Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Estudis Superiors d’Art Dramàtic

El Títol Superior d'Art Dramàtic és equivalent amb caràcter general a Llicenciat Universitari
Per EROSKI Consumer 30 de març de 2008
Img teatro listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Ser actor, interpretar, dirigir, crear escenes… l’art dramàtic segueix sent avui dia el somni de molts joves al nostre país, de fet, en la majoria dels centres on s’imparteixen aquests ensenyaments el nombre de sol·licituds doblega a l’oferta de places disponibles. Expressió corporal, acrobàcia, manyaga i pantomima, dibuix artístic o perspectiva visual, són algunes de les assignatures que hauran de superar aquells aspirants a engrossir la llista de professionals de l’Art Dramàtic a Espanya.

Imagen: CONSUMER EROSKI

El passat any més d’1.700 estudiants es van matricular en Estudis Superiors d’Art Dramàtic al nostre país, uns estudis reconeguts oficialment des de 1990, quan la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) els va incloure dins dels ensenyaments de règim especial del sistema educatiu espanyol, equiparant les seves titulacions amb caràcter general a les d’una llicenciatura universitària.

Els Estudis Superiors d’Art Dramàtic tenen una durada de quatre anys

Amb una durada de quatre anys, aquests estudis es divideixen en tres modalitats: Adreça d’Escena i Dramatúrgia, Escenografia i Interpretació. Aquesta última modalitat, la interpretativa, sol ser l’opció majoritària entre els estudiants, un 71% d’ells es decanta per ella, i així mateix, és l’única que es pot estudiar als dotze centres que actualment imparteixen aquests estudis superiors al nostre país. Les especialitats d’Adreça d’Escena i Dramatúrgia, així com Escenografia registren un menor nombre d’estudiants hagut de, en part, al fet que únicament es poden cursar aquestes modalitats en deu centres espanyols respectivament.

D’altra banda, els estudiants que opten per les modalitats d’Adreça d’Escena i Dramatúrgia i d’Interpretació poden escollir entre diferents recorreguts. En el primer cas, l’especialitat d’Adreça d’Escena i Dramatúrgia es pot orientar bé cap a la formació de directors d’escena, o bé a la formació en escriptura dramàtica, teoria del fet teatral, crítica i recerca. La modalitat interpretativa consta de quatre especialitats: Interpretació Textual, Interpretació Gestual, Interpretació amb Objectes i Teatre Musical, encara que la primera d’elles és la que s’ofereix en major mesura als centres d’estudi.

En gairebé totes les modalitats la demanda és clarament superior al numero de places disponibles

La veritat és que, en gairebé totes les modalitats, la demanda d’estudiants que volen accedir als Estudis Superiors d’Art Dramàtic és clarament superior al numero de places disponibles als diferents centres que imparteixen aquests estudis, tal com confirma Manuela Ochoa, Directora de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Sevilla: “la meitat dels sol·licitants, sobretot en l’especialitat d’Interpretació, es queden sense plaça a l’escola”. Això és hagut d’en gran part al fet que el nombre de places ofertes per aquestes Escoles està limitat per les característiques intrínseques que requereix la formació en aquest Art, que “sol dur-se a terme de manera molt personalitzada, requerint-se que els grups o classes d’alumnes no siguin massa nombrosos”, apunta Ochoa.

Accés als estudis

Per accedir als estudis amb el Títol de Batxiller s’ha de superar un exercici escrit i un altre pràctic

Als Estudis Superiors d’Art Dramàtic es pot accedir per dues vies. D’una banda, amb el Títol de Batxiller i la superació d’una prova específica, que consta de dos exercicis; el primer d’ells és comú a totes les especialitats i consisteix en l’anàlisi d’un fragment d’una obra dramàtica, amb la finalitat d’avaluar la maduresa i els coneixements de l’estudiant, el segon exercici és específic per a cada especialitat que es vulgui cursar i en tots els casos és de caràcter pràctic de manera que es puguin avaluar les aptituds artístiques dels aspirants. És important recalcar que el primer exercici té caràcter eliminatori, és a dir, que si no se supera, l’estudiant no podrà optar per realitzar el segon exercici, encara que com apunta Manuela Ochoa, “en la primera prova normalment se sol ser mitjanament tolerant, per tenir l’oportunitat de poder veure en la fase pràctica si l’aspirant té un potencial creatiu important”.

D’altra banda, aquells que no posseeixen el Titulo de Batxiller també poden accedir als Estudis Superiors d’Art Dramàtic sempre que tinguin com a mínim 20 anys i superin una prova d’accés. Aquesta consisteix en un primer exercici, prèvia presentació d’una memòria (currículum de les activitats realitzades), en el qual s’ha de realitzar una exposició oral dels treballs i activitats realitzats a l’àrea de l’especialitat per la qual vulgui optar el candidat, que continuarà amb un debat amb el tribunal que li avalua. El segon exercici serà, igual que el dels candidats amb Títol de Batxiller, una prova de caràcter pràctic per demostrar les seves habilitats en les diferents matèries.

Centres d’estudi

Actualment a Espanya es pot cursar Estudis Superiors d’Art Dramàtic en dotze centres repartits per tot el país, deu d’ells públics i dos privats, encara que tan sols un d’ells (Institut de Teatre) inclou en la seva oferta totes les especialitats i totes les opcions. Únicament l’opció d’Interpretació Textual està present en el Pla d’Estudis de tots els centres.

 • Real Escola Superior d’Art Dramàtic de Madrid (Resad): Adreça d’Escena, Dramatúrgia, Escenografia, Interpretació Textual i Interpretació Gestual.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic de Màlaga: Adreça d’Escena, Interpretació Textual i Teatre Musical.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic de València: Interpretació Textual.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic de Múrcia: Adreça d’Escena, Teatre Musical i Interpretació Textual.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic de Sevilla: Interpretació Textual i Escenografia.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic de Còrdova: Interpretació Textual i Escenografia.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic d’Illes Balears: Interpretació Textual
 • Escola Superior d’Art Dramàtic d’Astúries: Interpretació Textual i Adreça d’escena.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic de Galícia: Interpretació Textual i Adreça d’Escena.
 • Institut de Teatre de Catalunya: Adreça d’Escena, Dramatúrgia, Escenografia i les quatre interpretacions.
 • Escola Superior d’Art Dramàtic de Castella León (privat): Adreça d’Escena, Dramatúrgia i Interpretació Textual.
 • Escola d’Actors de Canàries (privat): Interpretació Textual i Adreça d’Escena.