Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Canvis en el Préstec Renda Universitat

El programa de préstecs sense interessos per realitzar un màster oficial augmenta els seus avantatges i ofereix considerables millores respecte al passat curso
Per martavazquez 14 de gener de 2009
Img campus master
Imagen: Thomas Campbell

Es duplica la durada del préstec, passant de 10 a 20 anys; s’amplia el període de carència a 5 anys; s’inclou la possibilitat de finançar estudis de màster en altres països com Estats Units o Canadà i, sobretot, s’incrementen les quantitats màximes que es poden percebre, que en el cas d’estudis a l’estranger aconsegueixen els 34.800 euros. L’única cosa que es manté sense canvis és el tipus d’interès: 0%.

La línia d’ajudes destinades al finançament d’ensenyaments universitaris de màster oficial, que va iniciar el ja extint Ministeri d’Educació (MEC) en el curs 2007-2008, continuarà durant els dos propers cursos (2008-2009 i 2009-2010) ja de la mà de l’actual responsable de l’educació superior universitària al nostre país: el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN).

El passat curs es van concedir 3.662 préstecs Renda Universitat per un import de més de 45 milions d’euros

Un dels principals programes engegat dins d’aquesta línia d’ajudes va ser el pla de préstecs d’estudis lligats a la renda futura denominat Préstecs Renda Universitat, destinat a finançar amb un tipus d’interès del 0% els estudis de màster oficials dels graduats universitaris. L’èxit que va obtenir aquest programa entre els estudiants durant el passat curs és inqüestionable, en total es van concedir 3.662 préstecs amb els quals s’ha cobert gairebé la totalitat del pressupost de 50 milions d’euros. Aquesta és la principal raó que, per al següent període d’aquest pla d’ajudes, s’hagi ampliat el pressupost a 150 milions d’euros, de manera que podrà accedir als préstecs un major nombre d’estudiants.

Aquesta nova pressupost ha permès així mateix que s’incrementi l’import màxim que poden sol·licitar els graduats, passant d’un màxim de 190 euros per crèdit de màster matriculat a 240 euros per als màsters realitzats a Espanya i 290 per als realitzats a l’estranger, ja que l’import mitjà de matrícula als països de la Unió Europea és fins a un 60% més elevat que a Espanya. En total, els estudiants podran sol·licitar un import màxim de 28.800 euros, que es poden repartir per cobrir, d’una banda, les despeses inicials d’estudis, matrícula, etc. (màxim 12.000 euros) i per una altra, les despeses addicionals (fins a 21 pagaments mensuals de 800 euros); a més, en el cas que el màster es vagi a realitzar a l’estranger, l’estudiant podrà sol·licitar 6.000 euros addicionals.

Les quantitats sol·licitades dependran de les característiques i la durada del màster i de les circumstàncies personals de l’estudiant

Per descomptat, les quantitats sol·licitades dependran tant de les característiques i la durada del programa de màster que vagi a iniciar l’estudiant, com de les circumstàncies personals d’aquest; serveixi d’exemple que el passat curs, la quantitat mitjana del préstec sol·licitat pels estudiants no va aconseguir els 13.000 euros, dels quals 4.112 es van destinar a les despeses inicials i 8.800 a pagaments mensuals durant una mitjana de 13 mesos. La millor manera de calcular el préstec que es pot obtenir és a través del simulador de préstec que posa a la disposició dels estudiants el MICINN per ajudar-los a sol·licitar la quantia que més s’ajusti a les seves necessitats.

El préstec

El Préstec Renda Universitat és la millor manera d’evitar que qualsevol estudiant que desitgi ampliar la seva formació amb estudis de postgrau de màster no ho faci per motius econòmics, ja que amb aquest préstec pot finançar tant la matrícula del màster, que té un cost mitjà a Espanya de 2.890 euros, com altres despeses derivades de la realització del mateix, com pot ser la residència a una altra ciutat o les despeses de manutenció.

Els cinc primers anys del préstec són de manca, no existeix obligació de retornar cap quantitat

La gran diferència amb un altre tipus de préstecs és que, gràcies al conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el tipus d’interès que se li aplica a aquest préstec, que tindrà una durada de 20 anys, és del 0%. A aquesta important condició cal sumar-li que els cinc primers anys del préstec són de manca, és a dir, no existeix obligació de retornar cap quantitat; una vegada transcorregut aquest període de carència, l’estudiant amortitzarà el préstec durant els 15 anys següents o pot procedir a l’amortització anticipada de tot o part del préstec al moment que ho desitgi sense cap tipus de penalització.

Cal tenir en compte, que perquè de començament el període d’amortització el sol·licitant ha d’haver aconseguit un llindar de renda anual d’un mínim de 22.000 euros en l’exercici anterior; en el cas que no sigui així, es pot sol·licitar l’ampliació del període de carència a cinc anys més i en el cas que concorri una malaltia greu o una altra circumstància extraordinària es podrà sol·licitar la condonació total o parcial de la part del préstec que no s’hagi amortitzat.

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds per realitzar un màster en el curs 2008-2009 estarà obert fins al proper 31 de juliol de 2009, d’altra banda, es podrà sol·licitar el préstec per a un màster que comenci en el curs 2009-20010 a partir de l’1 de juny de 2009 i fins al 31 de juliol de 2009 o fins que s’esgoti la dotació pressupostària.

Per començar el procés de sol·licitud, és convenient seguir les instruccions marcades per a això pel MICINN a la pàgina web destinada al Programa Renda Universitat, on s’indica tota la documentació que s’ha de preparar i els passos que s’han de donar per obtenir aquest préstec.

Qui pot sol·licitar-ho

El Préstec Renda Universitat poden sol·licitar-ho graduats universitaris que realitzin o vagin a realitzar estudis de postgrau de màster a Espanya (màster oficial), països de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), Estats Units i Canadà, en els cursos 2008-2009 o 2009-2010, sempre que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola, d’un país de la Unió Europea o d’un país no comunitari (amb permís de residència), havent residit a Espanya els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Haver obtingut el títol de graduat universitari (llicenciatura o diplomatura) amb posterioritat a l’1 de gener de 1997, pels quals sol·licitin un màster del curs 2008-2009, i posterior a l’1 de gener de 1998 pels quals sol·licitin màster del curs 2009-2010.

  • Haver estat acceptat en un màster oficial a Espanya, en un país de l’EEES o Estats Units o Canadà amb una càrrega lectiva d’almenys 30 crèdits ECTS o equivalent.

  • No haver obtingut prèviament un altre títol de màster oficial ni a Espanya ni a un altre país i no haver percebut el Préstec Renda Universitat en el curs 2007-2008.