Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

DIALANG: prova diagnòstica d’idiomes

Es tracta d'un programa d'autoavaluació lingüística que permet mesurar els coneixements de 14 idiomes diferents
Per martavazquez 3 de agost de 2008
Img empresaria

Comprensió lectora, expressió escrita, comprensió oral, gramàtica i vocabulari són les cinc habilitats lingüístiques en 14 idiomes que es poden avaluar a través de DIALANG, un programa gratuït creat per més 20 universitats i institucions de prestigi amb el suport de la Comissió Europea. A través d’una sèrie de test i autoavaluacions, DIALANG permet esbrinar el nivell de coneixement d’un idioma basat en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Des que l’any 2001 el Consell d’Europa presentés el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER), amb la finalitat de proporcionar una base comuna per al reconeixement del nivell lingüístic d’una llengua de tots els ciutadans europeus, la gran majoria d’institucions certificadores d’idiomes han anat equiparant els seus certificats i títols als nivells d’Usuari Bàsic (A1 i A2), Independent (B1i B2) i Competent (C1 i C2) que conformen aquest marc comú; per exemple, a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) espanyoles, des del passat curs 2007-2008, els ensenyaments s’han reestructurat en sis cursos que giren entorn del MCER; així mateix, alguns dels coneguts exàmens de la Universitat de Cambridge, com el First Certificate o l’Advanced, ja tenen la seva equivalència en el marc, corresponent als anivellis B2 i C1 respectivament. D’aquesta manera, aquells que obtenen un títol o certificat d’idiomes d’algunes de les institucions que actualment estan reconegudes a Europa poden certificar el seu nivell d’una llengua en l’escala del marc comú.

DIALANG ha estat dirigit i desenvolupat per més de 20 institucions acadèmiques europees

Però, a més d’a través d’aquestes certificacions, qualsevol interessat a conèixer el seu grau de coneixement d’una llengua i l’equiparació als nivells del marc pot comprovar-ho fàcilment gràcies a DIALANG, un sistema d’avaluació lingüística en 14 idiomes basat en el MCER, que s’ha convertit en l’àmbit de referència més àmpliament reconegut en el camp de l’aprenentatge de llengües a Europa. Aquest projecte, finançat i avalat per la Comissió Europea dins de l’Acció Lingua del Programa Sòcrates, ha estat dirigit i desenvolupat per més de 20 institucions acadèmiques europees, entre les quals es troben la Universitat Freie de Berlín, la Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Madrid o la Universitat Lliure de Brussel·les, entre unes altres.

Bàsicament, el programa DIALANG consisteix en una sèrie de proves sobre les cinc habilitats lingüístiques essencials en el coneixement d’un idioma: comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita, gramàtica i vocabulari. La realització i posterior avaluació d’aquestes proves, disponibles en 14 idiomes diferents, proporciona als usuaris una informació detallada sobre el seu nivell de coneixements de la llengua triada basant-se en els nivells del MCER, així com una descripció dels seus punts forts i febles i una sèrie de consells sobre la forma de millorar les seves destreses lingüístiques. Així mateix, a més de servir per als usuaris, DIALANG és una eina molt útil per als diferents professors d’idiomes, ja que gràcies a ella poden determinar de forma molt clara el nivell que posseeixen en un idioma els seus alumnes i d’aquesta manera col·locar-los en el grup d’aprenentatge més adequat als seus coneixements.

Cal tenir clar que DIALANG no certifica gens, és una prova diagnòstica

Cal tenir sempre molt clar que DIALANG no certifica gens, és una prova diagnòstica que pot servir per conèixer el nivell que es posseeix o per ajudar a qualsevol usuari a decidir a quins exàmens es pot presentar o quins són les habilitats lingüístiques que s’han de reforçar abans d’acudir a una prova oficial d’idiomes. Així mateix, DIALANG es pot utilitzar per mesurar els progressos realitzats en una llengua a curt o llarg termini.

Les 14 llengües que es poden avaluar a través de DIALANG són les següents: alemany, danès, espanyol, finlandès, francès, grec, holandès, anglès, irlandès, islandès, italià, noruec, portuguès i suec.

Com funciona

DIALANG és un programa informàtic que qualsevol usuari es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina web del projecte. Una vegada descarregat, se selecciona la llengua en la qual es volen rebre les instruccions i després de triar la prova que es vol realitzar, seleccionant la llengua i l’habilitat que es vol avaluar, donen començament les diferents fases del procés de diagnòstic:

  • Prova de nivell: encara que aquesta fase és opcional, és molt recomanable realitzar-la, ja que a través d’ella es pot determinar aproximadament el que se sap d’una llengua i el programa utilitza els resultats, juntament amb els de la següent fase (autoavaluació), per adaptar els continguts de la prova de llengua al nivell de l’usuari. La prova de nivell consisteix en una sèrie de paraules en la llengua triada que l’usuari ha de marcar si són reals o inventades; una vegada realitzada s’indica a l’usuari la puntuació obtinguda i les característiques del nivell que posseeix.

  • Autoavaluació: aquesta fase és també opcional, però com hem dit anteriorment és recomanable realitzar-la. En ella se sol·licita a l’usuari que respongui a una sèrie d’afirmacions sobre els seus coneixements de la llengua, de manera que reflexioni sobre les seves habilitats lingüístiques i pugui comprovar posteriorment si ha subestimado o sobreestimat els seus coneixements.

  • Prova de Llengua: és la prova pròpiament dita en la llengua i l’habilitat que s’hagi triat al principi; si s’han realitzat les dues fases anteriors, el seu nivell de dificultat es basarà en la informació recollida, en cas contrari, pot ser que la prova que es presenti sigui massa fàcil o difícil per a l’usuari. Depenent de l’habilitat triada, les preguntes poden ser de diferents tipus: autocompletar, triar la resposta correcta d’una llista o escriure directament una resposta.

  • Comentaris: l’última fase del programa basa els seus continguts en els exercicis realitzats. Inclou, d’una banda, els resultats obtinguts tant en la prova de nivell com en la de Llengua amb el detall dels errors comesos i les solucions correctes; d’altra banda, informa sobre el nivell corresponent al MCER al que s’ajusten els resultats de la prova de Llengua. Així mateix, en aquesta fase s’inclouen comentaris sobre l’autoavaluació realitzada, valorant si s’han sobreestimat o no els coneixements i una sèrie de consells sobre quins són els punts forts i febles de l’usuari en l’habilitat avaluada i la millor manera de corregir-los.

    Una vegada finalitzades les diferents fases del programa, es pot tornar a triar realitzar una altra prova en una habilitat diferent, tenint en compte que si és en la mateixa llengua que l’anterior no serà necessari realitzar la prova de nivell ni d’autoavaluació novament.

    Els europeus i les seves llengües

    Img banderaeuropa listadoL’última enquesta de l’Eurobarómetro sobre coneixements lingüístics es va realitzar l’any 2006 entre més de 28.500 ciutadans dels 25 països de la Unió Europea (UE). Segons les dades recollides en aquesta enquesta, el 56 % dels ciutadans dels Estats membres de la UE pot mantenir una conversa en un idioma diferent de la seva llengua materna, el 28 % dels enquestats afirma parlar dos idiomes estrangers prou ben com per intervenir en una conversa, i l’11 % afirma dominar almenys tres idiomes a part de la seva llengua materna. No obstant això, gairebé la meitat dels enquestats, un 44 %, admet no conèixer cap altre idioma a part de la seva llengua materna, un percentatge que en el cas dels ciutadans espanyols s’eleva al 56%.