Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques Argo: Pràctiques a Europa per a titulats espanyols

El projecte ARGO actua de punt de trobada entre empreses europees i titulats universitaris
Per Marta Vázquez-Reina 25 de abril de 2008
Img argo listado

Realitzar unes pràctiques d’un any en la seu alemanya de l’empresa Mercedes-Benz o en la finlandesa Nokia pot aportar un enorme potencial al currículum de qualsevol titulat, augmentant les seves possibilitats d’inserció laboral. El projecte ARGO, que es desenvoluparà durant el 2008 i el 2009, facilita aquestes trobades entre titulats i empreses europees i proporciona una dotació econòmica per a complementar les despeses de viatge i estada dels sol·licitants.

Imatge: Päivi Tiittanen

Des del seu inici al gener de 2008, més de 4.500 titulats universitaris espanyols s’han inscrit en el projecte ARGO, un projecte de mobilitat promogut pel Ministeri d’Educació i Ciència en el marc del Programa Europeu de Mobilitat Leonardo da Vinci. Coordinat per la Fundació per al Foment a Astúries de la Recerca Científica Aplicada i la Tecnologia (FICYT), ARGO permetrà que, durant el 2008 i fins a final de maig de 2009, 840 titulats d’universitats públiques i privades d’Espanya puguin gaudir d’un període de pràctiques d’un mínim de tres mesos en empreses de 30 països europeus, entre els quals no s’inclou Espanya.

Prop de 280 empreses han sol·licitat ja titulats espanyols per a realitzar pràctiques en elles

Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Portugal i Regne Unit són alguns dels principals països d’origen de les prop de 280 empreses que, fins ara, s’han registrat en el projecte, tal com confirma Floriane Nguyen, de l’equip de gestió d’ARGO, que així mateix especifica que “és un procés molt dinàmic, cada dia es registren noves empreses sol·licitant diversos becaris i nous candidats, havent-se concedit des de l’inici del projecte unes 169 beques”. Aquestes empreses han d’oferir una pràctica de qualitat, que inclogui un programa de treball d’acord amb els estudis del candidat i orientat a completar la seva formació.

El projecte ARGO té dues línies d’actuació. D’una banda, exerceix des del seu Web de receptor de les sol·licituds de pràctiques dels titulats i de les ofertes de les empreses, intervenint com a seleccionador previ entre aquelles candidatures que s’ajustin més al perfil demandat per les empreses. Així mateix, una vegada realitzada la selecció final entre els candidats per part de l’empresa demandant, el projecte concedeix al seleccionat una beca econòmica consistent en una ajuda mensual, entre 300 i 600 euros, depenent del país de destinació, dirigida a complementar les despeses de trasllats, manutenció, pòlissa d’assegurances i preparació lingüística, en cas de ser necessària.

Procés d’inscripció

Els candidats tenen de termini fins a febrer de 2009 per a inscriure’s en el projecte i optar a una beca

El termini d’inscripció en el projecte ARGO es va obrir al gener de 2008 i finalitzarà el 28 de febrer de 2009. El procés és molt senzill. Els únics requisits que s’exigeixen al candidat són: estar en possessió d’una titulació universitària del Catàleg Oficial de titulacions, impartides en universitats tant públiques com privades, i no haver-se beneficiat amb anterioritat d’una beca de mobilitat Leonardo da Vinci o ARGO, sense existir cap límit d’edat o any de titulació per a participar.

El registre es realitza online a través de la pàgina Web del projecte. En ell, el candidat haurà d’aportar les seves dades acadèmiques (titulació, universitat i nota mitjana), les dades personals i de contacte, així com una selecció de cinc països preferents de destinació per a realitzar les pràctiques. Una vegada registrat, rebrà un e-mail amb el seu nom d’usuari i contrasenya, que li permetrà accedir directament a una àrea privada dins de la Web d’ARGO, on ha de completar el seu curriculum vitae; cal tenir en compte que aquest únicament s’activarà en el moment que el candidat assenyali que té disponibilitat immediata per a incorporar-se a una possible oferta de pràctiques, entrant automàticament en qualsevol procés de selecció en el qual es demandi un perfil de les seves característiques, que quedarà reflectit en la seva àrea privada. Al seu torn, les empreses europees que vulguin participar en el projecte realitzen un registre similar al dels candidats, que els permet incorporar les seves ofertes de pràctiques i realitzar les gestions necessàries per al seguiment de la selecció de titulats.

Després de la preselecció d’ARGO, les empreses són les que realitzen la selecció final dels candidats

El procés de selecció l’inicia l’equip de gestió del projecte ARGO, que selecciona almenys tres sol·licitants entre els candidats que s’ajustin en major mesura al perfil demandat per les empreses, als quals informa de totes les característiques de la pràctica oferta i els sol·licita l’enviament del seu currículum en l’idioma sol·licitat per l’empresa. Seguidament, són les empreses les que realitzen la selecció final consultant els perfils d’aquests candidats a través de de la Web d’ARGO. En el cas d’aquells sol·licitants que no estiguin interessats a participar en els processos de preselecció en els quals se’ls hagin inclòs, o en la selecció final, poden rebutjar-ho fins a un màxim de tres vegades, si supera aquest número, el candidat serà automàticament exclòs de futurs processos de selecció.

D’altra banda, es pot donar el cas d’un candidat que hagi buscat pel seu compte una empresa per a realitzar pràctiques i que desitja sol·licitar la beca. En aquest supòsit, com apunta Floriane Nguyen, “perquè existeixi igualtat d’oportunitat per a tots, el procés de selecció és igual, però en haver tingut un contacte amb el candidat, l’empresa té ben clar el perfil que cerca”.

La Beca

Una vegada seleccionat, el candidat obté directament la dotació econòmica de la beca ARGO que està destinada a complementar les següents despeses:

  • Un viatge d’anada i volta al país de destinació, liquidable amb l’ajuda de manutenció del primer mes de l’estada.
  • Despeses de manutenció i estada liquidables mensualment, depenent del país de destinació. Per exemple per al Regne Unit l’ajuda és de 604 euros mensuals i no obstant això per a Romania descendeix a 312 euros mensuals.
  • Una pòlissa d’assegurances, contractada abans de l’inici de la pràctica. Encara que independentment de la subscripció d’aquesta pòlissa, el becari haurà de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea o la cobertura equivalent, si compta amb assegurança mèdica privada.
  • Una preparació lingüística, si és necessària. Ha de ser sol·licitada pel becari.

    Així mateix, encara que no és un requisit obligatori per a les empreses, aquestes poden assignar als becaris una retribució complementària, que pot ser econòmica o en espècie (bons per a menjar, ajuda per a allotjament, etc.).