Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’AEPD exigeix limitar la difusió de dades en la sol·licitud de places escolars

Considera que determinades informacions especialment protegides no han de ser accessibles a tercers
Per mediatrader 9 de novembre de 2008

En els processos de lliure concurrència com a sol·licitud de places escolars o ajudes publiques, que poden ser vists per tercers en formats accessibles al públic com a taulers d’anuncis, Internet o butlletins oficials, s’ha de limitar la difusió de dades i aplicar el principi de proporcionalitat, particularment amb les informacions especialment protegides com les relatius a la salut, segons l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Referent a això, l’AEPD ha dictat recentment una resolució per una infracció “molt greu” de la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia, que per una ordre de 2004 establia l’obligació de publicar en el tauler d’anuncis dels centres escolars la relació de sol·licitants de plaça, indicant la puntuació obtinguda per cadascun dels criteris de baremación, així com la puntuació total. Seguint aquesta ordre, un col·legi andalús va publicar en el seu tauler d’anuncis una llista d’alumnes admesos en el procés d’escolarització en la qual es donava a conèixer informació sobre la concurrència de minusvalideses en la unitat familiar i de malaltia crònica de l’estudiant, així com dades de renda familiar.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) estableix que “les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual només podran ser recaptats, tractats i cedits quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat consenteixi expressament”. Per això, l’AEPD afirma que “si bé la publicació en el tauler d’anuncis de la puntuació referida a la minusvalidesa o a la malaltia crònica de l’alumne suposa una forma de garantir els principis de transparència i concurrència competitiva, posa en coneixement de tercers no afectats en el procés una informació sobre la salut a la qual no han d’accedir”.

Per això, insta a la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia a modificar l’ordre i a no divulgar aquest tipus d’informació en convocatòries futures. En aquest sentit, considera més adequat, per garantir el dret a la concurrència en igualtat d’oportunitats, la publicació del resultat global de valoració i que el subministrament de dades de salut, renda i uns altres, es realitzi únicament prèvia petició d’interessats que formin part del procés de concurrència.