Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Centres adscrits, una alternativa a la universitat

Els centres adscrits a la universitat són una alternativa per als estudiants que no aconsegueixen la nota de tall, ja que concedeixen títols oficials, però el seu cost és més elevat
Per Azucena García 4 de juliol de 2012
Img universitarios345listado

Els centres adscrits a la universitat estan lligats a aquesta. En ells s’imparteixen formacions homologades i els estudiants obtenen un títol oficial. Són, amb caràcter general, alumnes de la universitat amb la qual el centre es relaciona, però a diferència d’aquesta, la nota de tall pot ser més baixa, per la qual cosa es dona l’oportunitat d’accés a estudiants que no han obtingut en selectivitat la qualificació necessària per entrar a la universitat. No obstant això, abans de matricular-se, convé informar-se sobre què és un centre adscrit a la universitat, els estudis que s’imparteixen en ells i com accedir, ja que el seu cost és, en general, més elevat que el de les universitats i alguns exigeixen superar unes proves específiques d’accés. En aquest article, s’aclareixen totes aquestes qüestions.

Què és un centre adscrit a la universitat

Els centres adscrits a les universitats són institucions lligades a aquestes, que no sempre exigeixen els mateixos requisits. Són una alternativa per als estudiants la nota dels quals en selectivitat no aconsegueix o supera la nota de tall de la carrera triada i, per tant, no poden accedir a aquesta. El seu avantatge és que, malgrat aquest contratemps, els alumnes que culminen els estudis amb èxit obtenen el títol corresponent, ja que la configuració jurídica dels centres així ho permet. Aquests títols són oficials i els expedeix la universitat a la qual el centre estigui adscrit. En ocasions, no obstant això, s’exigeix superar una prova d’accés.

Els estudiants reben un títol oficial expedit per la universitat a la qual està adscrit el centre

Les universitats públiques expliquen sovint amb centres adscrits, encara que la seva gestió sigui privada. Els assistents reben una formació de qualitat, similar a la qual rebrien a la universitat corresponent i, una vegada acabats els estudis, poden exercir la seva professió com ho farien en el cas d’haver acudit a la universitat. “Els seus ensenyaments tenen els mateixos efectes acadèmics que les cursades en les facultats corresponents de la universitat”, assenyala el Col·legi Universitari Cardenal Cisneros, adscrit a la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

El Col·legi detalla que els plans d’estudi coincideixen amb els oficials de les Facultats de la UCM, els alumnes són “amb caràcter general” alumnes oficials d’aquesta universitat, reben el títol de llicenciat i el personal docent se selecciona entre professors d’universitat i “professionals de reconegut prestigi”.

L’article 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, regulava aquests centres i establia que l’adscripció ha d’aprovar-se mitjançant conveni amb una universitat pública o privada “per impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional”. Aquest conveni ha de comptar amb l’aprovació de la comunitat autònoma i un informe favorable del Consell Social de la universitat. Si el centre que sol·licita l’adscripció se situa en una comunitat diferent a la de la universitat, s’haurà d’obtenir l’aprovació d’aquesta segona comunitat autònoma.

Estudis als centres adscrits a la universitat

Els centres adscrits a la universitat es caracteritzen per centrar-se en estudis específics, sovint, els mateixos que s’imparteixen a la universitat de referència. S’especialitzen en certes professions i destaquen per la feina de casa de recerca, que complementen el treball de la universitat a la qual es lliguen.

Els centres adscrits poden impartir qualsevol ensenyament autoritzat per la universitat de referència o una altra que s’autoritzi en el futur

El Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’Universitats i Centres universitaris recorda que els centres adscrits poden impartir qualsevol dels ensenyaments que té autoritzada la universitat en qüestió o que permeti en el futur, però fixa un límit de set.

Aquests centres es poden entendre com a extensions de les universitats, ja que es basen en la cooperació amb aquesta, recorda la Universitat de Salamanca en els seus estatuts. Fins i tot, amb el temps, és freqüent que aquests centres es converteixin en universitats privades, que ofereixin els seus propis títols i els expedeixin amb caràcter oficial.

Com accedir a un centre adscrit a la universitat

Els centres adscrits a la universitat funcionen d’una manera similar a aquestes. Els estudiants han de matricular-se en els terminis previstos. Primer s’ha de realitzar la preinscripció i, una vegada concedida la plaça, la matrícula. Cal informar-se molt bé del procés, ja que la preinscripció pot ser obligatòria tant al centre adscrit, com a la universitat a la qual s’adhereix.

A més de cursar estudis de Grau, també és possible apuntar-se a un màster, el títol del qual és oficial i està homologat. En tots els casos, els estudiants matriculats poden sol·licitar ajudes o beques per a la formació, tant les concedides pel Ministeri d’Educació, com per la comunitat autònoma o el propi centre. Aquestes són molt importants, ja que si bé la inscripció en aquests centres coincideix amb la matrícula de la universitat de referència, els alumnes abonen el cost de cursar estudis al centre adscrit, la qual cosa encareix la formació.

Alguns centres mantenen relacions amb empreses i altres entitats, gràcies a les quals gestionen una borsa de treball i reben ofertes d’ocupació. Fins i tot es converteixen en receptores de les demandes d’alumnes i antics alumnes, en un intent per millorar les taxes d’ocupació i afavorir la inserció laboral dels seus estudiants.