Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Noves titulacions de Formació Professional

Les necessitats del mercat laboral han afavorit l'aprovació de 23 nous títols de FP que suposen noves sortides laborals
Per Azucena García 29 de gener de 2012
Img hombre ordenadorlistado
Imagen: Travis Isaacs

Un total de 23 títols. Est és el nombre de noves titulacions de Formació Professional aprovades a la fi del passat any a causa de les necessitats del mercat laboral. D’altres Reials decrets regulen aquests estudis i els ensenyaments mínims corresponents a cadascun d’ells. Responen a la necessitat de” nous perfils professionals més qualificats i adaptats a la realitat socioeconòmica actual“. Aquests títols es refereixen al sector comercial, industrial, la construcció, el disseny, l’àmbit empresarial, estilisme i perruquería, impressió i altres àrees tan variades com l’animació digital, l’aqüicultura o l’atenció a persones en situació de dependència.

L’objectiu és vincular els estudis de Formació Professional amb el mercat laboral per millorar l’ocupabilitat al nostre país

Vincular els estudis de Formació Professional amb el mercat laboral per millorar l’ocupabilitat al nostre país. Est és l’objectiu pel qual el Consell de Ministres va aprovar el passat mes de novembre un total de 23 nous títols de Formació Professional. Però quins són aquestes titulacions anomenades a millorar les sortides laborals dels estudiants?

Sector comercial

Entre els nous títols aprovats, destaquen els següent relacionats amb el sector comercial.

 • 1. Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat. Amb aquests ensenyaments, es pretén que els estudiants aprenguin a definir i seguir polítiques de màrqueting. S’ensenya com realitzar estudis comercials, promocionar i publicitar productes i/o serveis, suports de comunicació i elaboració de materials publipromocionales.

 • 2. Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials. Els alumnes aprenen a gestionar operacions de compravenda i distribució de productes i serveis. Però a més, s’estudia com implantar espais comercials, garantir la seguretat i prevenció de riscos i seguir la normativa vigent.

 • 3. Tècnic Superior en Comerç Internacional. Amb una dimensió que traspassa les fronteres nacionals, l’ensenyament se centra en processos d’importació i exportació, així com en la gestió de mercaderies, sempre a partir de la legislació vigent.

Construcció i recursos

Malgrat que la construcció sembla ser un dels principals damnificats de l’actual moment de crisi econòmica, es detecta la necessitat de professionals a certes àrees:

 • 4. Tècnic en Construcció. L’objectiu és que l’alumne aprengui a executar obres d’obra de paleta i de formigó, en condicions de qualitat, seguretat i medi ambient.

 • 5. Tècnic en Excavacions i Sondejos. Realitzar excavacions per a l’extracció de recursos minerals o per a la construcció d’obres subterrànies i a cel obert, perforar sondejos de prospecció minera i de recerca geotécnica, muntar i mantenir instal·lacions i maquinària són les competències que s’adquireixen en aquest mòdul.

Sector industrial

 • 6. Tècnic Superior en Mecatrónica industrial. En aquest títol, la fi és aprendre a configurar i optimitzar sistemes mecatrónicos industrials, planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, conèixer i seguir protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, així com de respecte ambiental.

 • 7. Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial. L’alumne estudia com desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques, però a més, formen part del temari la regulació i control de processos en sistemes industrials, la supervisió o execució del muntatge, el manteniment i l’engegada d’aquests sistemes.

 • 8. Tècnic en Manteniment Electromecànic. L’alumne ha de poder muntar i mantenir maquinària i equip industrial, així com línies automatitzades de producció. Per a això, s’aprenen reglaments i normes, protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, així com de respecte ambiental.

 • 9. Tècnic en Fabricació i Ennoblecimiento de Productes Tèxtils. Aquesta titulació es dirigeix a l’adquisició de competències en operacions de preparació, processament, magatzematge, expedició de matèries primeres i productes intermedis i finals. També formen part d’aquests estudis aspectes relacionats amb equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils.

Disseny

 • 10. Tècnic Superior en Disseny i Amueblamiento. Dissenyar mobles i altres articles de fusteria és possible amb aquest cicle, que també ensenya qüestions sobre gestió, producció i instal·lació.

 • 11. Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i pell. Dissenyar col·leccions de materials i productes de tèxtil i pell és la fi d’aquest títol. S’analitzen les tendències de moda, realització de prototips i mostraris, característiques tècniques de productes i procés de fabricació, entre uns altres.

Àmbit empresarial

 • 12. Tècnic Superior en Transport i Logística. Organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers, tant en l’àmbit nacional com a internacional, és l’objectiu d’aquesta titulació. També s’aprèn a planificar i gestionar activitats logístiques.

 • 13. Tècnic Superior en Assistència a l’Adreça. Les tasques que aprendran els alumnes d’aquesta titulació es relacionen amb l’assistència a l’adreça i altres departaments de l’empresa. Aquesta assistència se centra en activitats d’organització, representació de l’entitat i funció administrativa i documental, juntament amb la gestió de la informació i la comunicació interna i externa o la satisfacció del client.

 • 14. Tècnic Superior en Administració i Finances. Aquest cicle suposa una completa formació sobre la gestió i administració de processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa.

Estilisme i perruquería

 • 15. Tècnic Superior en Estilisme i Adreça de Perruquería. A més d’aprendre tractaments capil·lars estètics i adquirir els coneixements necessaris per recomanar canvis d’imatge, s’instrueix en l’adreça i supervisió dels serveis de perruquería.

 • 16. Tècnic en Perruquería i Cosmètica Capil·lar. En aquest cas, els estudis es dirigeixen a cura del cabell, estètica i estilisme, serveis i venda de cosmètics.

Impressió

 • 17. Tècnic en Preimpressió Digital. Els estudis comprenen competències sobre assemblat per a publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines o impressió amb procediments digitals.

 • 18. Tècnic en Impressió Gràfica. En aquest cas, els alumnes es formen en ajustos mecànics, entonació i registre de la imatge per a la producció d’impresos, ja sigui per sistemes convencionals (offset, flexografía i serigrafia) o per mitjans digitals.

Altres títols

 • 19. Tècnic Superior en Manteniment Electrònic. Els equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum componen el temari d’aquest cicle, ja que s’aprèn a mantenir i reparar tots ells.

 • 20. Tècnic Superior en Animacions, 3D, Jocs i Entorns Interactius. Les noves tecnologies són el present i, per això, aquest títol ensenya a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i a desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, entre altres coses.

 • 21. Tècnic Superior en Aqüicultura. Els titulats sabran com planificar, organitzar i supervisar activitats de producció acuícola, així com coordinar els recursos disponibles.

 • 22. Tècnic en Pedra Natural. Les matèries d’estudi es refereixen a l’extracció i elaboració de pedra natural segons tècniques i processos establerts, juntament amb restauració, maneig, manteniment d’eines i maquinària.

 • 23. Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. Després de l’aprovació de la Llei de Dependència i el progressiu envelliment de la població, sorgeix la necessitat d’atendre a les persones en situació de dependència, tant en l’àmbit domiciliari com a institucional. En aquest cicle, les activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica componen les assignatures.