Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques per estudiar francès i alemany

Més d'1.800 estudiants podran obtenir aquest any una important ajuda per realitzar un curs d'alemany o francès a l'estranger
Per martavazquez 15 de febrer de 2009
Img banderaslistado

Alumnes de Batxillerat, Formació Professional de Grau Mitjà i Superior, Ensenyaments Artístics o Universitat són alguns dels estudiants d’ensenyaments postobligatoris que es podran beneficiar d’alguna de les 1.850 ajudes que el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport convoca per finançar cursos d’anglès o alemany de tres o més setmanes de durada en països on aquestes llengües siguin les oficials.

Imagen: European Communities

Encara que l’anglès segueix sent la llengua estrangera preferida pels estudiants espanyols, un ampli percentatge d’alumnes es decanta cada any també per l’aprenentatge d’altres idiomes diferents, com una manera d’incorporar al seu currículum un element diferenciador que els distingeixi posteriorment a l’hora de sol·licitar una ocupació. Encara que en els últims anys s’han incorporat a les preferències dels nostres alumnes algunes llengües més “exòtiques”, com el xinès o l’àrab , el francès i l’alemany, són, en aquest ordre les més demandades després de la llengua britànica.

Les ajudes es reparteixen entre els diferents nivells d’ensenyament, des de Batxillerat a Universitat

Per això, a més de les prop de 25.000 ajudes que cada any el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport (MEPSYD) perquè els joves estudiants espanyols puguin finançar-se un curs d’anglès a l’estranger, aquest organisme incorpora al seu programa d’ajudes per a aprenentatge d’idiomes un nombre d’acabat de beques per realitzar també cursos de francès o alemany, en total 1.850 ajudes. Aquestes, es reparteixen entre els diferents nivells d’ensenyaments postobligatoris, de manera que poden beneficiar-se d’elles des d’alumnes de Batxillerat o Formació Professional de Grau Mitjà a partir de 16 anys fins a estudiants universitaris.

Francès per a estudiants de 16 a 18 anys

Aquestes 450 ajudes estan destinades a finançar un curs de francès a França de quatre setmanes de durada durant el mes de juliol de 2009. La beca, que ascendeix a 1.406 euros es lliura directament a les empreses que resultin adjudicatàries de l’organització del curs en el concurs que se celebri per a tal efecte, l’estudiant, únicament haurà d’abonar 100 euros a aquesta empresa, una vegada resulti seleccionat per obtenir l’ajuda. Els requisits que han de complir els sol·licitants són els següents:

 • Haver obtingut una beca d’ajuda a l’estudi del Ministeri d’Educació Política Social i Esport en el curs 2008-2009.

 • Ser alumnes nascuts entre l’1 de gener de 1992 i el 31 de desembre de 1989.

 • Estar cursant al moment de sol·licitar la beca alguna dels següents ensenyaments: 1º o 2º de Batxillerat, Ensenyaments Professionals de Música i Dansa, Formació Professional de Grau Mitjà, Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny, Grau Mitjà d’Ensenyaments Esportius o Ensenyaments d’Idiomes.

 • Acreditar tenir aprovat completament el curs anterior amb una nota mitjana d’almenys 5,50 punts en el total de les matèries i una nota final de mínim set punts en l’assignatura de francès.

 • No haver estat beneficiari en dues ocasions anteriors d’aquesta ajuda per a cursos d’idiomes del Ministeri.

  El criteri de selecció es basa en la nota mitjana del curs anterior i la nota de la matèria de francès

  El criteri de selecció que es tindrà en compte per adjudicar aquestes 450 ajudes se centrarà en la suma de la nota mitjana del curs anterior i de la nota obtinguda en francès, al resultat del qual se li afegiran 1,5 punts més en el cas de sol·licitants que no s’hagin beneficiat en cap ocasió d’una d’aquestes ajudes.

  Francès i alemany per a universitaris

  Gràcies a aquesta beca del Ministeri, fins a 1.300 estudiants es podran beneficiar aquest any d’una ajuda d’1.700 euros per finançar un curs gratuït de francès o alemany en qualsevol dels països on aquestes llengües siguin l’idioma oficial. El curs, que s’ha de realitzar entre l’1 de juliol i el 30 de novembre de 2009, tindrà almenys tres setmanes de durada i inclourà un mínim de 15 hores lectives setmanals. Per obtenir aquestes ajudes cal complir amb els següents requisits:

 • Haver obtingut la condició de becari del Ministeri d’Educació en el curs 2008-2009.

