Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques de col·laboració per a estudiants universitaris i de màster, com obtenir una?

Opten a una ajuda els alumnes que presentin un projecte de col·laboració i estiguin matriculats en un percentatge determinat de crèdits
Per Azucena García 24 de juliol de 2013
Img colaboracionuniversitaria

Obtenir una beca de col·laboració permet als alumnes dels últims anys d’universitat i màster iniciar tasques de recerca relacionades amb els seus estudis. Per a això, han de presentar un projecte relacionat amb una assignatura i emmarcat en un dels departaments del centre, que donarà el vistiplau a la proposta. Els becaris reben una prestació i s’inicien en el treball acadèmic, de cara a futures tasques de docència i recerca. Aquest any ha descendit el nombre de beques concedides, així com l’import. Els interessats tenen de termini fins al 30 de setembre per sol·licitar una d’aquestes ajudes. Els detalls, a continuació.

Beques de col·laboració: qui pot optar a elles

Les beques de col·laboració permeten als estudiants de grau i postgrau iniciar tasques de recerca relacionades amb els seus estudis. Fins al curs passat, es destinaven als alumnes dels últims anys de carrera, però es van oferir per primera vegada als estudiants de màster i aquest any l’oferta es repeteix. Poden optar a aquestes ajudes els alumnes matriculats en:

  • Segon cicle d’estudis universitaris.

  • Últim curs de grau. Queden exclosos els qui cursin el Projecte de finalització de Carrera, quan aquest no sigui una assignatura del pla d’estudis.

  • Màsters oficials.

És un requisit indispensable presentar un projecte de col·laboració avalat i puntuat pel grup de recerca o el departament amb el qual es pretén portar endavant. Per a això, el projecte ha d’enquadrar-se “en alguna de les línies de recerca en curs dels departaments universitaris”, segons consta en la convocatòria oficial. El projecte ha de referir-se a alguna de les matèries troncals o obligatòries necessàries per obtenir la titulació i en ell s’han d’indicar les funcions acadèmiques de l’alumne, el règim de dedicació i les tasques.

Altres dos factors importants són els crèdits aprovats i la nota mitjana. És indispensable tenir aprovat el primer cicle i el 45% dels crèdits del segon cicle -el 60% en el cas dels estudiants de Medicina-. En titulacions de grau, s’exigeix haver superat 180 crèdits i estar cursant els últims crèdits per obtenir el títol. La nota mitjana varia entre 7 i 8,5, segons la branca.

Característiques de la beca, en què consisteix la col·laboració

Els estudiants dediquen tres hores diàries durant vuit mesos, de manera presencial o a distància, segons la universitat

La col·laboració es realitza en un horari compatible amb els estudis per no interrompre’ls. Està previst que els estudiants dediquin tres hores diàries durant vuit mesos. No és obligatori que les pràctiques es realitzin de manera presencial. Per a les universitats que imparteixin solament educació a distància, està previst que la col·laboració es presti a través de les plataformes virtuals habilitades pels centres.

Suposa una oportunitat per als becaris perquè aprofundeixen en un tema, de manera que “amplien els seus coneixements i concreten els seus interessos per a la possible incorporació a futures tasques docents o investigadores”, assenyala el Ministeri d’Educació. Facilitar l’orientació professional o investigadora és un de les finalitats d’aquestes ajudes.

El passat 10 de juny, durant la celebració de la jornada “Programes Europeus i oportunitats de participació per a les universitats espanyoles”, la directora de la CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles), Adelaida del Carrer, va apostar per la recerca universitària espanyola i va subratllar la necessitat de” fer productiu el talent existent a les universitats, que està molt sol·licitat des de l’estranger i és en molts casos excel·lent”.

La naturalesa d’aquestes beques eludeix tota vinculació laboral de l’alumne amb el centre. L’estudiant que obté una no pot, en cap cas, realitzar tasques pròpies d’un lloc de treball. Les seves tasques estan directament vinculades als seus estudis i no a les labors d’un treballador. A més, les beques solament es poden obtenir en un curs i una vegada. No és possible beneficiar-se en més d’una ocasió d’aquestes ajudes.

Dades bàsiques de les beques de col·laboració

En total, aquest any es concediran 2.356 beques, enfront de les 3.304 aprovades l’any passat. Quant a l’import, ascendeix a 2.000 euros, enfront de la dotació de 2.700 euros lliurada el curs anterior. Les beques es poden sol·licitar fins al proper 30 de setembre a través del servei on line del Ministeri d’Educació.

Una comissió de selecció s’encarregarà a cada universitat de triar als alumnes que rebran les beques. Després d’aquest procés, es farà públic el llistat provisional de candidats amb les qualificacions mitjanes i la puntuació de cada projecte. Està previst que els becaris s’incorporin als departaments corresponents al començament de novembre.