Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Llegir a casa amb els nens: per què és important

Les activitats primerenques de lectura en la llar milloren la formació de la competència lectora dels nens
Per Azucena García 12 de febrer de 2014
Img leer hd
Imagen: ThomasLife

L’estimulació del llenguatge en la llar ajuda als nens a millorar la seva competència lectora. Els pares que llegeixen a casa exerceixen com a models dels seus fills, que amb probabilitat sentiran un major interès per la lectura. Llegir amb els petits des de l’etapa d’Educació Infantil els ajuda a adquirir aquest hàbit. Els qui han llegit des d’una edat primerenca destaquen ja en Primària per les seves aptituds i són més proclius a l’èxit educatiu. En aquest article es detalla la importància de fomentar la lectura en la llar, l’avantatge de llegir abans de Primària i com pot estimular el desenvolupament del llenguatge en l’àmbit familiar.

Foment de la lectura en la llar

L’ambient familiar és determinant en l’etapa educativa. Les pràctiques i costums que els nens adquireixen a casa els ajuden a l’èxit en el col·legi. És un esforç de tots, però el grup de referència és la família i en ella es fixaran per construir els seus hàbits. La importància de transmetre als petits el gust per la lectura no és una qüestió baladí. D’acord a les dades del Ministeri d’Educació, al nostre país, es calculen “21 punts de diferència en la lectura en quart curs de Primària segons l’ambient familiar i l’estimulació lingüística”. Aquest resultat s’extreu de l’avaluació PIRLS, que mesura el progrés en comprensió lectora.

Les activitats de lectura realitzades en l’àmbit domèstic tenen “un efecte permanent”

La pàgina web Leer.es disposa d’un espai dedicat a les famílies, amb consells per fomentar la lectura en la llar. Recorda que les activitats de lectura realitzades en l’àmbit domèstic tenen “un efecte permanent” i aporta diferents estudis que defensen el vincle positiu entre la família i la lectura.

Un d’ells és l’Informe Eurydice sobre l’ensenyament de la lectura a Europa. En ell es dona rellevància a l’ambient familiar i la pràctica de llegir en el temps d’oci com “dos factors externs a l’escola que influeixen en el desenvolupament i rendiment en lectura”. Les activitats de lectura en la llar s’estimen “fonamentals per al desenvolupament de les habilitats lectores dels nens, especialment abans de l’escolaritat”, per la qual cosa se subratlla la importància que els pares recolzin i motivin als fills com una manera d’influència positiva en el seu rendiment educatiu.

Llegir abans de Primària

En Primària, quan els petits comencen en el col·legi, és freqüent que ja sàpiguen llegir o, almenys, que es defensin en la lectura. Però a més és important que els nens, abans d’aquesta etapa, hagin començat a escriure paraules. Les habilitats lectoescritoras ensenyades pels progenitors o desenvolupades en Educació Infantil són molt valuoses de cara al futur acadèmic. “Durant el desenvolupament del nen, el temps dedicat a les activitats relacionades amb l’alfabetització és essencial per a l’adquisició de les destreses lectores i d’escriptura, i els efectes poden ser de llarga durada”, apunta PIRLS.

Els qui desenvolupen les habilitats de lectura i escriptura en l’època preescolar obtenen millor puntuació en les avaluacions

Fins i tot s’adjudica un valor: “Hi ha una diferència de 60 punts en el rendiment de la lectura en PIRLS a favor d’aquells que millor havien desenvolupat les habilitats de lectura i escriptura en l’època preescolar”. A casa, els pares poden aprofitar oportunitats diferents per fomentar la competència lectora entre els fills. Eurydice proposa implicar-se des de la primera infància, ja que s’accentua l’impacte de les accions en els petits. Aquestes activitats “fomenten el desenvolupament de les destreses orals del nen i les seves capacitats cognitives generals”.

En acompanyar als fills en aquest procés, convé que els progenitors segueixin una sèrie de pautes abans, durant i després de la lectura. D’aquesta manera, com a pas previ a l’acte de llegir, es recomana ajudar-los a reflexionar sobre el contingut, a recordar el que ja coneixen sobre el tema o a identificar paraules familiars. Durant la lectura, és adequat centrar l’atenció en la comprensió del text i en les imatges que ho acompanyen. Finalment, una vegada conclosa la lectura, es valora que els pares conversin amb els fills sobre el que han llegit per saber si ho han comprès o si són capaços de fer un resum.

Com pot la família estimular el desenvolupament del llenguatge

Estudis realitzats fins al moment proposen tres activitats perquè els pares s’impliquin en la llar en l’hàbit lector dels fills: ensenyar-los destreses específiques de lectura, escoltar-los quan llegeixen i llegir-los. A més, l’avaluació PIRLS o Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora (Progress in International Reading Literacy Study) recull una escala de “Activitats primerenques de lectura i escriptura”. Aquesta escala es prepara a partir de les respostes dels pares a els qui es pregunta sobre l’etapa preescolar. Recolzat per l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA), PIRLS determina que un ambient familiar que estimula el desenvolupament del llenguatge és aquell on:

  • Els pares llegeixen llibres als seus fills.
  • Expliquen històries als seus petits.
  • També canten cançons amb els seus fills.
  • Els pares juguen amb els nens amb les lletres de l’alfabet.
  • Els progenitors parlen sobre el que estan fent els petits o sobre textos que han llegit.
  • La família maneja jocs de paraules amb els fills.
  • S’anima als nens a llegir en veu alta rètols i etiquetes.