Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Proves lliures de batxillerat

Una nova opció perquè els majors de 20 anys obtinguin el títol de batxiller mitjançant la realització d'un únic examen
Per martavazquez 20 de agost de 2010
Img selectividad123listado

El Ministeri d’Educació i diverses comunitats autònomes han implantat ja en el seu àmbit de gestió les proves lliures de batxillerat, una nova via perquè els majors de vint anys puguin obtenir el títol de batxiller sense necessitat de cursar els ensenyaments acadèmics. Aquesta modalitat aporta major flexibilitat al sistema educatiu i permet reprendre els estudis als joves que els van abandonar de forma prematura.

Una de les principals preocupacions dels responsables de l’àmbit educatiu al nostre país és l’elevada taxa d’abandó escolar primerenc. Segons les últimes dades registrades pel Ministeri d’Educació, se situa en un 31,2%. Aquests són joves que, per determinades causes i circumstàncies, aparquen els seus estudis abans d’hora sense aconseguir una titulació que els permeti accedir a nivells educatius superiors o a un mercat de treball més ampli, que exigeix una formació acadèmica mínima als seus aspirants.

Són vies alternatives als ensenyaments reglats per validar els aprenentatges dels adults

Per atendre a aquest grup, la Llei Orgànica d’Educació (2006) reconeix la necessitat d’incrementar la flexibilitat del sistema educatiu, de manera que es permeti que totes les persones tinguin la possibilitat de formar-se i continuar el seu aprenentatge, malgrat haver-ho abandonat de forma prematura. Una de les mesures efectives que proposa aquesta Llei és l’establiment de vies alternatives als ensenyaments reglats per validar els aprenentatges dels adults i permetre’ls que obtinguin un títol amb els mateixos efectes laborals i acadèmics que si haguessin cursat estudis regulars.

D’aquesta manera, la LLOI insta a les administracions educatives autonòmiques, en l’àmbit de les seves competències, al fet que organitzin de forma periòdica proves perquè les persones majors de 20 anys puguin obtenir el títol de batxiller sense necessitat de cursar els ensenyaments d’aquesta etapa educativa en qualsevol de les seves modalitats, ja sigui presencial o a distància. En l’actualitat, a més del Ministeri d’Educació en el seu corresponent àmbit de gestió (centres a l’estranger, Ceuta i Melilla), les comunitats d’Andalusia, Astúries i Aragó han posat ja en marxa aquesta prova lliure als seus territoris.

Qui pot fer la prova

Les proves lliures de batxillerat es dirigeixen a persones majors de 20 anys

Les proves lliures de batxillerat es dirigeixen a persones majors de 20 anys o que compleixin aquesta edat l’any natural en el qual es realitza l’examen. Han de mancar del títol de batxiller i no cursar en aquest moment un nivell acadèmic d’ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

Respecte als requisits acadèmics, no s’exigeix cap titulació prèvia a l’aspirant, excepte en l’àmbit de gestió del Principat d’Astúries, on es requereix tenir el títol de Graduat en AIXÒ. Aquesta mateixa comunitat estableix també que a la prova tan sols poden presentar-se els ciutadans empadronats en qualsevol municipi de l’autonomia, mentre que en la resta de comunitats l’accés és lliure per a tots els aspirants que compleixin els requisits esmentats amb anterioritat.

Objectiu i estructura

L’objectiu és valorar la maduresa intel·lectual i humana de l’aspirant i la seva formació general en les principals competències

La finalitat de la prova lliure del títol de batxiller és verificar que qui la realitza ha aconseguit els objectius marcats en el currículum oficial d’aquesta etapa acadèmica. En definitiva, valorar la maduresa intel·lectual i humana de l’aspirant i la seva formació general en les principals competències que afavoreixen la continuació del seu aprenentatge en alguna dels ensenyaments reglats del sistema educatiu.

La prova s’estructura en dues parts principals. La primera avalua les matèries comunes de batxillerat i els examinats han de realitzar diferents exercicis referents a aquestes assignatures. La segona part és diferenciada, segons les diferents modalitats del batxillerat actual. Cada comunitat autònoma estableix el nombre de matèries o exercicis que han d’emplenar els aspirants en aquesta segona fase.

Convalidacions i títol

Una dels principals avantatges d’aquesta prova és que si els aspirants han aprovat de forma prèvia en els ensenyaments reglats una o diverses matèries de batxillerat que formen part de l’examen, estaran exempts de realitzar els exercicis corresponents a aquestes. La nota global es calcula amb la qualificació de la matèria corresponent ja superada.

Els candidats poden mantenir per a successives convocatòries la qualificació obtinguda en les matèries

La prova es considera superada quan s’aproven tots els exercicis que la componen. Si és així, l’aspirant rep el títol de batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics en tot el territori espanyol. En cas de no aprovar tots els exercicis, els candidats poden mantenir per a successives convocatòries la qualificació de la matèria o les parts superades, que es consideraran aprovades si decideix continuar els ensenyaments de batxillerat en les modalitats nocturna o a distància.