Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cursos d’anglès subvencionats per a mestres

Titulats i estudiants de Magisteri poden beneficiar-se d'una ajuda de 2.100 euros per a realitzar un curs de sis setmanes a l'estranger
Per Marta Vázquez-Reina 20 de juny de 2008
Img ingles adultos
Imagen: Andrew Feinberg

Una de les condicions necessàries per a garantir la qualitat de l’aprenentatge de llengües estrangeres dels estudiants del nostre país és que el professorat compti amb la suficient formació idiomàtica. Amb aquest objectiu, el Ministeri d’Educació convoca cada any un programa d’ajudes perquè els mestres o futurs titulats en Magisteri puguin realitzar un curs d’anglès gratuït en països de parla anglesa. Fins a 2.500 professionals de l’ensenyament poden obtenir una dotació de 2.100 euros per a reforçar el coneixement de l’idioma durant almenys sis setmanes en algunes destinacions com Anglaterra, el Canadà, els Estats Units o Austràlia.

A la recerca del professor bilingüe

Imatge: Andrew Feinberg

Ja és una realitat la implantació en la majoria de les comunitats autònomes dels ensenyaments bilingües en els col·legis públics. Més de 2.000 centres d’Educació Infantil i Primària i instituts de Secundària dediquen entre un 30% i un 50% de les hores lectives a impartir les assignatures en una llengua estrangera. Per a aconseguir el complet establiment d’aquests ensenyaments, el fonamental és que el professorat estigui preparat per a impartir-les.

El nivell d’idiomes exigit als mestres és insuficient per a l’activitat docent

Per a molts d’aquests programes bilingües, igual que en altres projectes d’idiomes escolars, les diferents administracions han fet ús de recursos externs, com els auxiliars de conversa, o han encarregat aquests ensenyaments als mestres titulats amb l’especialitat en llengua estrangera. Però el marc idoni perquè el bilingüisme s’assenti a les aules espanyoles només serà possible quan la majoria del professorat estigui capacitat per a dur a terme la seva labor docent en un altre idioma.

En l’àmbit de la formació inicial s’han implantat mesures per a aconseguir aquest objectiu. Des del curs 2009-2010, en el qual es va inaugurar al nostre país la nova titulació de Maestro adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), als futurs titulats se’ls exigeix que aconsegueixin quan finalitzin els seus estudis el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües en una llengua estrangera, que es correspon amb un nivell d’usuari bàsic. No obstant això, aquesta mesura no és suficient. Tal com reconeix Luis Arranz, president fins a l’any 2009 de la Comissió Permanent de la Conferència de Degans i Directors de Magisteri i Educació, “aquest nivell no sols és insuficient per a l’activitat docent, sinó també per a la mobilitat professional que es persegueix amb la creació de l’EEES”.

Ajuda per a formació idiomàtica

L’ajuda es destinarà a un curs de sis setmanes de durada amb 20 hores de classe setmanals

Per a solucionar aquestes possibles deficiències en el coneixement d’idiomes del personal docent, el Ministeri d’Educació convoca des de l’any 2008 un programa d’ajudes dirigit a fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa, la més demandada entre els titulats en Magisteri més joves. Aquest programa ofereix fins a un màxim de 2.500 ajudes directes de 2.100 euros cadascuna, per a realitzar un curs de llengua anglesa a l’estranger, ja que l’experiència demostra que per a obtenir major fluïdesa en l’ús d’un idioma és convenient realitzar estades d’aprenentatge als països originaris.

L’ajuda cobreix els costos d’estada i realització d’un curs, almenys, de sis setmanes de durada, amb un mínim de 20 hores lectives setmanals, en els següents països: Austràlia, el Canadà, els Estats Units, Irlanda, Malta, Nova Zelanda i Regne Unit. El Ministeri d’Educació marca com a dates possibles de realització d’aquests programes idiomàtics entre els mesos de juny i novembre de l’any de la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-la

Poden optar a aquestes ajudes en concepte de renovació els candidats que haguessin gaudit d’aquest programa en la convocatòria anterior i en concepte de nova adjudicació els qui compleixin almenys un d’aquests requisits:

 • Haver finalitzat la diplomatura de Magisteri en qualsevol de les seves especialitats en els últims quatre cursos acadèmics (2006-2007, 2007-2008, 2008-2008 o 2009-2010, per a la pròxima convocatòria).

