Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Certificats oficials de francès

Els diplomes expedits pel Ministeri d'Educació francès certifiquen les competències en llengua francesa dels candidats estrangers
Per martavazquez 4 de febrer de 2009
Img diploma frances

El Diploma d’Estudis de Llengua Francesa (DELF) i el Diploma Avançat de Llengua Francesa (DALF) són els més requerits per aquells estudiants o professionals que desitgen certificar el seu nivell de coneixement d’aquest idioma, i és que aquests diplomes, juntament amb el Test de Coneixement de Francès (TCF), són els únics que expedeix oficialment el Ministeri d’Educació Nacional de França.

Imagen: Shawn Zehnder Lea

Després de l’anglès i l’alemany, el francès és la tercera llengua més parlada a Europa, de fet és l’idioma habitual de més de 100 milions d’europeus, prop d’un 28% de la població. Al nostre país, potser per la proximitat d’ambdues fronteres, la llengua gal·la ha estat tradicionalment objecte d’ensenyament a les escoles, encara que des de fa diverses dècades l’anglès s’ha imposat a les aules; així i tot, posseir el coneixement de la llengua francesa juntament amb una altra llengua europea, segueix sent, sobretot en l’àmbit laboral, un important punt en el currículum de qualsevol professional. Així mateix, la total implantació en 2010 de l’Espai Europeu d’Educació Superior afavorirà en gran mesurada l’augment de la mobilitat tant d’estudiants com de professionals entre els diferents països d’Europa, als quals se’ls exigiran els coneixements suficients de la llengua original d’aquest Estat per estudiar o exercir laboralment a un altre país.

El Ministeri d’Educació francès va instaurar en 1985 els diplomes oficials DELF i DALF

Perquè els no francòfons poguessin acreditar aquests coneixements de forma oficial, el Ministeri d’Educació francès, a través del Centre Internacional d’Estudis Pedagògics, va instaurar fa més de 20 anys, en 1985, dues diplomes oficials acreditatius del nivell aconseguit per qualsevol candidat en la llengua francesa: el Diploma d’Estudis de Llengua Francesa (DELF) i el Diploma Avançat de Llengua Francesa (DALF); d’altra banda, i amb l’objectiu d’avaluar així mateix els coneixements de l’idioma, però d’una forma més ràpida i senzilla, el mateix organisme creo en el 2002 el denominat Test de Coneixement de Francès (TCF).

A pesar que altres organismes o institucions, com la Cambra de comerç i Indústria de Paris, o els diferents centres de l’Aliança Francesa, ofereixen també els seus propis certificats o diplomes acreditatius del coneixement del francès, el DELF, DALF i el TCF són els únics als quals se’ls pot donar la categoria d’oficials.

Diplomes DELF i DALF

En 2005 van canviar radicalment per adaptar-se de forma lògica al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
Més de 300.000 persones de prop de 150 països s’inscriuen cada any per realitzar les proves conduents a l’obtenció d’algun dels dues diplomes oficials del Ministeri d’Educació francès: el Diploma d’Estudis de Llengua Francesa (DELF) i el Diploma Avançat de Llengua Francesa (DALF). Durant 20 anys, aquests diplomes es van mantenir amb la mateixa estructura que quan es van crear, no obstant això, en 2005 van canviar radicalment per adaptar-se de forma lògica al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües; d’aquesta manera, avui dia el DELF i el DALF s’estructuren en sis diplomes corresponents amb cadascun dels sis nivells del Marc Comú: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 i DALF C2. Aquests sis diplomes són independents entre si, és a dir no és necessari haver superat prèviament un nivell inferior per poder examinar-se d’un altre superior.

Per obtenir qualsevol dels diplomes DELF o DALF és necessari realitzar l’examen corresponent a cadascun, en ells s’avaluen les quatre competències bàsiques que demostren el coneixement d’un idioma: la comprensió i expressió oral i la comprensió i expressió escrita. Cada competència és avaluada en l’examen de forma independent; als exercicis inclosos en cadascuna els corresponen 25 punts sobre els 100 que es poden obtenir en la prova. Cal tenir en compte que per superar l’examen, el candidat ha d’obtenir un mínim de 50 punts en total i un mínim de 5 punts en cadascuna de les competències.

Lògicament, els exàmens estan adaptats al nivell que correspon a cada diploma

Lògicament, els exàmens estan adaptats al nivell que correspon a cada diploma, de fet, la durada del mateix s’eleva a mesura que incrementa el nivell, passant d’1 hora i 20 minutos de durada del DELF A1 a les 4 hores que s’inverteixen en el DALF C1. D’aquesta manera, el DELF A1 i l’A2 certifiquen que l’examinat posseeix els coneixements elementals de la llengua francesa, el B1 i el B2 ho situen com a usuari independent de l’idioma i el DALF C1 i C2 reflecteixen que qui ho ha superat posseeix un coneixement experimentat, no en va, qualsevol d’aquests dues últims diplomes alliberen d’haver de realitzar qualsevol altra prova lingüística addicional per accedir a les universitats franceses.

Actualment existeixen més de 900 centres concertats en 154 països on es poden realitzar les proves per obtenir aquests diplomes; a Espanya, els únics centres oficials on es poden realitzar els exàmens són els cinc instituts francesos situats a Madrid, Barcelona, Zaragoza, València i Sevilla, les 22 delegacions que l’Aliança Francesa té repartides per tota la geografia espanyola i en l’Institut d’Idiomes de la Universitat de Deusto. Les inscripcions per a cadascuna de les tres convocatòries disponibles al nostre país (febrer, juny i setembre) s’han de realitzar amb la suficient antelació directament als centres on s’ofereixen els exàmens; aquests transcorren sempre en la mateixa data i hora en tots els centres examinadors. D’igual manera, els costos d’inscripció a les proves són els mateixos en tots els centres i oscil·len entre els 56 euros del DELF A1 i els 182 del DALF C2.

Encara que no és obligatori, sí és recomanable realitzar algun curs previ per preparar aquests exàmens

Quant a la preparació per realitzar aquests exàmens, encara que en cap cas és obligatori realitzar un curs previ per presentar-se, sí és recomanable. A aquest efecte, tant als centres examinadors, com en altres acadèmies o centres d’idiomes, s’ofereixen cursos preparatoris especials pel DELF i el DALF, en els quals, entre altres activitats formatives, es repassen exemples d’exercicis d’edicions anteriors, facilitant així la familiarització prèvia de l’estudiant amb l’examen; l’Aliança Francesa de Madrid, per exemple, ofereix tallers de preparació pel DELF i DALF d’entre 12 i 16 hores de classes per un preu de 90 a 120 euros.

DELF Junior

No hi ha cap límit d’edat per realitzar els exàmens DELF o DALF, però per als joves en edat escolar és més recomanable presentar-se als denominats DELF Junior, una versió adaptada del DELF per als nens en edat escolar. Aquests exàmens, amb els seus quatre nivells corresponents (A1,A2, B1 i B2), tenen exactament la mateixa estructura i dificultat que el DELF per a tots els públics, i acrediten d’igual manera el coneixement de la llengua francesa, únicament amb la particularitat que utilitzen una temàtica en el seu contingut més d’acord amb les edats escolars, de manera que és més fàcil la comprensió per als joves.