Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Programa d’ajudes per a la immersió lingüística

Un programa de convivència i aprenentatge d'idiomes que es dirigeix a alumnes de sisè de Primària
Per martavazquez 13 de abril de 2008
Img inmersion listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Durant l’últim trimestre de 2008, més de 2.200 joves podran gaudir d’un programa d’immersió lingüística en anglès en diversos centres de la geografia espanyola. Aquest programa d’ajudes està dirigit a alumnes de sisè de primària que cursin els seus estudis en centres educatius públics de dotze comunitats autònomes.

Imagen: CONSUMER EROSKI

Conèixer altres llocs de la geografia espanyola, conviure amb grups d’altres comunitats autònomes i el més important, reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa, són els objectius fonamentals del programa d’immersió lingüística que ha engegat el Ministeri d’Educació i Ciència (MEC), en col·laboració amb dotze comunitats autònomes. Aquest programa d’ajudes permetrà que 2.225 alumnes de sisè de primària de centres públics gaudeixin durant una setmana, compresa entre els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2008, d’un curs d’immersió en llengua anglesa en diferents centres d’Espanya, fora de l’entorn escolar.

Els centres podran participar en aquest programa amb grups de 25 alumnes acompanyats per un professor de llengua anglesa

Aquestes ajudes no són individuals, es dirigeixen directament als centres escolars, que podran participar en aquest programa amb grups de 25 alumnes, que assistiran al curs al costat del seu professor de llengua anglesa i un altre docent més si ho desitgen. La idea és que cadascun dels programes setmanals que s’organitzi aculli almenys dos grups, pertanyents cadascun a diferents comunitats autònomes, de manera que, a més de fomentar l’aprenentatge de l’anglès en aquests cursos, s’afavoreixi, mitjançant la convivència, el coneixement cultural entre alumnes de diferent procedència.

Durant la setmana d’immersió, els grups treballaran sobre diferents temes amb activitats pràctiques, tallers i jocs, sempre en llengua anglesa i dirigits per un equip educatiu compost per cinc professionals amb ple domini d’aquesta llengua, que així mateix, proporcionarà tots els materials necessaris per al desenvolupament de les activitats.

Per poder participar, els centres hauran de presentar la sol·licitud abans del 7 de maig

Per poder participar en aquest programa, els centres hauran de sol·licitar-ho abans del 7 de maig presentant, a través del Director del centre, l’imprès disponible en la convocatòria del BOE en la Conselleria d’Educació corresponent o en les seves respectives unitats provincials o territorials. Al costat de la sol·licitud, el centre haurà de lliurar així mateix un projecte de participació, elaborat pel professor que acompanyarà al grup participant, així com l’aprovació del Consell Escolar.

La selecció dels centres que es beneficiaran d’aquesta ajuda la realitzarà el MEC, en el cas de centres localitzats a Ceuta i Melilla, i els organismes competents de les comunitats autònomes per a la resta. Els criteris que es tindran en compte seran: qualitat del projecte de participació presentat (6 punts), context socioeconòmic del centre (4 punts) i participació anterior al programa (2 punts). Una vegada adjudicada l’ajuda, la Direcció general de Cooperació Territorial i Alta Inspecció Educativa enviarà als centres educatius una comunicació amb les dates del torn que li ha tocat i el centre d’immersió assignat.

Comunitats participants
 • Andalusia: 400 alumnes.
 • Astúries: 50 alumnes.
 • Balears: 75 alumnes.
 • Canàries: 175 alumnes.
 • Cantàbria: 75 alumnes.
 • Catalunya: 100 alumnes.
 • Castella i Lleó: 50 alumnes.
 • Extremadura: 50 alumnes.
 • Galícia: 375 alumnes.
 • Madrid: 500 alumnes.
 • Navarra: 125 alumnes.
 • València: 50 alumnes.
 • Ceuta i Melilla: 225 alumnes.