Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Una tesi doctoral defensa que les activitats culturals a la universitat contribueixen a la formació integral de les persones

Els universitaris demanden un major nombre d'actes musicals i de major varietat
Per mediatrader 29 de abril de 2009

Les activitats culturals complementen tant aspectes formatius o professionals com a personals dels estudiants universitaris, és a dir, que contribueixen a la formació integral de les persones, segons la tesi doctoral “La gestió de les activitats musicals en el G-9 en contextos d’educació formal i no formal”, realitzada a la Universitat del País Basc (UPV) per María Elena Riaño Galán, titulada superior en Música pel Conservatori Superior de Música de Madrid.

La investigadora ha conclòs també que hi ha una clara relació entre les activitats musicals i l’educació formal i no formal, ja que, a part de les activitats que ofereixen crèdits de lliure configuració, unes altres, com els concerts, afavoreixen una formació més oberta i flexible, la perspectiva de la qual s’enfoca cap a l’aprenentatge continu i permanent, va informar la UPV.

Així mateix, l’alumnat demanda un major nombre d’actes musicals i de major varietat. L’impacte dels quals es van dur a terme en els participants en aquest estudi va ser “molt positiu”, i tant aquests com els responsables de la gestió de les activitats dels vice-rectorats d’Extensió Universitària concedeixen una gran importància al fet que s’ofereixin activitats culturals i musicals a la universitat, va assenyalar la UPV.

Per a la realització de la tesi, basada en part en entrevistes, l’autora va comptar amb la col·laboració de les universitats que conformen el G-9 (Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Basc i Saragossa).

La gestió de les activitats musicals a les universitats estudiades es duu a terme de formes molt diferents per varis i diferents motius: estructura organitzativa de cada universitat, polítiques de gestió, escasses dotacions pressupostàries, infraestructures, falta de recursos i personal qualificat, etc. Així, tant els responsables d’aquesta gestió com els alumnes participants “demanden més recursos humans i materials que millorin la infraestructura necessària per dur a terme una millor gestió cultural i musical”, segons aquesta tesi.