Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Triar un màster: consells per no equivocar-se

La selecció d'un programa de màster exigeix una avaluació detinguda de tota l'oferta i una elecció concorde a les necessitats i disponibilitat del candidat
Per EROSKI Consumer 15 de abril de 2011
Img masterlistador

Generalista o especialitzat, a temps complet o parcial, presencial o a distància, en un centre públic o privat. Aquestes són algunes de les disyuntivas que es plantegen els estudiants o treballadors en actiu que volen completar la seva formació i el seu currículum amb un programa acadèmic de màster. La decisió no ha de ser banal ni precipitada, ja que enrolar-se en aquests estudis suposa en la majoria dels casos afrontar una inversió econòmica, de temps i esforç considerable.

Imagen: Universidad de Navarra

Els estudis de postgrau cada vegada adquireixen major pes entre l’oferta acadèmica de les universitats. En el curs 2009-2010, tan sol tres anys després que s’implantessin els estudis oficials de màster a Espanya, la xifra d’estudiants que es van decantar per aquesta opció es va elevar a més de 81.000 matriculats, un 350% més que en 2006-2007, tal com recull l’avanç d’Estadístiques d’estudiants universitaris, elaborat pel Ministeri d’Educació.

Les escoles de negocis registren una evolució positiva quant al nombre d’estudiants

A aquests alumnes se sumen els qui cada any atenen els diferents programes de màster -no oficials en molts casos- que s’imparteixen a les escoles de negocis i centres de postgrau privats del nostre país. Segons recull l’últim informi “Universitats Privades i Escoles de Negocis” (octubre 2010), de la consultora especialitzada en estudis sectorials DBK, a Espanya es comptabilitzen en l’actualitat 330 escoles de negocis, que registren una evolució positiva quant al nombre d’estudiants, “a causa de l’augment de la demanda de formació per part de professionals i a l’èxit dels programes internacionals dels principals centres”, ressalta aquest estudi.

Per què un màster?

Un dels principals motius pels quals cada vegada més candidats opten per complementar la formació universitària amb estudis de postgrau de màster és millorar les perspectives laborals. Com especifica l’última anàlisi sobre aquests programes realitzat per la companyia de recursos humans Adecco, cursar un màster obre les portes a un 5,2% més de les ofertes d’ocupació.

La formació del màster es valora de forma especial en algunes àrees funcionals

Tal com assenyala l’informe, aquesta formació es valora de forma especial pels reclutadores en algunes àrees funcionals, com en assessoria jurídica, on un 21,7% de les ofertes d’ocupació requereixen que els candidats comptin amb aquesta formació, o màrqueting i recursos humans, que la sol·liciten en més del 15% dels casos.

L’estudiant de màster atén en la seva majoria a dos perfils específics. Un és el del recentment titulat que necessita ampliar la seva formació en un àrea concreta per accedir a determinades professions. Un altre, el del treballador en actiu que desitja impulsar la seva carrera laboral i incrementar les seves competències en àmbits diferents per optar a altres posicions en la seva empresa o en una altra companyia.

Criteris d’elecció

A més dels continguts, els candidats han de valorar altres criteris del màster essencials per a la seva elecció

L’oferta de títols de màster és àmplia i variada. Això fa que triar el més adequat per a cadascun no sigui una tasca fàcil. A més dels continguts acadèmics en els quals se centrin els estudis -un dels aspectes prioritaris que s’han d’atendre-, els candidats a aquesta formació han de valorar altres criteris essencials perquè la seva elecció final sigui encertada i s’ajusti de forma precisa a les seves necessitats, aspiracions i, sobretot, a la seva disponibilitat de temps de dedicació al treball i a l’estudi.

