Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques europees per a estudiants d’FP

Les pràctiques a l'estranger permeten que l'estudiant conegui com es desenvolupa el seu ofici en altres països i millori la seva competència lingüística en altres idiomes
Per Marta Vázquez-Reina 24 de octubre de 2008
Img estudiantes fp

Gràcies a diferents programes de beques europeus com Erasmus o Leonardo da Vinci, els estudiants de Formació Professional espanyols poden ampliar la seva formació pràctica en les diferents famílies professionals en qualsevol país de la Unió Europea. Aquesta oportunitat els permet, a més de reforçar els coneixements d’altres idiomes, acostar-se a la realitat laboral cultural i social d’altres països.

Formar-se en Europa

Les pràctiques en empreses formen part obligatòria del currículum dels estudiants de Formació Professional (FP) al nostre país; a través dels denominats mòduls de Formació en Centres de Treball (FCT), tenen l’oportunitat de realitzar una primera aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant els seus estudis alhora que s’acosten a la realitat de l’entorn productiu propi del seu perfil professional. Però a més, a aquests beneficis que aporta la FCT, els alumnes de Formació Professional, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, poden sumar l’adquirir major competència lingüística en altres idiomes, així com el conèixer la manera de treballar i la cultura d’altres països europeus. Com? Mitjançant el curs d’aquests mòduls formatius en un altre país de la Unió Europea, una oportunitat que els brinden diversos projectes europeus en l’àmbit de la formació i l’educació, com ara Erasmus o Leonardo da Vinci.

Aquests projectes s’engloben des de l’any passat en el denominat Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió Europea, un programa d’acció comunitari que facilita, mitjançant la concessió d’ajudes i subvencions, l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes educatius i formatius dels països europeus participants.

Formació Professional de Grau Superior

Des del passat curs 2007-2008, els estudiants espanyols dels cicles d’FP de Grau Superior formen part, juntament amb els alumnes universitaris, dels col·lectius educatius que es poden beneficiar del programa Erasmus, l’objectiu del qual és atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants en l’ensenyament superior d’Europa. A través del projecte de mobilitat d’estudiants en pràctiques d’aquest programa, els qui cursen FP de Grau Superior tenen l’oportunitat de realitzar un període de formació pràctica en una empresa o una altra organització d’un altre país europeu participant en el programa.

La beca és complementada, en la majoria dels casos, per les diferents administracions autonòmiques o altres organismes

Per a afrontar les despeses derivades de la mobilitat, els estudiants són beneficiaris d’una beca econòmica, destinada a cobrir els costos de desplaçament, allotjament i transport al país de destinació. La quantia d’aquesta beca, entre 150 euros i 100 euros setmanals, segons el país on es desenvolupin les pràctiques, és complementada, en la majoria dels casos, per les diferents administracions autonòmiques o altres organismes mitjançant acords de cofinançament establerts amb la Unió Europea.

Els alumnes Erasmus d’FP realitzen en algun país europeu el mòdul corresponent a la Formació en Centres de Treball, segons el conveni que s’estipuli entre el seu centre d’estudis d’origen i l’organització o empresa d’acolliment. La formació es duu a terme durant un període aproximat de 12 setmanes, que s’amplia en la majoria dels casos entre una i tres setmanes més per a realitzar un curs d’idiomes previ al país de trasllat, amb l’objectiu de familiaritzar a l’alumne amb la llengua en la qual haurà de comunicar-se durant el temps de les pràctiques.

La sol·licitud es realitza a través del centre de formació, que ha de posseir la Carta Erasmus Ampliada

Els alumnes interessats a realitzar aquest període formatiu a Europa no poden sol·licitar-lo de manera individual, sinó que han de fer-ho a través del seu propi centre de formació, que haurà de comptar amb la denominada Carta Erasmus Ampliada, imprescindible per a sol·licitar una acció de mobilitat dins del programa Erasmus. El procés de sol·licitud s’inicia normalment el curs anterior al que es realitzaran les pràctiques; després, els centres seleccionen als beneficiaris segons el seu expedient acadèmic, el coneixement de l’idioma del país de destinació, així com per la seva actitud i interès a adaptar-se a nous entorns. En alguns casos, també es té en compte el nivell de renda de la unitat familiar.

FP Grau Mitjà

Els estudiants o titulats d’FP Grau Mitjà poden participar en projectes de mobilitat individual dins d’Europa gràcies al programa Leonardo da Vinci. Aquest programa, amb més de 15 anys de vigència, està dirigit a atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de totes les persones implicades en l’educació i Formació Professional; un dels seus objectius clau és facilitar la mobilitat transnacional, oferint oportunitats d’aprenentatge i de coneixement mutu entre els ciutadans dels països de la Unió Europea, gràcies a la realització d’estades de pràctiques en empreses o centres de formació d’altres països.

Les beques es concedeixen en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic i els coneixements de la llengua estrangera

Els períodes de pràctiques estan subvencionats mitjançant una beca per la Unió Europea, la quantia de la qual dependrà tant del nombre de participants del projecte de mobilitat, com del país d’acolliment i la durada de l’estada. Es desenvolupen per un mínim de dues setmanes i un màxim de 39, i inclouen generalment un curs d’idiomes de dues o tres setmanes de durada al país d’acolliment.

Igual que en el programa Erasmus, els estudiants no poden sol·licitar les beques directament, sinó que han de fer-ho a través dels seus centres de formació professional o d’organitzacions que tinguin aprovats projectes de pràctiques empresarials; per això, qui desitgi sol·licitar una beca Leonardo de mobilitat haurà de dirigir-se a l’organització en què realitza els seus estudis, que designarà als beneficiaris de les beques en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, els coneixements de la llengua estrangera del país de destinació i en alguns casos pel criteri i opinió dels professors de l’alumne.