Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reforç escolar a l’estiu: dos mesos per aprovar

Els estudiants poden recórrer en el període estival a diferents programes de suport a l'estudi per superar amb èxit els exàmens de setembre
Per martavazquez 15 de juny de 2011
Img ninos aula1listado2

Després de finalitzar l’any acadèmic, no tots els estudiants poden tancar els llibres de text fins al proper curs, alguns han de continuar amb l’estudi durant els mesos d’estiu per recuperar al setembre les assignatures pendents i afrontar sense problemes una nova etapa acadèmica. Perquè aquest alumnat aconsegueixi l’èxit acadèmic, diferents comunitats autònomes i administracions locals organitzen programes gratuïts de reforç escolar durant l’època estival.

Assignatures suspeses

Durant el curs acadèmic, els estudiants compten amb més de nou mesos per aprendre i preparar les matèries que formen part del currículum oficial de cada etapa educativa. No obstant això, alguns no són capaços d’aconseguir els objectius marcats i han de perllongar l’estudi durant els mesos d’estiu per recuperar les assignatures que els han quedat pendents.

Aplicar-se durant aquests dos mesos és fonamental, sobretot per als alumnes que estan en risc de no promocionar de curs i poden sumar-se a les engrossides llistes de repetidors que ocupen avui dia les aules espanyoles: més de 340.000 estudiants de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), segons les dades del Ministeri d’Educació. Però aprovar al setembre també és important per no carregar durant el proper any acadèmic amb matèries addicionals, que poden dificultar de nou la superació satisfactòria del curs.

Programes de reforç

Per evitar el fracàs acadèmic, diferents administracions autonòmiques i locals engeguen cada estiu programes de reforç escolar gratuïts destinats a recolzar en l’estudi a l’alumnat que no ha obtingut resultats satisfactoris al juny. S’intenta, en general, combinar en horari matinal classes pràctiques de les matèries instrumentals més importants amb jornades d’estudi tutoritzades i dirigides per un docent.

Per ser admès, en alguns casos es requereix d’una recomanació directa del tutor o director del centre

La majoria dels suports estan limitats a estudiants de determinats cursos acadèmics, sobretot dels cicles que registren majors taxes de fracàs escolar, com els primers cursos de l’ESO i els últims de Primària. Per ser admès en aquests programes de reforç, en alguns casos es requereix d’una recomanació directa del tutor o director del centre al que pertany l’alumne, en la qual s’especifiquin les circumstàncies particulars que fan necessari el suport educatiu durant l’estiu.

Per a alumnes de l’ESO

La transició de Primària a Secundària és un camí difícil per a molts alumnes, que veuen com els seus resultats acadèmics descendeixen de forma dràstica en el primer cicle d’aquesta nova etapa educativa. Per ajudar a aquests joves, la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears organitza per tercer any consecutiu el programa Recupera’t a’l estiu, dirigit exclusivament a alumnes de 1º i 2º d’AIXÒ. Durant els mesos de juliol i agost, els més d’1.300 escolars que participaran en aquesta iniciativa poden acudir de dilluns a divendres (de 9:00 a 13:30 hores) a les classes de reforç i estudi que s’impartiran en 14 instituts. Els joves s’organitzen en grups de deu alumnes, com a màxim, amb un professor de suport que exerceix a més una funció tutorial.

A la Comunitat Valenciana, el professorat pot organitzar una prova d’avaluació en finalitzar el curs de reforç que eximeixi de l’examen de setembre

Després de quatre edicions, la Comunitat Valenciana ha comprovat l’eficàcia del seu programa experimental d’atenció extraordinària i reforç (EXIT) com a estratègia per superar les manques i insuficiències formatives de l’alumnat. Els estudiants de 3º i 4º d’AIXÒ d’aquesta autonomia que necessitin suport per aprovar les matèries de matemàtiques, llengua, valencià o anglès poden acudir en el mes de juliol als seus instituts i participar en un curs de reforç de 12 hores de durada per a cadascuna de les matèries. Una dels avantatges d’aquest programa és que el professorat pot organitzar una prova d’avaluació en finalitzar el curs i, si se supera, eximir de l’examen de setembre.

A Castella i Lleó, el Programa de millora de l’èxit educatiu centra també els seus esforços a recolzar als alumnes que estan en situació d’obtenir el títol de Graduat en Secundària. Els estudiants de 4º d’AIXÒ dels centres sostinguts amb fons públics d’aquesta comunitat que hagin suspès matemàtiques o llengua en l’avaluació final poden rebre classes gratuïtes d’aquestes matèries durant el mes de juliol per preparar les proves extraordinàries de setembre.

A Sevilla, dos de cada tres estudiants participants al programa de reforç van aconseguir promocionar de curs

A Andalusia, l’Ajuntament de Sevilla organitza cada estiu “Gent amb Classe”, un programa de classes de suport i reforç gratuït dirigit a estudiants de 6º de Primària i de 1º a 4º de l’ESO de diversos instituts de zones desfavorides de la ciutat. Un total de 280 alumnes van participar el passat any i els resultats van ser satisfactoris: dos de cada tres estudiants van aconseguir promocionar de curs. Durant juliol i agost, aquests escolars poden assistir a classe tots els matins de 10:00 a 13:00 hores.

Per a estudiants de Primària

Els estudiants dels últims cursos de Primària han d’accedir a l’ESO amb totes les competències bàsiques de la primera etapa educativa superades. Per aquest motiu, varis dels programes de reforç es dirigeixen de forma específica a aquest grup. És el cas de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, que col·labora en la lluita contra el fracàs escolar amb el programa propi “Èxit d’estiu“. Es dirigeix a estudiants de 5º i 6º de Primària, que poden acudir al juliol i agost a 46 centres públics i 24 concertats per rebre classes de recolzo en horari de 9:30 a 13:30 hores.

Els estudiants dels últims cursos de Primària han d’accedir a l’ESO amb totes les competències bàsiques superades

A Madrid s’organitza des de fa tres estius el Curs Estival de Reforç (CER) per a la millora del nivell de coneixements i destreses a les àrees de llengua i matemàtiques dels alumnes de 5º i 6º de Primària. S’imparteix en 25 centres i s’estructura en dos cursos quinzenals durant el mes de juliol. En estar emmarcat dins dels campaments urbans de la comunitat, els estudiants que vulguin assistir al curs han d’abonar les mateixes quotes que els participants en aquesta activitat.

Ajuda per a classes particulars

La proposta de l’Ajuntament de Benidorm per recolzar en estiu als alumnes que han suspès s’allunya de les iniciatives més convencionals. La Concejalia d’Educació d’aquest municipi ha engegat una campanya, consensuada amb els centres educatius i les associacions de pares i mares, que consisteix a dotar a l’estudiant d’una ajuda econòmica per subvencionar classes de repàs a l’estiu amb un professor particular o en una acadèmia.

Aquest suport monetari -d’un màxim de 7,25 euros per hora o de 116 euros al mes- ho poden sol·licitar els alumnes de 1º i 2º d’AIXÒ que hagin suspès diverses assignatures i pertanyin a famílies amb nivells baixos d’ingressos, que no poden afrontar la despesa que implica rebre un reforç extraacadèmic durant l’estiu.