 • Contingut del programa: la primera decisió que s’ha de prendre és l’àrea d’estudi que es desitja abordar amb el màster. Al marge de l’àmbit de coneixement que més s’adeqüi a cada aspirant, també s’han d’estudiar amb deteniment les perspectives reals d’ocupació que pot aportar la formació al currículum del candidat i la situació actual del sector laboral al que es dirigeix.
 • Nivell d’especialització: els programes generalistes -tipus MBA- es dissenyen amb freqüència per als perfils amb experiència laboral prèvia que aspiren a assumir càrrecs de gestió dins de les seves companyies i a aportar a la seva formació coneixements en altres àrees empresarials. Els especialitzats són més recurrents pels recentment titulats que volen centrar els seus coneixements en un àmbit determinat, per enfocar després la seva carrera laboral cap a un sector concret.
 • Durada del postgrau: tant els màster oficials com els programes que s’imparteixen a les escoles de negocis tenen una durada d’un a dos cursos acadèmics. És evident que la formació que es rep als programes més duradors serà més àmplia i extensa i, en molts casos, millor valorada al mercat laboral, però també cal avaluar l’impacte que dos anys d’inactivitat poden tenir en el futur de l’estudiant.
 • Mètodes d’estudi: treballs en grup, mètode del cas o un enfocament pràctic són algunes de les característiques que defineixen molts dels programes de màster, mentre que uns altres se centren més en l’estudi individual i en la recerca. El candidat ha de verificar que les tècniques d’aprenentatge que s’apliquen en el curs s’adapten a la seva forma de treballar habitual i que està capacitat per afrontar-ho amb èxit.
 • Qualitat del centre: diversos rànquing mesuren cada any la qualitat dels màster que s’imparteixen en centres del nostre país i de l’estranger. Aquestes classificacions poden orientar a l’estudiant sobre quins són els programes millor valorats en l’entorn laboral i que, per tant, proporcionen millors perspectives d’ocupació. No obstant això, la valoració no ha de quedar solament en aquestes llistes. És recomanable que, en triar, el candidat avaluï altres aspectes de la universitat o centre en el qual es desenvolupa el programa, tals com la qualitat del professorat, el nombre d’estudiants que s’admeten al programa, si compta amb borsa de treball, la relació amb l’àmbit empresarial, les activitats extracurriculares, com a xerrades o conferències de convidats de prestigi, o els serveis addicionals i recursos materials que es faciliten als estudiants.
 • Públic o privat: triar un centre públic o privat per estudiar un màster està determinat en moltes ocasions pel cost que implica el programa. Les escoles de negocis i altres centres privats se situen amb freqüència en els primers llocs dels rànquing de qualitat, però els preus dels estudis (entre 18.000 i 70.000 euros) superen amb escreix als de les institucions públiques, que als seus programes oficials han d’aplicar les taxes públiques (entre 800 i 3.000 euros a l’any) establertes per a cada comunitat autònoma. Els estudiants han de valorar la tornada de la inversió que facin i comprovar els diferents sistemes de finançament i les ajudes i beques estatals o privades a les quals es poden acollir per afrontar la despesa.
  Temps complet o parcial?

  Moltes universitats i la majoria de les escoles de negocis ofereixen als seus estudiants de postgrau la possibilitat de conciliar la vida laboral i la formació amb els programes denominats a temps parcial. Aquests màster, a diferència dels cursos de temps complet, que requereixen dedicació exclusiva als estudis, s’imparteixen en general dos o tres dies a la setmana en horari vespertí o bé en torn de finalització de setmana: divendres a la tarda i dissabtes al matí.

  En ocasions, el contingut del programa és exactament el mateix que el del seu homònim a temps complet, la diferència estreba que la durada dels estudis s’estén a dos anys acadèmics en comptes d’un. No obstant això, altres programes a temps parcial estan dissenyats de forma específica per a aquest format i condensen en menys temps la formació. Cal avaluar que el màster a temps parcial ofereix la mateixa qualitat acadèmica que el de temps complet i que permet als estudiants accedir als mateixos serveis i activitats extracurriculares.

  Si l’aspirant al màster té ja un lloc de treball estable, els experts recomanen que optin per un programa a temps parcial o que seleccionin entre l’oferta, cada vegada més àmplia, d’ensenyaments en la modalitat no presencial, és a dir, on line. Entre els avantatges d’aquests formats destaca la possibilitat d’aplicar de forma immediata els coneixements que s’adquireixen a l’activitat laboral diària i viceversa, és a dir, aportar i compartir amb la resta dels estudiants les experiències reals que s’experimenten en l’àmbit de treball. Cal ser conscient que en un programa a temps parcial o on line s’exigeix en general la mateixa dedicació, al marge dels horaris acadèmics, que en els de temps complet. No obstant això, en estar l’estudiant en actiu, ha de robar aquest temps a altres activitats de la seva agenda.