Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Convalidacions en FP

Permeten accedir a altres cicles formatius, amb el reconeixement previ d'un o diversos mòduls que ho integren
Per EROSKI Consumer 13 de març de 2010

Molts estudiants que accedeixen cada any a la Formació Professional (FP) al nostre país no s’estrenen en aquests ensenyaments. Són alumnes que ja han cursat de manera total o parcial un altre cicle formatiu i, per tant, han adquirit determinades competències que poden reconèixer-se en els seus nous estudis. Els mòduls que es convaliden amb major freqüència són els de formació i orientació laboral i formació en centres de treball, però aquesta opció també és possible per a mòduls d’igual denominació en diferents cicles i famílies professionals o per a matèries cursades en batxillerat.

Img fpcocineroqportadaImagen: CONSUMER EROSKI

Reciclar-se, adquirir nous coneixements i competències o integrar-se en un àmbit laboral diferent són algunes raons que porten als tècnics de grau mitjà i superior de Formació Professional a reprendre els ensenyaments postobligatoris. La majoria es matricula en un cicle de la mateixa família professional, però també hi ha els qui opten per àrees formatives que difereixen de l’anterior de manera substancial i és freqüent que es reenganxin a aquesta formació els estudiants que no van completar els seus estudis en una fase anterior i desitgen finalitzar-los o iniciar un cicle diferent.

Es pot reconèixer com a equivalent part de la formació adquirida de forma prèvia

Tots aquests perfils no estan obligats a començar els seus nous estudis des de zero. El sistema de convalidacions establert per als ensenyaments de FP permet que es pugui reconèixer com a equivalent part de la formació adquirida de forma prèvia per l’estudiant. Això facilita el camí cap a una nova titulació i disminueix el temps necessari per obtenir la competència desitjada. La convalidació de mòduls professionals en FP es pot obtenir per diferents vies.

  • Convalidació d’altres mòduls professionals

Els estudiants de FP poden convalidar mòduls professionals que són comuns a diversos cicles formatius. En alguns casos, comparteixen la mateixa denominació i, en uns altres, tenen objectius, continguts i durada similars. En l’actualitat, conviuen al catàleg de FP títols derivats de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) i de l’actual Llei Orgànica d’Educació (LLOI). El sistema de convalidacions de mòduls varia en funció de la normativa que empari tant al títol que es té com al nou que s’inicia.

Si l’alumne vol convalidar un mòdul d’un cicle de LOGSE amb uns altres que pertanyin a un cicle a l’empara d’aquesta normativa, ha de remetre’s a l’Ordre del 20 de desembre de 2001. En els seus annexos recull, d’una banda, els mòduls comuns a diferents cicles formatius i, per una altra, els mòduls que es poden reconèixer dins d’una mateixa família professional per tenir suficient similitud en les capacitats adquirides i en els seus continguts bàsics.

En el cas que el títol que desitja cursar l’estudiant estigui desenvolupat per la normativa de la LLOI, serà suficient amb consultar la norma que regula cada títol específic. En elles es concreten tant els mòduls comuns a diferents cicles, com la correspondència entre mòduls del títol de la LOGSE declarat equivalent a la nova titulació de la LLOI.

  • Convalidació per acreditació de competències

Es convaliden les competències prèvies reconegudes mitjançant un altre títol de FP o un certificat de professionalitat

Tots els alumnes que vagin a iniciar un cicle formatiu regulat per la LLOI poden convalidar mòduls professionals del títol mitjançant l’acreditació d’unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Aquestes competències han d’acreditar-se mitjançant un altre títol de FP o a través d’un certificat de professionalitat. Els reials decrets que estableixen cada cicle formatiu especifiquen en els seus annexos les unitats de competència que es poden acreditar, així com les que obté l’alumne en acabar els estudis.

  • Convalidació de modulo de formació i orientació laboral (FOL)

Aquest mòdul forma part del currículum de tots els cicles formatius regulats per la LLOI, de manera que els estudiants que hagin superat totes les competències d’un títol, fins i tot del mòdul professional de projecte, poden sol·licitar la convalidació del FOL. En el cas de titulats en un cicle de la LOGSE, poden convalidar-ho si a més de l’anterior acrediten un any d’experiència laboral i tenen el certificat de tècnic en prevenció de riscos laborals de nivell bàsic.

  • Convalidacions amb matèries de batxillerat

Algunes matèries dels ensenyaments de batxillerat, com a electrotècnia o química poden convalidar-se para determinats cicles formatius de grau mitjà. Es pot consultar el R.D 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen certs aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu.

Passos per obtenir la convalidació

Per sol·licitar qualsevol de les convalidacions possibles per FP, és requisit imprescindible estar matriculat en el cicle formatiu pel qual es vol obtenir reconeixement de mòduls. Quan la convalidació estigui recollida en alguna de les normatives citades o en la norma que regula el títol, la sol·licitud s’ha de dirigir a l’adreça del centre educatiu en el qual s’ha formalitzat la matrícula, juntament amb la documentació que justifiqui els estudis cursats per l’alumne.

Si la convalidació que se sol·licita no està reflectida en una norma, es demana també al centre, encara que la instància responsable de determinar l’equivalència és el Ministeri d’Educació, que atén cada petició de forma individual.