Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Centres d’Educació para Persones Adultes

Atenen la demanda educativa dels majors de 18 anys que desitgen completar la seva formació i accedir a nivells superiors d'ensenyament
Per martavazquez 23 de abril de 2010
Img clase adultos

Més de 400.000 adults participen cada any en les activitats formatives organitzades pels prop d’1.500 Centres d’Educació para Persones Adultes (CEP) del nostre país. La seva oferta educativa abasta ensenyaments formals i no formals, des de l’alfabetització bàsica fins a la preparació per accedir a altres nivells d’ensenyament, com la formació professional o la universitat.

Imagen: Rubén García / Consumer Eroski

L’educació és un procés que es desenvolupa durant tota la vida, de manera que l’oferta educativa de les administracions no es pot cenyir a l’àmbit dels ensenyaments reglats. Ha de contemplar maneres d’aprenentatge flexibles, que permetin als adults que han abandonat el sistema educatiu sense cap titulació adquirir les competències bàsiques o les titulacions que els identifiquin com a aptes per desenvolupar-se i progressar, tant en el marc laboral com en el personal.

A Espanya, els denominats Centres d’Educació para Persones Adultes (CEP) dissenyen diferents itineraris educatius per impartir una formació permanent i progressiva fins a aconseguir aconseguir els objectius que més s’ajustin a les necessitats i competències de cada persona. En l’actualitat, la xarxa de CEP està formada per 1.471 centres públics i 47 privats que atenen cada any a més de 400.000 adults.

Oferta formativa

Els continguts dels ensenyaments s’adapten a les particularitats d’aquestes persones i s’imparteixen en diferents modalitats

Els CEP públics depenen de les diferents conselleries d’educació autonòmiques i la seva oferta educativa s’ajusta a les diferents normatives sobre educació d’adults vigents en cada comunitat. Els continguts dels ensenyaments marcats en aquestes normatives s’adapten a les particularitats dels estudiants i s’imparteixen en diferents modalitats i règims (presencial, semipresencial o a distància) per proporcionar-los la flexibilitat necessària, en funció de les característiques particulars de cadascun.

En general, els itineraris formatius dels CEP responen a ensenyaments formals i no formals, entre les quals destaquen:

 • Formació Bàsica de persones adultes: abasta des dels ensenyaments inicials per a les persones amb menor nivell d’instrucció i que volen aconseguir la seva alfabetització funcional, fins a la consolidació de coneixements i habilitats que els permetin adquirir el títol de Graduat en Secundària.

 • Preparació de proves: els CEP imparteixen cursos preparatoris perquè els adults superin amb èxit les proves per obtenir un títol acadèmic o accedir a altres ensenyaments, com la prova lliure per al Graduat en Secundària, proves d’accés a formació professional de Grau Mitjà i Superior o la preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys.

 • Español per a estrangers: l’objectiu és facilitar la integració social i laboral als estrangers establerts al nostre país mitjançant l’adquisició de les competències bàsiques en la nostra llengua. Els cursos proposen des d’un nivell bàsic d’iniciació a l’idioma fins a nivells més avançats.

 • Cursos professionals: alguns centres d’adults imparteixen cicles de formació professional de grau mitjà o cursos professionals, organitzats com a tallers, per iniciar als estudiants en les tècniques i fonaments de diferents activitats de l’àmbit laboral.

 • Formació sociocultural: en els ensenyaments no formals, els CEP ofereixen als seus alumnes la possibilitat de formar-se en diferents disciplines que, sense ser acadèmiques, poden afavorir el seu desenvolupament personal o laboral. Cursos d’idiomes o informàtica i tallers d’art, escriptura o ortografia són algunes de les activitats més comunes d’aquest àmbit.

  Accés als ensenyaments

  Per inscriure’s en un Centre d’Educació para Persones Adultes, només és necessari complir amb un requisit d’edat: tenir 18 anys. En algunes autonomies, es permet també l’accés als majors de 16 anys, sempre que acreditin la impossibilitat d’assistir a un centre educatiu ordinari per motius laborals o per tractar-se d’un esportista d’alt rendiment.

  Es dissenya per a l’estudiant un itinerari educatiu concorde a les seves expectatives i necessitats

  La majoria dels CEP obren el període de matrícula en el mes de setembre i, en alguns casos, un termini extraordinari en el mes de gener permet matricular-se en el segon quadrimestre. Si hi ha llocs vacants, molts CEP donen l’opció d’apuntar-se a les activitats formatives a qualsevol moment del curs acadèmic.

  Una vegada inscrit, l’alumne haurà d’aportar la documentació exigida pel centre en funció dels ensenyaments a les quals vulgui accedir. Els estudiants que es matriculin en Formació Bàsica de persones adultes han de passar per un procediment denominat VIA (valoració inicial dels aprenentatges). La seva finalitat és adscriure a l’alumne en el grau i nivell d’aquesta formació que més s’adecue als seus coneixements i competències per mitjà del reconeixement dels aprenentatges i aptituds prèvies adquirides. Després d’aquesta valoració, es dissenya per a l’estudiant un itinerari educatiu concorde a les seves expectatives i necessitats.