Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les famílies de Castella i Lleó que no col·laborin contra l’absentisme escolar tindran informes negatius per a les prestacions socials

Una de les mesures més noves consisteix en l'emissió de certificats d'assistència escolar
Per EROSKI Consumer 10 de octubre de 2005

La Conselleria d’Educació de Castella i Lleó ha elaborat el primer Pla de Prevenció i Control de l’Absentisme Escolar, amb una vigència inicial de tres anys, a fi de reduir en el màxim possible el nombre d’alumnes que no acudeixen a classe de manera contínua o intermitent. De fet, es considera alumnat amb absentisme des d’aquell que té absències puntuals no justificades fins al qual arriba a no matricular-se o abandona prematurament els estudis obligatoris.

A fi de realitzar una revisió mèdica més completa sobre aquesta qüestió, la Conselleria d’Educació comptarà amb una base de dades on s’inclourà als alumnes absentistas amb les seves dades educatives i soci-familiars, els informes que realitzin sobre aquest tema el centre escolar i les comissions provincials d’absentisme escolar, els certificats d’assistència i les notificacions remeses a les famílies.

Les adreces provincials d’Educació tindran com a principals competències, una vegada detectades les irregulars escolaritzacions, enviar a les famílies els avisos sobre la situació dels seus fills i citar-les en cas necessari, emetre certificats d’escolarització, rebre els informes de la Policia Municipal, proposar canvis d’escolarització, així com remetre informes la Fiscalia de Menors en els casos més greus.

Tutoria específica

Entre les mesures més noves es troba l’emissió de certificats d’assistència escolar. Tal com indica el director general de Formació Professional i Innovació Educativa, Marí Arranz, “només en casos extrems, de falta total de col·laboració i quan se certifiqui que no es perjudica a tercers, com poden ser germans”, la Comissió d’Absentisme Escolar “acordarà remetre el certificat d’escolarització a les entitats que concedeixen prestacions escolars o socials a famílies per a la seva consideració”, tal com figura en l’ordre que conté el pla.

Per contra, si la irregular escolarització es corregís, es remetria a la família una carta de felicitació a fi de que avali davant les mateixes entitats la col·laboració.

Abans d’arribar a aquestes mesures, el Pla de Prevenció i Control de l’Absentisme Escolar proposa una sèrie de mesures preventives des de les primeres etapes educatives, inclosa la Infantil, que no és obligatòria. Per a això, els centres escolars comptaran amb plans d’acolliment per a aquells alumnes en situació de risc quant a la seva integració, constitució d’aules per a l’adaptació lingüística i social per als nous alumnes que no dominin el castellà, adaptaran els historials personals a aquestes situacions i crearan una tutoria específica.

La detecció dels casos li correspondrà al centre escolar, des del mateix tutor fins a a l’adreça. Per facilitar aquesta tasca s’utilitzarà un sistema automatitzat per al control de l’assistència que permetrà un coneixement immediat de la situació de l’alumne per part dels diferents responsables de la seva educació, incloent a la família, que a través del portal Infoeduc@ té un accés directe a aquesta informació.

Una vegada detectada la incidència, es contactarà des del centre escolar amb la família per conèixer les causes de l’absentisme, i si aquesta mesura no causés efecte reparador, un treballador social, professorat especialitzat o tècnics acudiran al domicili familiar. Si hi hagués dificultats, s’estudiaria la possibilitat de comptar amb persones afins a la família.

Si no hi ha altre remei, si no donessin resultats les anteriors mesures i en cas que les famílies tinguessin expedients en la Gerència Territorial de Serveis Socials que afectés a la protecció del menor, aquesta prendria les mesures contemplades en la normativa vigent.