Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Millorar la comprensió lectora

Diferents exercicis i estratègies permeten desenvolupar la capacitat dels nens per realitzar una lectura comprensiva
Per martavazquez 23 de gener de 2009
Img comprension lectorlistado
Imagen: Sophie

Es pot resoldre un problema de matemàtiques o física si no s’és capaç de comprendre el seu enunciat? La comprensió lectora és potser una de les habilitats que més infereix en el correcte procés d’aprenentatge dels nens i joves, ja que posseir-la és vital per al desenvolupament de totes les àrees i matèries de coneixement en les diferents etapes educatives.

Imagen: Sophie

Un dels principals objectius educatius marcat per la Unió Europea dins de l’Estratègia de Lisboa 2010 per millorar la qualitat i eficàcia dels sistemes d’educació se centra a reduir, almenys un 20%, el percentatge de joves europeus majors de 15 anys amb dificultats de comprensió lectora.

Les avaluacions educatives evidencien un descens generalitzat en tots els països dels nivells de comprensió lectora

No obstant això, lluny de millorar, en els últims anys el nivell de comprensió lectora ha experimentat un important descens: mentre que l’any 2000 un 21,3% dels estudiants de la Unió Europea mancava d’aquesta habilitat, en el 2006 aquest problema afectava a gairebé un 3% més de la població d’aquesta edat, una xifra que s’eleva al 25,7% si atenem als resultats dels estudiants d’Espanya. Cert és que, encara que totes les avaluacions educatives dutes a terme en els últims anys, com TREPITJA (Programa Internacional per a l’Avaluació d’Estudiants) o PIRLS (Estudi Internacional del Progrés en Comprensió Lectora), evidencien un descens generalitzat en tots els països dels nivells de comprensió lectora dels seus estudiants, les dades dels alumnes espanyols se situen gairebé sempre per sota de la mitjana dels països desenvolupats.

Això no significa que els joves del nostre país tinguin problemes per llegir, entesa aquesta acció en la seva definició més simple, tal com recull el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola: passar la vista per l’escrit o imprès comprenent la significació dels caràcters emprats. El problema radica en la capacitat de comprendre el que es llegeix, una habilitat que implica, a més de la comprensió de la significació de les paraules que s’inclouen en un text, la comprensió d’aquest text com un tot global, de manera que el lector sigui capaç tant d’obtenir informació i elaborar una interpretació d’aquesta, com de reflexionar sobre el seu contingut.

Estratègies per millorar

Per potenciar aquesta habilitat no n’hi ha prou amb llegir qualsevol text, sinó que aquest ha de resultar interessant per al lector

El millor consell i el més obvi que qualsevol expert en la matèria pot donar per millorar la comprensió lectora tant dels nens com dels adults és practicar llegint cada vegada més, això sí, si el que es desitja és potenciar aquesta habilitat no n’hi ha prou amb llegir qualsevol text, si no que aquest ha de resultar interessant per al lector, ja que d’aquesta manera mostrarà un major interès i s’esforçarà més per comprendre el que llegeix. En el cas dels més petits, per exemple, se’ls pot proporcionar lectura sobre els seus personatges favorits o sobre aquella temàtica, no necessàriament curricular, per la qual mostren més interès i posteriorment, xerrar sobre el tema per comprovar que han comprès el llegit, la qual cosa els estimularà i animarà a continuar llegint.

D’altra banda, a més de que el text de lectura amb el qual es practiqui sigui d’interès per al lector, també cal cuidar que el contingut estigui d’acord amb el seu nivell de coneixement, és a dir, que no inclogui molt vocabulari desconegut, ni formes gramaticals o sintàctiques a les quals no estigui habituat, ja que pot ser desesperante i conseqüentment gens motivador abordar la lectura d’un text en el qual comprendre cada frase es converteixi en una àrdua tasca per al lector. Un exercici recomanable amb els joves és repassar prèviament el vocabulari del text que es va a llegir amb l’ajuda d’un diccionari, això li encoratjarà en la posterior lectura en comprovar que és capaç d’interpretar significats que abans desconeixia.

De la mateixa manera, també pot resultar interessant introduir de forma oral al nen o jove en un tema concret, explicant-li els conceptes bàsics i la idea general, de manera que es generi en ell la suficient expectativa que li porti a llançar-se a la lectura comprensiva d’un text sobre aquest tema.

Tècniques per adquirir aquesta habilitat

A més d’aquestes estratègies generals per incitar a una lectura comprensiva, tant en classe com a casa es poden aplicar diferents tècniques o exercicis que afavoreixin l’adquisició d’aquesta habilitat, moltes d’elles, enumerades a continuació, les recull Antonio Vallés Arandiga en la seva obra “Tècniques de velocitat i comprensió lectora”:

Idea principal. Aquesta tècnica, dirigida principalment a alumnes de primer cicle de Primària, consisteix a mostrar al nen una il·lustració d’una acció concreta i posteriorment oferir-li diverses opcions textuals en les quals s’expliqui el dibuix, de manera que hagi de triar aquella que és la més explicativa de la il·lustració; això li permetrà aprendre a extreure la idea principal d’un text.

Per molt simple que sembli, obliga al lector a esforçar-se en gran mesura a comprendre el text que està llegint

Procediment cloze. Aquest exercici, per molt simple que sembli, obliga al lector a esforçar-se en gran mesura a comprendre el text que està llegint, ja que consisteix a endevinar una sèrie de paraules que han estat omeses de manera sistemàtica en un text escrit i reemplaçades per espais en blanc o línies; el lector, per aconseguir donar un sentit complet al text, ha de relacionar el contingut i processar-ho com un tot per endevinar el terme que falta.

Lectura simultània. Consisteix a llegir una frase determinada i a continuació enunciar una altra en termes molt similars però més comprensible per a l’alumne. Aquest mètode permet que el lector sigui capaç de comprendre el llegit gràcies a la implicació d’un altre.

Resumir. El resum pot ser una de les millors tècniques per exercitar la comprensió lectora, un exercici mitjançant el qual el nen ha de llegir petits fragments d’un text i escriure posteriorment una o dues frases que ho resumeixin.

Aplicacions on line per millorar la comprensió lectora

En Internet, tant pares com a professors poden accedir a diversos recursos didàctics que inclouen exercicis creats específicament per millorar la comprensió lectora, de manera que els nens puguin practicar senzillament des d’un ordinador. Aquests són alguns d’ells:

  • Fons Lector
  • Materials Hot Potatoes per a la comprensió de textos
  • Pràctiques de lectura intensiva
  • Activitats de comprensió lectora
  • Exercicis de comprensió lectora per a Primària
  • Lectures interactives