 • Estar matriculat durant el curs de la convocatòria en la totalitat de crèdits que li faltin per a finalitzar els estudis de la diplomatura.

  Poden sol·licitar l’ajuda els titulats en els últims quatre anys o els estudiants d’últim curs

  Una vegada publicada la convocatòria (entre gener i febrer de cada any), els candidats que superin aquests requisits poden tramitar les seves sol·licitud a través del registre telemàtic de la web del Ministeri, o mitjançant l’enviament per correu ordinari a la Subdirecció General de Beques, Ajudes i Mobilitat d’Estudiants. Sempre ha d’acompanyar-se del certificat de notes emplenat per la secretaria del centre docent en el qual ha realitzat els estudis.

  Adjudicació de places

  Per a l’adjudicació de places, els sol·licitants que han gaudit de l’ajuda en la convocatòria anterior tenen preferència sobre tots els altres candidats. La resta d’ajudes es concedeixen en funció de l’expedient acadèmic. Cal tenir en compte que, en calcular la nota mitjana, s’apliquen diferents criteris segons l’especialitat que hagi cursat el mestre: els d’especialitat en Llengua Estrangera Inglés sumen 2 punts a la nota; els d’Educació Infantil i Primària, 1,25 punts; Educació Musical, Física o altres llengües estrangeres, 0,50 punts; i els de la resta d’especialitats, 0,25 punts.

  Tenen preferència els sol·licitants que han gaudit de l’ajuda en la convocatòria anterior

  Per a consolidar l’ajuda, els mestres o futurs titulats seleccionats han de reservar una plaça en un curs d’anglès de les característiques requerides i abonar un import mínim de 200 euros, com a justificant per a enviar a la Subdirecció General de Beques. D’altra banda, una vegada realitzat el curs, s’haurà de justificar l’assistència mitjançant la presentació, abans de finalitzar l’any, d’una certificació original del centre on es va realitzar el programa, que detalli la durada d’aquest, així com les hores lectives incloses.

  Aules Europees

  Des de 1999, el Ministeri d’Educació, a través de l’Institut de Formació del Professorat, ofereix a 200 funcionaris docents la possibilitat d’assistir als cursos intensius d’immersió lingüística denominats Aules Europees. Són dos cursos de capacitació, un en llengua francesa i un altre en anglès, organitzats en col·laboració amb l’Ambaixada de França a través de l’Institut Francès de Madrid i amb la Fundació British Council.

  Amb una durada de 100 hores, els cursos combinen una part de formació acadèmica amb activitats culturals i inclouen en la seva programació classes teòriques de llengua i cultura francesa o anglesa, tallers i classes pràctiques o excursions. La primera fase (60 hores) es desenvolupa a Madrid durant la primera quinzena de juliol de cada any, la segona (40 hores en la segona quinzena de juliol) es duu a terme en diferents destinacions de França i Regne Unit, on els professors s’allotgen en famílies natives.

  Poden participar els funcionaris de carrera dels següents cossos docents: catedràtics d’ensenyament Secundari, professors de Secundària i mestres i professors tècnics d’FP. El requisit essencial és que no siguin especialistes en francès o anglès ni imparteixin aquestes matèries. A més, és necessari que tinguin un coneixement de la llengua que se sol·licita equivalent com a mínim al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües i no superior ni igual al B2.

  L’ajuda percebuda per a realitzar aquests cursos té dues modalitats. Una d’elles (120 places) inclou tant les despeses de matrícula com els d’allotjament en règim de pensió completa, mentre que l’altra (80 places) subvenciona la matrícula i l’esmorzar. En tots dos casos, les despeses de viatges o desplaçament són a càrrec dels participants.