Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Escoles Taller i Cases d’Oficis

Faciliten l'accés a una ocupació mitjançant la formació i la pràctica professional remunerada en una ocupació
Per EROSKI Consumer 10 de febrer de 2010
Img mecanicalistadp

Recuperació del patrimoni artístic, històric o cultural o rehabilitació d’entorns urbans i del medi ambient són algunes de les àrees principals en les quals s’emmarquen els programes mixts d’ocupació i formació que es desenvolupen a les Escoles Taller i Cases d’Oficis. Des de fa 25 anys, aquests projectes funcionen com una eficaç mesura d’inserció laboral per a joves aturats menors de 25 anys. Ofereixen un període formatiu teòric de sis mesos de durada i experiència laboral directa mitjançant un contracte de treball d’entre 6 i 18 mesos.

Imagen: Seattle Municipal Archives

El programa de Cases d’Oficis i Escoles Taller de l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM) – ara SEPE- es va crear en 1985 amb un objectiu prioritari: facilitar la inserció laboral de joves aturats amb baix nivell de formació. Després de 25 anys de desenvolupament, es pot afirmar que ho ha aconseguit. Tal com recull l’últim informe d’inserció laboral elaborat per aquesta institució, el 77,2% dels alumnes que participen en aquests projectes aconsegueix accedir a una ocupació després de finalitzar-los. Per què han tingut èxit aquests programes? La resposta està en què han aconseguit integrar en un sol projecte tres aspectes fonamentals: formació, experiència laboral i informació sobre tècniques de cerca d’ocupació i autoocupació per muntar un negoci propi.

El perfil general dels participants es caracteritza per una major presència de gènere masculí (70%)

En l’actualitat, al nostre país hi ha 882 Escoles Taller i 161 Cases d’Oficis, amb prop de 30.000 alumnes. El perfil general dels participants es caracteritza per una major presència de gènere masculí (70%) i un nivell de formació escàs (el 52% manca d’estudis i el 40% compta amb la titulació bàsica de Graduat Escolar). Quant a les especialitats, encara que en l’últim període es va formar en 22 famílies professionals, les majoritàries en tots dos casos són Edificació i Obres Públiques, Agràries i Serveis a la Comunitat i Personals.

Com funcionen

Els programes d’Escoles Taller i Cases d’Oficis es dirigeixen a joves d’entre 16 i 25 anys que es trobin en situació de desocupació, ja sigui per falta de qualificació professional o d’experiència. És necessari estar inscrit en l’oficina d’ocupació corresponent, ja que l’aspirant sol·licita la seva participació a través d’aquesta.

Els promouen i gestionen organitzacions autonòmiques, provincials o locals i entitats sense ànim de lucre, com a corporacions, associacions o fundacions. L’adreça recau en l’INEM. Aquest organisme estableix la normativa i els procediments de funcionament, aprova els projectes i aporta les subvencions necessàries perquè es duguin a terme.

S’alterna l’aprenentatge i la qualificació amb un treball productiu en diferents activitats d’utilitat pública o social

Tots dos programes tenen caràcter temporal. Les Escoles Taller tenen una durada màxima de dos anys i les Cases d’Oficis, d’un. En aquest temps, s’alterna l’aprenentatge i la qualificació amb un treball productiu en diferents activitats d’utilitat pública o social. Poden estar relacionades amb la recuperació o promoció del patrimoni artístic, històric, cultural o natural, amb la rehabilitació d’entorns urbans o del medi ambient o amb la recuperació o creació d’infraestructures públiques, entre altres àrees.

Etapes del programa

Els projectes de les Escoles Taller i de les Cases d’Oficis consten de dues etapes diferenciades:

  • Etapa de formació: té una durada de sis mesos en tots dos casos. Durant aquest període, els alumnes adquireixen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar l’especialitat triada i reben formació en prevenció de riscos laborals, de manera que aprenguin a treballar amb seguretat i a utilitzar mesures preventives amb les quals evitar futurs riscos professionals. En aquesta etapa, es proporciona als alumnes que no hagin superat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) una preparació especial per obtenir el títol en finalitzar i s’informa a tots sobre la cerca d’ocupació posterior, ja sigui per compte propi o per compte ajerna.
  • Etapa de treball: es desenvolupa durant sis mesos en el cas de les Cases d’Oficis i de 6 a 18 mesos a les Escoles Taller. Els alumnes, amb un contracte de formació, exerceixen l’ofici après a través d’un treball real, alhora que continuen el procés formatiu des de la pràctica i amb la supervisió d’un tutor o monitor.

    Què obté l’alumne

    L’alumne rep un salari equivalent al 75% del salari mínim interprofessional anual establert

    En les dues etapes del programa l’alumne compta amb una remuneració. En la primera, obté una ajuda econòmica en forma de beca que ronda sis euros diaris; en la segona, en subscriure un contracte amb l’entitat promotora, rep un salari equivalent al 75% del salari mínim interprofessional anual establert i la part proporcional de dues pagues extraordinàries, durant els mesos que duri la fase de formació en alternança amb el treball.

    Però a més d’aquesta ajuda econòmica, el més important que obté l’alumne que accedeix a aquests programes és una qualificació professional en una ocupació que li capacita per obtenir una ocupació al mercat de treball. Aquesta qualificació la poden acreditar per mitjà del certificat que expedeix als alumnes l’entitat promotora del programa, en el qual consten els mòduls formatius i pràctics realitzats.