Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Educador infantil

El Tècnic Superior en Educació Infantil serà un dels professionals més demandats en els pròxims anys
Per Marta Vázquez-Reina 19 de desembre de 2008
Img educacion infantillistado

Centres d’educació infantil, guarderies, ludotecas, biblioteques o centres d’oci són alguns de les possibles destinacions d’aquells estudiants que hagin obtingut el títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. Aquest cicle formatiu de Grau Superior de Formació Professional s’encarrega de formar als professionals que atenen al nostre país l’educació formal i no formal dels nens fins als tres anys.

Perfil professional

El pla Educa3, d’impuls a la creació de noves places escolars per a nens d’entre 0 i 3 anys, posat en marxa durant l’any 2008 pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport en col·laboració amb les comunitats autònomes, preveu que 300.000 noves places ampliïn l’actual oferta educativa de primer cicle d’educació infantil al nostre país en els pròxims quatre anys. Aquesta iniciativa és la resposta a la creixent demanda de les famílies espanyoles, per a les quals l’escolarització primerenca dels seus fills constitueix una de les millors maneres de conciliar l’àmbit laboral i familiar.

Al nostre país prop de 3.300 centres educatius imparteixen el primer cicle d’educació infantil, un 24% d’ells de titularitat pública

Segons el Registre Estatal de Centres Docents no Universitaris, en l’actualitat estan registrats al nostre país prop de 3.300 centres educatius que imparteixen el primer cicle d’educació infantil, un 24% d’ells de titularitat pública. Però, qui atén els nens escolaritzats en aquests centres? Tal com estableix la Llei orgànica d’Educació (LOE), l’atenció educativa directa als nens del primer cicle d’educació infantil ha de ser a càrrec de professionals que posseeixin el títol de Maestro amb l’especialització en Educació Infantil o el títol de Grau equivalent i, en el seu cas, d’un altre personal amb la deguda titulació per a l’atenció a les nenes i nens d’aquesta edat.

Un altre professional, majoritari a les escoles infantils, és l’educador infantil, la demanda del qual es veurà ampliada en els pròxims anys, i no sols gràcies al Pla Educa3. D’una banda, els pares són cada vegada més exigents amb aquests ensenyaments, de manera que cada vegada es creen més aules però amb menor nombre d’alumnes, o bé s’incorporen dos docents per a exercir l’ensenyament conjunt en la mateixa classe. D’altra banda, en els últims temps s’ha registrat un enlairament important al nostre país de serveis complementaris d’oci i temps lliure dedicats als nens d’aquestes edats, uns serveis que són atesos així mateix de manera majoritària per educadors infantils. En general els llocs de treballs més rellevants de l’educador infantil són:

 • Educador en el primer cicle de l’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre, ja sigui en centres de titularitat pública (estatal, autonòmica o local) com a privada.

 • Educador, seguint les directrius d’altres professionals, en institucions o programes específics de treball amb menors de fins a sis anys en situació de risc social o en mitjans de suport familiar.

 • Educador en programes i activitats d’oci i temps lliure amb nens de fins a sis anys en ludotecas, biblioteques, granges escola i altres centres d’oci.

  El títol de Tècnic

  En aquest curs 2008-2009 s’ha implantat el nou currículum del títol de Tècnic Superior en Educació Infantil

  Per a exercir com a educador infantil, s’ha d’haver obtingut prèviament el títol de Tècnic Superior en Educació Infantil, una titulació de Formació Professional (FP) de Grau Superior, pertanyent a la família de Serveis Socioculturals i a la comunitat, el nou currículum de la qual s’ha començat a implantar durant el curs 2008-2009. Per a accedir a aquests estudis s’han de complir els requisits exigits per a qualsevol títol d’FP de Grau Superior o de manera directa amb el títol de Batxillerat en qualsevol de les modalitats, encara que en el cas que no existeixin places suficients es donarà prioritat als alumnes que hagin cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, o a través d’una prova d’accés a Grau Superior. Per a això és necessari haver complert 19 anys, o bé tenir 18 anys i estar en possessió d’un títol de Tècnic de Grau Mitjà de la mateixa família professional, en aquest cas el títol de Tècnic en Atenció Soci sanitària.

  Els ensenyaments d’aquest cicle superior comprenen un programa de 2.000 hores que es desenvolupa en dos cursos acadèmics; el primer d’ells és teòric i el segon, l’accés del qual exigeix l’avaluació positiva en el 80% de les hores del primer, inclou un trimestre de formació pràctica en centres de treball, al qual només es pot accedir una vegada superats els restants mòduls professionals.

  En el nou currículum s’incorpora la formació en llengua anglesa de forma integrada en almenys dos mòduls professionals

  La competència general que han d’adquirir els estudiants que obtinguin aquest títol consisteix en la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre d’Educació Infantil, programes educatius d’atenció als nens de fins a tres anys en l’àmbit de l’educació formal o fins als sis anys en l’àmbit no formal. Els mòduls d’ensenyament que incorpora aquest cicle formatiu aborden temes com la didàctica de l’educació infantil, expressió i comunicació, desenvolupo soci afectiu, primers auxilis, desenvolupament cognitiu i motor o el joc infantil i la seva metodologia. D’altra banda, com a novetat en el nou currículum s’incorpora la formació en llengua anglesa de forma integrada en almenys dos mòduls professionals del cicle.