Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ensenyar a Europa

Professors espanyols podran exercir la docència en diferents països de la Unió Europea per períodes d'entre dues setmanes i un any
Per Marta Vázquez-Reina 14 de juliol de 2009

S’ensenya de la mateixa forma a Espanya que a Àustria o Regne Unit? El pròxim curs fins a 100 professors de centres educatius del nostre país tindran l’oportunitat de comprovar-lo in situ, gràcies al nou programa d’estades professionals dirigit a docents d’educació Primària, Secundària i Escoles Oficials d’Idiomes. acabat de crear pel Ministeri d’Educació, aquest programa es desenvoluparà en cooperació amb França, Alemanya, Àustria, Suïssa i Regne Unit, països als quals podran desplaçar-se professors espanyols a través d’intercanvis amb els seus homòlegs europeus.

La transició cap a la implantació d’un Espai Europeu d’Educació Superior únic és ja gairebé una realitat. D’aquí a uns anys, estudiar en una universitat de França o d’Alemanya serà pràcticament el mateix que fer-ho en una d’Espanya. No obstant això, en nivells educatius anteriors als universitaris existeixen diferències rellevants entre els diferents països que componen la Unió Europea, tant en el nivell estructural del sistema educatiu com en l’organització i desenvolupament de la pràctica docent diària.

Al Regne Unit els professors estan obligats a planificar molt les seves tasques i abans de l’inici de setmana han d’enviar a l’adreça la seva planificació setmanal. Una altra pràctica curiosa d’aquest país, que allí resulta comuna i natural, és impartir les classes amb les portes obertes i que altres professors entrin com a observadors de les seves classes. Conèixer de primera mà aquests hàbits docents, igual que moltes altres pràctiques pedagògiques utilitzades en els diferents països europeus, és ara possible gràcies al programa d’estades professionals creat fa poc pel Ministeri d’Educació a través dels convenis bilaterals de Cooperació educativa establerts amb el Regne Unit, França, Alemanya, Àustria i Suïssa.

El programa està dirigit a professors de Primària, Secundària i Escoles Oficials d’Idiomes

El programa, dirigit a professors de Primària, Secundària i Escoles Oficials d’Idiomes, permetrà que el pròxim curs 2009-2010 es realitzin intercanvis professionals entre docents d’aquests països, que podran participar en la vida d’un centre escolar europeu durant un període de dos a quatre setmanes, en el cas de Regne Unit, França i Alemanya, o durant un curs escolar complet quan l’intercanvi es realitzi amb Àustria o Suïssa.

L’objectiu principal d’aquest programa és reforçar el conjunt d’accions destinades a fomentar l’aprenentatge de les llengües estrangeres i l’ensenyament en altres idiomes entre els països comunitaris, una oportunitat per a intercanviar experiències docents mitjançant l’observació de l’aula i dels diferents mètodes pedagògics duts a terme en ella, com els programes d’avaluació, o les mesures d’acompanyament i d’atenció a la diversitat que s’apliquen.

Com funciona

Durant el mateix període el centre d’origen del professor rep a un homòleg del centre de destinació

Els 100 docents seleccionats per a participar en el programa realitzaran la seva estada pel període que determinin en un centre educatiu del país triat, participant en totes les activitats que organitzi l’escola de destinació, ja siguin de caràcter docent o culturals i complementàries. Al seu torn, durant el mateix període el centre d’origen del professor rep a un homòleg del centre de destinació, que participarà igualment en l’activitat escolar. L’intercanvi, a més de professional, pot ser, si així ho desitja el docent, d’habitatge, de manera que durant l’estada cadascun dels professors s’allotgi en el domicili de l’altre, facilitant d’aquesta manera l’organizción del programa.

Durant l’intercanvi els docents han de promoure els vincles entre el centre de destinació i el de procedència, preparant projectes d’intercanvi o associacions entre centres escolars o projectes pedagògics comuns de caràcter intercultural i multidisciplinari.

Qui pot participar

Per a participar en el programa és necessari ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d’ensenyament Secundari o d’Escoles Oficials d’Idiomes

Per a sol·licitar un intercanvi dins del programa d’estades professionals és necessari ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d’ensenyament Secundari o d’Escoles Oficials d’Idiomes i comptar amb destinació definitiva en el centre des del qual participen. En el cas de professors en exercici és imprescindible que imparteixin (o haver-ho fet anteriorment) classes en el seu centre educatiu de la llengua del país per al qual sol·licita la mobilitat, o d’una altra matèria, però en la llengua estrangera corresponent. Quan els sol·licitants són membres de l’equip directiu d’un col·legi és necessari que dominin l’idioma del país de destinació.

El programa d’estades serà gestionat per l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) que, a l’hora de seleccionar als candidats, donarà prioritat a diferents perfils de docents:

  • Els que proposin directament en la seva sol·licitud a un docent o centre associat.
  • Els qui participin en centres on estigui implantat un programa de bilingüísmo secundat per la comunitat autònoma corresponent.
  • Els centres que participin en els diferents programes europeus dins del programa d’aprenentatge permanent com Comenius, Erasmus, Leornado, etc.
  • Els centres integrats en la xarxa que implementa el Porfolio Europeu de les Llengües.Tindran prioritat també els membres d’equips directius dels centres.

    Els interessats a participar en el programa han de presentar en el Registre Auxiliar del Ministeri d’Educació la sol·licitud adjunta a l’ordre ministerial que el recull, que haurà d’anar segellada i aprovada pel director o persona responsable del seu centre docent juntament amb l’autorització per a realitzar la mobilitat concedida per l’autoritat competent de la seva comunitat autònoma. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 2 d’agost per als sol·licitants d’intercanvi amb Àustria i Suïssa i fins al 15 de setembre per als quals sol·licitin la resta de països.