Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes per a estudiar un màster oficial

Diferents programes de beques financen la matrícula o el cost dels cursos, que oscil·la entre 831 i 3.012 euros per any
Per Marta Vázquez-Reina 26 de agost de 2009
Img graduaciolistado
Imagen: Aaron Murphy

Més de 50.000 titulats opten per continuar la seva formació universitària i accedeixen a algun dels més de 2.000 títols de màster oficial que ofereixen les universitats espanyoles. És una opció recomanable per a millorar la competència professional en un moment en el qual el mercat laboral és més competitiu que mai. Perquè els estudiants puguin fer front a les despeses acadèmiques que suposa iniciar aquests ensenyaments de postgrau, el Ministeri d’Educació i altres institucions han elaborat diferents programes de beques i ajudes que cobreixen com a mínim els costos de matrícula d’aquests cursos.

El preu d’un màster

Els estudis de màster oficial adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior han tingut un bon acolliment entre els estudiants espanyols des que es van iniciar fa ja tres cursos acadèmics. El caràcter oficial d’aquests títols es tradueix en preus públics i drets per serveis acadèmics dels ensenyaments fixats de manera general per cada comunitat autònoma, dins dels límits establerts per la Conferència General de Política Universitària per a cada curs. Donada la situació econòmica actual de les famílies, la majoria de les autonomies han optat per mantenir per al curs 2009-2010 els preus del passat any acadèmic.

Les taxes acadèmiques d’un màster oficial varien en funció del grau d’experimentalitat

En alguns casos, com a Andalusia, La Rioja o Navarra, s’estableix un preu únic per crèdit en tots els màsters oficials que ofereixen les universitats del seu àmbit; no obstant això, en la majoria d’autonomies, les taxes acadèmiques d’un d’aquests cursos varien en funció del grau d’experimentalitat. El cost per als títols de Ciències de la Salut o d’escoles tècniques és en general més elevat que el d’altres àrees, com a Humanitats o Ciències Socials.

L’import de la matrícula és el resultat de sumar el preu de tots els crèdits en els quals l’alumne s’hagi inscrit. Segons els preus marcats per al pròxim curs, un estudiant haurà d’abonar entre 831 i 6.024 euros per a obtenir un d’aquests títols de postgrau, en funció de la durada dels estudis (un o dos anys).

Els alumnes han de tenir en compte les deduccions en el pagament a les quals tenen dret determinats perfils

A l’hora de calcular el cost de la matrícula, els alumnes han de tenir en compte les deduccions en el pagament a la qual tenen dret determinats perfils. Els estudiants amb matrícula d’honor en els estudis de grau, els que pertanyen a famílies nombroses, així com les víctimes de terrorisme o violència de gènere poden acollir-se a aquestes reduccions o exempcions en el preu de les taxes acadèmiques.

Beques i ajudes

A més de les deduccions en els preus oficials de matrícula que poden obtenir determinats estudiants, molts altres poden sol·licitar alguna de les ajudes o beques destinades a cobrir les despeses acadèmiques d’un màster oficial.

Beques generals del MEC

Els estudiants d’un màster oficial poden beneficiar-se d’alguna de les beques generals a l’estudi que cada any convoca el Ministeri d’Educació en tot l’àmbit nacional. Aquestes ajudes es concedeixen en funció dels nivells de renda i patrimoni amb els quals compta la unitat familiar de l’alumne; segons el llindar de renda en el qual se situï, aquest tindrà dret a un o més components de la beca.

Per als estudis de màster oficial els components que es poden sol·licitar són els següents:

 • Ajuda compensatòria: l’import és de 2.525 euros, destinats als estudiants amb rendes més baixes.
 • Per desplaçament: els alumnes poden percebre entre 183 i 928 euros per a traslladar-se entre la llar i el centre d’estudis.
 • Residència: els estudiants obligats a residir fora del domicili poden rebre una ajuda de 2.531 euros.
 • Material d’estudi: la subvenció aconsegueix els 242 euros.
 • Matrícula: correspon a l’import dels preus públics oficials per serveis acadèmics del màster corresponent. En el cas d’una universitat privada, l’import no superarà als establerts per a la mateixa titulació en la seva comunitat autònoma.

  Ajuda per a aturats

  Titulat universitari en situació de desocupació i que tingui reconegut el dret a rebre la corresponent prestació econòmica. Aquest és el perfil de l’estudiant que es pot beneficiar el pròxim curs 2009-2010 de les noves ajudes convocades pel Ministeri d’Educació (MEC) els qui es matriculin en un màster oficial. La finalitat és facilitar-los la reincorporació laboral a través del reciclatge i la millora de la seva formació i qualificacions acadèmiques.

  Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra d’entitats públiques o privades

  L’ajuda servirà per a cobrir les despeses de matrícula d’aquests estudis de postgrau en universitats públiques. L’import correspondrà al preu públic oficial que es fixi per als serveis acadèmics que condueixin a l’obtenció del títol en el nombre d’anys establert per a cadascun; encara que en el cas de tenir una durada superior a un curs acadèmic, els beneficiaris hauran de superar el 80% dels crèdits del primer any. Per a obtenir-la, a més de complir amb el perfil esmentat, és requisit indispensable tenir la nacionalitat espanyola i haver nascut entre l’1 de gener de 1969 i el 31 de desembre de 1983. Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra d’entitats públiques o privades que es concedeixin amb la mateixa finalitat.

  Les sol·licituds es poden presentar fins al pròxim 30 d’octubre a través de la pàgina de beques del MEC, que comunicarà als sol·licitants la concessió o denegació de l’ajuda. Aquestes s’adjudicaran en règim de concurrència competitiva, però en cas que el nombre de sol·licituds sigui major al nombre d’ajudes pressupostades (prop de 49 milions d’euros), es concediran de forma inversament proporcional a la renda per càpita del sol·licitant ponderada en funció de la seva edat, amb l’objectiu de donar suport als més majors.

  Préstec renda universitat

  La línia 2009 del programa Préstec Renda Universitat es podrà sol·licitar a partir del pròxim mes de setembre i estarà oberta fins al 31 de juliol de 2010. Iniciat fa dos anys, és un programa destinat a finançar estudis de màster oficial a un interès del 0% en universitats dels 46 països de l’Espai Europeu d’Educació Superior, als Estats Units i al Canadà.

  Els estudiants de postgrau poden sol·licitar una quantitat màxima de 28.800 euros

  Gràcies a aquest programa, els estudiants de postgrau poden sol·licitar una quantitat màxima de 28.800 euros per a cobrir, d’una banda, les despeses inicials d’estudi i matrícula (màxim 12.000 euros), i per una altra, altres costos addicionals com a despeses de residència o material (fins a 21 pagaments mensuals de 800 euros). Quan el màster oficial es desenvolupi a l’estranger, els estudiants podran sumar 6.000 euros addicionals.

  El préstec, realitzat a través de conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), té una durada de 20 anys. Els cinc primers anys són de manca. Perquè comenci el període d’amortització transcorregut aquest temps, el beneficiari ha d’haver aconseguit una renda anual mínima de 22.000 euros; si no és així, pot ampliar el període de carència cinc anys més.

  Per a sol·licitar-ho, és imprescindible haver residit a Espanya en els quatre anys anteriors i haver obtingut un títol universitari amb posterioritat a l’1 de gener de 1998. D’altra banda, el màster que es realitzi ha de tenir una càrrega lectiva de, almenys, 30 crèdits ECTS o equivalent.