Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Batxillerat a distància

Es tracta d'un règim d'ensenyament orientat a compatibilitzar el treball amb els estudis
Per martavazquez 11 de novembre de 2008
Img bachillerato distancia
Imagen: Steven S.

Prop de 40.000 alumnes de Batxillerat al nostre país no assisteixen diàriament classe, i ningú els obliga. Són els estudiants del règim de Batxillerat a distància, un ensenyament que es caracteritza per la seva flexibilitat a l’hora de dissenyar el pla d’estudis i la gran autonomia amb la qual expliquen els seus alumnes per organitzar el seu aprenentatge.

Imagen: Steven S.

Jove d’entre 16 i 17 anys, graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), amb intenció d’accedir a estudis superiors i amb cap altra obligació més que estudiar. Est és el perfil habitual dels milers d’alumnes que cada any inicien el Batxillerat al nostre país. No obstant això, un percentatge cada vegada major d’estudiants d’aquesta etapa postobligatòria responen a un perfil molt diferent: majors de 18 anys que han de compaginar els seus estudis amb una jornada laboral completa, la qual cosa els impossibilita assistir diàriament a classe i cursar els seus ensenyaments en algun dels règims presencials, ja sigui l’ordinari o el nocturn.

A aquests estudiants, tal com estableix la Llei Orgànica d’Educació (LLOI), les administracions estan obligades a proporcionar-los mesures que els ofereixin l’oportunitat de cursar aquests estudis organitzats segons les seves característiques particulars, d’acord al ritme que marquin les seves possibilitats i disponibilitat de temps. La resposta és el denominat Batxillerat a distància, un règim d’ensenyament que, per les seves característiques específiques, permet que cadascú pugui adaptar els seus estudis de Batxillerat a les seves necessitats individuals.

Els alumnes es matriculen només en les assignatures que creuen que poden aprovar, d’acord al seu temps disponible

Flexibilitat i autonomia són els principis pels quals es regeix el Batxillerat a distància perquè els seus estudiants puguin obtenir finalment la titulació desitjada. D’una banda, igual que en el règim nocturn, els qui opten per la modalitat a distància poden perllongar els seus estudis durant tots els anys que desitgin, ja que no té el límit temporal de permanència de quatre anys establert per al règim ordinari. Així mateix, una altra dels grans avantatges, exclusiva d’aquest règim d’ensenyament, és que els alumnes no estan obligats a matricular-se d’un curs complet cada any, sinó que es matriculen únicament del nombre d’assignatures que creuen que poden afrontar amb el temps lliure del que disposen; a més, aquestes assignatures, que poden ser de primer o segon curs, s’avaluen de forma independent, no global, i per tant, les matèries que s’aprovin estaran superades per sempre, per la qual cosa en cursos següents només hauran de matricular-se d’aquelles assignatures que no hagin aprovat.

Accedir al Batxillerat a distància

Els ensenyaments de Batxillerat a distància estan orientades a persones adultes (el 80% té entre 18 i 25 anys) en possessió del titulo de Graduat en Educació Secundària o equivalents, que no poden cursar aquests ensenyaments de manera presencial per circumstàncies especials. Els requisits essencials per poder accedir a aquests estudis són els següents:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent (2º de BUP amb dues matèries no superades com a màxim, títol de tècnic auxiliar de FP de primer grau o títol de tècnic d’un Cicle de grau mitjà).

 • Ser major de 18 anys o complir 18 anys l’any que comenci el curs.

 • De manera excepcional, ser major de 16 anys, sempre que s’acrediti davant el director del centre disposar d’un contracte laboral que no permeti acudir als centres educatius en règim ordinari o ser esportista d’alt rendiment.

  Els estudiants només poden matricular-se als centres autoritzats per les diferents conselleries d’educació

  Si es compleixen aquests requisits, els estudiants poden matricular-se en Batxillerat a distància en aquells centres autoritzats per les diferents conselleries d’educació per impartir aquests ensenyaments. Actualment, un total de 86 centres estan autoritzats per impartir el Batxillerat a distància al nostre país, un 12,5% més que fa dos anys, la qual cosa evidencia el significatiu creixement d’alumnes que opten per aquest règim acadèmic, sobretot en algunes comunitats com Andalusia, Madrid o Canàries, on s’aglutina més del 50% d’aquests estudiants. Per conèixer quins són els centres autoritzats en cada comunitat, la millor opció és consultar en les adreces provincials d’Educació o directament en cada conselleria.

  Una vegada matriculat, l’estudiant passa a ser amb caràcter general alumne oficial del centre, encara que el seu itinerari educatiu serà diferent al de la resta de batxillers. El primer que ha de considerar l’alumne és el temps del que disposarà per estudiar, i en funció d’aquest seleccionar el nombre d’assignatures, de la modalitat triada, en les quals es va a matricular; les matèries poden ser qualsevol de les quals integren el currículum del primer o segon curs, sempre que no siguin vinculants amb unes altres que no s’hagin aprovat amb anterioritat. És important recordar que l’alumnat que procedeixi des de qualsevol altre règim d’ensenyaments de Batxillerat podrà incorporar-se al règim a distància sense necessitat de matricular-se de nou en les matèries ja superades.

  L’acció tutorial, encara que no sigui obligatòria, és molt recomanable per obtenir bons resultats

  A l’inici del curs acadèmic, els estudiants reben el llistat del material didàctic requerit per a les assignatures en les quals s’han matriculat, que serà la base dels seus estudis juntament amb l’acció tutorial que, encara que no sigui obligatòria, és molt recomanable per obtenir bons resultats. El suport tutorial al que tenen dret els alumnes de Batxillerat a distància és tant individual com a col·lectiu. A través de la tutoria individual -que pot ser telefònica, telemàtica o presencial- el tutor fa un seguiment individualitzat del procés d’aprenentatge de l’alumne, li aconsella i resol tots els dubtes que li sorgeixin. Així mateix, mitjançant la tutoria col·lectiva, que sol realitzar-se una vegada a la setmana per cada assignatura, el grup complet d’alumnes rep l’orientació necessària per avançar en l’aprenentatge de la matèria.

  L’avaluació

  Els ensenyaments de Batxillerat a distància tenen la mateixa validesa acadèmica que les rebudes en el règim ordinari o nocturn, de manera que una vegada superades totes les matèries, l’estudiant rep el títol de Batxiller corresponent.

  Donat el caràcter no obligatori de les tutories, l’única eina que pot emprar el professor per avaluar a un alumne de Batxillerat a distància són les avaluacions. Normalment, per a cadascuna de les matèries triades s’estableixen tres proves d’avaluació al final de cada trimestre, que són escrites i presencials. De forma paral·lela a la tercera avaluació, es realitza una prova global per a aquelles persones que no hagin superat les avaluacions parcials, així com la recuperació de les no superades. D’aquesta forma, els qui no superin la matèria en aquesta prova global podran presentar-se sempre a una prova extraordinària al setembre.