·licitar l’assistència domiciliària educativa per a l’alumne, contemplant les necessitats específiques que aquest pogués tenir amb motiu de la malaltia que pateix. Una vegada concedida l’atenció, el tutor i el professor que se li assigni al nen elaboraran un programa educatiu específic, d’acord amb el del centre i amb les adaptacions curriculars necessàries, que seguirà el professor durant les hores de classe destinades en cada programa, que oscil·len entre 4 i 9 hores setmanals depenent de cada comunitat.

A continuació descrivim alguns dels programes d’atenció educativa a domicili més generalitzats en algunes comunitats autònomes. La resta de les autonomies presten així mateix aquests serveis, encara que en molts casos no com a programes independents sinó com a mesures específiques dins dels seus propis dispositius d’atenció a la diversitat en matèria educativa. En cas que un alumne necessiti rebre atenció d’aquest tipus, el més recomanable és consultar la seva disponibilitat amb el propi centre educatiu de l’estudiant que necessiti assistència.

Madrid: el Servei de Suport Educatiu Domiciliari de la Conselleria d’Educació madrilenya, que va començar de manera experimental en el 2001 estenent-se a tot la comunitat en els anys següents, es dirigeix a l’alumnat d’Educació Primària i d’ESO de centres sostinguts amb fons públics que, per prescripció facultativa, no pugui assistir amb regularitat a classe i sempre que el període de convalescència sigui superior a 30 dies. L’horari d’atenció educativa és de 6,7 o 8 hores setmanals en Primària, depenent de si el nen està en 1r, 2n o 3r cicle, i de 9 hores setmanals per als alumnes d’ESO.

Navarra: el Programa Educatiu d’Atenció Domiciliària proporciona assistència a nens des d’educació Infantil a Batxillerat de centres sostinguts amb fons públics, sempre que el temps d’estada domiciliària sigui d’un període mínim de 21 dies naturals. El programa inclou cinc hores setmanals d’atenció domiciliària als alumnes d’Infantil i Primària i 8 hores als de nivells superiors.

Castella-la Manxa: els Equips d’Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària, posats en marxa per la Conselleria d’Educació i Ciència d’aquesta comunitat en el curs 2002-2003, atenen escolars des d’Infantil fins a Batxillerat. Actualment operen 8 equips i un total de 37 professors, que van fer classe el passat curs a més de 240 convalescents.

Andalusia: Des de l’any 1999, es duu a terme en aquesta comunitat un Programa d’Atenció Educativa Domiciliària mitjançant el desenvolupament d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació Ciència i la Fundació Save The Children. L’atenció educativa domiciliària és duta a terme per professors voluntaris diplomats o llicenciats i professionals de l’educació que de manera voluntària i gratuïta acudeixen al domicili dels nens.

País Basc: els Centres Territorials per a l’Atenció Educativa Hospitalària, Domiciliària i Terapèutic-Educativa són els responsables de coordinar l’assistència educativa als alumnes d’Infantil, Primària i Secundària tant de centres públics com concertats que no puguin acudir a classe per un període mínim de 30 dies.

La Rioja: el Programa d’Atenció Educativa en Domicili és un servei que ofereix la Direcció General d’Educació als alumnes de Primària i ESO escolaritzats en centres sostinguts amb fons públics que no puguin assistir al seu centre durant un període superior a 30 dies. Les activitats educatives es desenvolupen en el domicili de l’estudiant durant un període de temps comprès entre 4 i 6 hores setmanals.

Balears: el Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED) de la comunitat Balear proporciona assistència a alumnes en edat d’escolarització obligatòria que per motius de malaltia no puguin assistir a classes per un període mínim de 20 dies.