Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com fer el meu primer currículum vitae

Els candidats recentment titulats o amb poca o nul·la experiència laboral han de ressaltar en el currículum vitae les seves habilitats i el seu potencial com a futur treballador
Per EROSKI Consumer 3 de juny de 2011
Img curriculumlistado

No comptar amb experiència professional prèvia pot tancar les portes de moltes ofertes de treball, però no de totes. El mercat laboral requereix també candidats joves sense experiència per ocupar llocs específics en els quals es valora tant la formació acadèmica, com les habilitats i competències adquirides per altres vies alienes a l’activitat professional. Per aconseguir destacar entre la resta de candidatures, és imprescindible elaborar un currículum vitae que reflecteixi amb claredat i concisió les capacitats i aptituds del sol·licitant i els elements diferenciadors més atractius per als ocupadors.

L’experiència professional prèvia és un dels factors que més destaquen en el seu currículum vitae els candidats que opten per un lloc de treball per diferenciar-se de la resta de postulantes. No obstant això, no tots els perfils poden incloure aquest apartat en “el seu full de ruta”. Els recentment titulats o els estudiants a la recerca de pràctiques manquen, en la seva majoria, d’una trajectòria laboral que transmeti als ocupadors les seves qualitats i aptituds per desenvolupar una determinada activitat. Com poden demostrar aquestes candidatures la seva vàlua al mercat de treball?

La clau està a saber elaborar un primer currículum vitae que reflecteixi la idoneïtat del candidat per a un lloc a través de la seva trajectòria acadèmica, les seves capacitats i habilitats i altres característiques particulars que aportin informació suggeridora i atractiva pels reclutadores.

La formació, substituta de l’experiència

Les ofertes de treball que no requereixen experiència professional prèvia dels candidats són minoritàries al mercat laboral. Segons l’informe corresponent al passat mes d’abril de 2011 del portal d’ocupació Infojobs, el 70,5% dels llocs oferts en aquest període sol·licitaven candidats amb almenys un any d’experiència. No obstant això, en aquest portal es van registrar més de 4.000 ofertes per postulantes sense trajectòria professional anterior i a la web primerempleo.com, especialitzada en aquest tipus de llocs, més de 7.200 empreses ofereixen treball a aquests perfils.

Les ofertes de treball que no requereixen experiència professional prèvia dels candidats són minoritàries

L’aspecte més valorat del currículum vitae d’aquests candidats és la formació acadèmica. Així ho afirma Teresa Gentil, directora comercial de primerempleo.com. “La titulació obtinguda i la universitat o centre d’estudis en la qual s’hagi cursat són els principals factors que s’avaluen en aquestes candidatures”, apunta. “És important ressaltar -si és possible- les mitjanes altes en les qualificacions o els premis acadèmics rebuts”, resum des de primerempleo.com, encara que com recalca Teresa Gentil, “és fonamental ser el més clar i concís possible i evitar emplenar el currículum vitae amb informació irrellevant”.

Gentil apunta que és necessari aportar totes les dades que adonin de la formació complementària adquirida, tals com a cursos, seminaris, ponències o exposicions, “però sempre que s’adecuen al lloc ofert o que representin algun interès per a l’empresa que ho ofereix”. L’essencial és que el procés d’aprenentatge reflecteixi els assoliments i l’èmfasi i la disciplina que ha posat el postulante per formar-se en el camp de coneixement requerit.

L’aspecte més valorat del currículum vitae d’aquests candidats és la formació acadèmica

En la formació, encara que en un apartat diferent a l’acadèmica, s’inclouen els cursos o activitats formatives per a l’aprenentatge d’idiomes o informàtica. Respecte a aquesta, des del portal infoempleo.com recomanen assenyalar el nom del centre o escola on s’ha estudiat, els anys invertits, els certificats acreditatius i el nivell obtingut pels candidats.

Capacitats i aptituds

Els especialistes en selecció de personal recomanen pels recentment titulats sense experiència el model de currículum vitae denominat “funcional”, orientat a emfatitzar les habilitats, capacitats i aptituds del candidat per desenvolupar amb èxit un determinat lloc de treball.