 • Estar matriculat durant el curs 2008-2009 en estudis universitaris o en Ensenyaments Artístics Superiors.

 • No haver estat beneficiari en dues ocasions anteriors d’aquesta ajuda per a cursos d’idiomes del Ministeri.

  Als estudiants universitaris de primer curs se’ls valora per la nota mitjana obtinguda en la selectivitat

  Aquestes ajudes s’adjudicaran posteriorment atenent a la nota mitjana obtinguda pel sol·licitant en el curs anterior i en el cas d’alumnes de primer curs d’universitat la nota que es tindrà en compte és l’obtinguda en les proves d’accés a la universitat. A l’hora de calcular la nota mitjana, els alumnes universitaris d’ensenyaments tècnics multiplicaran la seva nota per 1,25 punts i els que no hagin estat beneficiats mai amb aquesta ajuda, li sumessin a la seva nota 1,5 punts addicionals.

  Una vegada adjudicades les ajudes, els estudiants compten amb un termini de 15 dies per enviar a la Sotsdirecció General de Beques i Promoció Educativa un justificant d’haver realitzat una reserva per un import de 200 euros d’un curs d’idiomes de les característiques requerides; així mateix, una vegada finalitzat el curs, els alumnes han d’enviar al mateix organisme, abans del 30 de desembre de 2009, un certificat original del centre on hagin cursat els ensenyaments d’idiomes on es detallin el nombre d’hores lectives rebudes.

  Francès i alemany per a estudiants de FP de Grau Superior

  Igual que els estudiants universitaris, els alumnes de Formació Professional de Grau Superior o d’Arts Plàstiques i Disseny o Ensenyaments Esportius també es poden beneficiar de les ajudes per a aprenentatge d’idiomes que concedeix cada any el Ministeri d’Educació, encara que en aquest cas el nombre de beneficiaris és menor, ja que tan sols es convoquen 100 ajudes. D’altra banda, les característiques d’aquesta beca són similars a la destinada a universitaris: 1.700 euros per finançar un curs d’idiomes d’almenys tres setmanes (15 hores lectives setmanals) a qualsevol país on la llengua oficial sigui el francès o l’alemany. Els requisits exigits es detallen a continuació:

 • Tenir la condició de becari del Ministeri d’Educació durant el curs 2008-2009 en haver obtingut una beca o ajuda a l’estudi de caràcter general per a l’alumnat que cursi estudis postobligatoris no universitaris.

 • Estar matriculat durant el curs 2008-2009 en ensenyaments de Grau Superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny o Ensenyaments Esportius.

 • Tenir totalment aprovat el curs anterior a l’any en què sol·licita l’ajuda.

  Els alumnes han de justificar l’abonament d’una reserva per a un curs d’idiomes de les característiques requerides

  El criteri de selecció per adjudicar les ajudes és novament la nota mitjana obtinguda per l’alumne en el curs anterior, a la qual se li sumarà 1,5 punts en el cas de no haver estat beneficiat abans amb una d’aquestes ajudes. Així mateix, el procés una vegada obtinguda l’ajuda és el mateix que el dels estudiants universitaris: els alumnes compten amb 15 dies després de la resolució d’adjudicació per justificar davant la Sotsdirecció General de Beques i Promoció Educativa l’abonament de 200 euros en qualitat de reserva d’un curs d’idiomes de les característiques sol·licitades. Igualment hauran de justificar abans del 30 de desembre l’assistència al curs mitjançant un certificat emès pel centre d’ensenyament on es detallin les hores lectives cursades.

  Sol·licitar l’ajuda

  En tots els casos, sigui el que sigui l’ajuda per la qual opti l’estudiant, els passos que cal realitzar per sol·licitar-la són els mateixos per a tots. En primer lloc, una vegada comprovat que es compleixen tots els requisits, s’ha d’accedir a la pàgina de convocatòria d’ajudes per a idiomes de la web del Ministeri d’Educació i descarregar-se la sol·licitud corresponent a la convocatòria per la qual es desitja optar a l’ajuda; aquesta sol·licitud, emplenada per l’alumne i pel Secretari del centre on cursa els seus estudis en la part acadèmica, ha d’enviar-se abans del 30 de març de 2009 a la Sotsdirecció General de Beques i Promoció Educativa (carrer Torrelaguna, 58-28027 Madrid).