Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Un estudi de la Fundació BBVA preveu bones perspectives laborals per als titulats universitaris

L'informe estableix una clara relació entre ocupació i formació acadèmica
Per mediatrader 30 de setembre de 2003

Les persones acadèmicament ben preparades tenen un futur laboral més buidat. Aquesta és una de les principals afirmacions que es desprenen de l’estudi “Canvi sectorial i desocupació a Espanya”, realitzat per la Fundació BBVA, en el qual, a través de l’anàlisi dels vaivens experimentats per la taxa de desocupació des dels anys setanta, s’estableix una projecció de la demanda de treball fins a l’any 2006. I en aquesta prospectiva prima el nombre d’ocupacions reservades per a universitaris -es crearan entre 800.000 i 1.150.000 llocs de treball, entre diplomats i llicenciats- i per a persones que hagin obtingut el títol de Batxiller o estudis equivalents.

Dirigida pel catedràtic de Política Econòmica Juan Ramón Cuadrado, i el professor Carlos Iglesias, tots dos de la Universitat d’Alcalá de Henares, la recerca ofereix uns resultats taxatius en establir una relació inversament proporcional entre la desocupació i la formació acadèmica: els individus amb majors credencials educatives s’enfronten a menors taxes d’atur.

Els universitaris, segons l’estudi, tenen raons per a l’optimisme ja que s’estima que es crearan entre 500.000 i 700.000 ocupacions en els pròxims tres anys per als estudiants procedents de carreres de cicle llarg (llicenciatures, enginyeries i arquitectura superiors) L’oferta per a diplomats oscil·larà entre els 300.000 i 450.000 llocs de treball. Però la qüestió més innovadora de la recerca consisteix en els bons auguris per al futur laboral de les persones que posseeixin un títol de Batxiller o similars, per tractar-se de la categoria en la qual es registrarà un major nombre de jubilacions entre 2000 i 2006, motiu pel qual aquesta etapa educativa encapçala la classificació de les futuribles necessitats d’ús d’acord amb el nivell d’estudis.

En segon lloc d’aquest “ránking” se situa l’Educació Terciària. Els mòduls professionals de nivell superior i les titulacions universitàries ostentaran una línia ascendent de creació de llocs de treball, tenint més possibilitats les carreres més llargues.

L’estudi demostra igualment que es produiran més ocupacions per a les professions associades a titulacions de segon i tercer cicle universitari relacionades amb l’ensenyament, i per als estudis de primer cicle universitari de Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Enginyeries. També existirà una important oferta d’ocupació per als tècnics d’aquestes mateixes especialitats, els professionals de suport en operacions financeres i comercials, així com en el sector de la gestió administrativa.

En l’extrem contrari se situen els nivells educatius més baixos. Analfabets, d’una banda, i estudis primaris, per una altra, presenten en la recerca necessitats d’ocupació negatives i, fins i tot, amb el pas dels anys, arribaran a protagonitzar xifres de destrucció d’ocupació.

Des de 1977, data de començament de l’estudi, el mercat de treball espanyol ha estat marcat per un intens canvi en els requeriments educatius en favor dels nivells superiors. Una pauta que va “in crescendo” a mesura que s’avança en el temps perquè, mentre l’any 2000, la taxa de desocupació dels treballadors amb experiència sense estudis era del 18,7 per cent, la mateixa dada per als universitaris espanyols era del 5,9 per cent, amb gairebé 13 punts de diferència. En 1977, no obstant això, la bretxa que separava a tots dos sectors era de tot just 4,3 punts. Xifres que condueixen a l’estudi a concloure que seran tant les activitats terciàries com les tasques no manuals d’alta qualificació les que predominin en l’estructura professional del nostre país cap a l’any 2006.