Es recomana emfatitzar les habilitats, capacitats i aptituds del candidat

Aquestes competències es poden reflectir, d’una banda, a l’apartat corresponent al perfil del sol·licitant d’ocupació. En aquesta secció s’han de posar de manifest els arguments que ho configuren com un bon candidat per a l’oferta i descriure les qualitats valorades al mercat de treball que ho defineixen, tals com la flexibilitat, dinamisme, entusiasme, creativitat, afany per aprendre o capacitat per treballar en grup, entre unes altres.

A l’apartat referit a l’experiència, s’han de transmetre aquestes qualitats associades a les diferents activitats desenvolupades pel candidat. Ser monitor o entrenador d’un equip esportiu, desenvolupar un projecte de recerca, ser voluntari o qualsevol altre treball o pràctica temporal poden demostrar a l’ocupador la capacitat d’esforç, la disciplina, l’habilitat per gestionar un equip o la responsabilitat que és capaç d’adquirir el postulante en la nova ocupació i el seu potencial per al futur.

Elements diferenciadors

Davant la falta d’experiència laboral, els joves recentment titulats han de ressaltar en el seu currículum vitae els elements diferenciadors del seu perfil que poden atreure a les empreses enfront d’altres candidatures amb un perfil professional més extens. Des de l’empresa de reclutament Monster destaquen que la joventut s’hauria de presentar com “un avantatge més que com un inconvenient”.

En el currículum vitae s’han de ressaltar els elements diferenciadors enfront d’altres candidatures

La manca de lligams familiars i la major capacitat d’adaptació a condicions laborals “més exigents” són, amb freqüència, unes qualitats atractives per optar a determinats llocs de treball. Per cridar l’atenció sobre aquests aspectes, en Monster recomanen als candidats ressaltar a l’apartat d’informació addicional del seu currículum vitae la disponibilitat per treballar en horaris poc habituals, l’interès per la mobilitat o canvi de residència o altres circumstàncies que reflecteixin una actitud oberta i disposada davant qualsevol modificació o canvi en el lloc de treball.

Cinc consells imprescindibles

En elaborar el primer currículum vitae, les empreses de selecció suggereixen seguir determinades pautes essencials perquè la candidatura sigui el més atractiva possible pels reclutadores:

 • Recaptar informació: els candidats han d’informar-se bé sobre l’empresa que ofereix el treball i el lloc que es requereix cobrir, per enfocar el currículum cap a les habilitats i competències que es valorin més en el sector.
 • Ser realista: abans de postular per una oferta d’ocupació, el candidat ha de valorar amb deteniment si reuneix totes les condicions que s’exigeixen per desenvolupar-ho. Si no és així, és preferible no enviar la candidatura, abans que adornar el currículum o mentir sobre el perfil disponible.
 • Claredat i concisió: el currículum ha de contenir solament la informació rellevant pel reclutador i ha d’estar organitzat d’una forma lògica i ordenada que faciliti la seva lectura.
 • Cuidar la presentació: un paper de bona qualitat i una correcta presentació gràfica -amb un disseny net i senzill- on es ressaltin amb recursos tipogràfics els aspectes essencials aporta al seleccionador una primera impressió positiva sobre el candidat. No s’ha d’oblidar revisar l’ortografia .
 • Carta de presentació: convé adjuntar al currículum una carta d’acompanyament que generi interès en el reclutador i destaqui els punts claus que defineixen i diferència al candidat.
  Models i plantilles

  Per on començar a elaborar el currículum vitae? Encara que aquest document sempre ha de ser personalitzat, per obtenir idees i pautes genèriques de com es confecciona és aconsellable consultar abans els diferents models i plantilles més habituals en l’àmbit de selecció de personal. Diferents portals i pàgines web ofereixen als usuaris la possibilitat de descarregar aquests exemples i utilitzar-los de base per redactar el seu propi currículum vitae. Aquests són alguns dels més destacats:

 • Models i plantilles per crear el teu currículum.
 • Modelocurriculum.net.
 • Plantilles currículum vitae.
 • Currículum vitae Europass.
 • Currículum vitae format.
 • Plantilles de currículum d’Office.
 • Exemples de Currículum vitae en anglès.