Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Canvis en els títols universitaris

Els títols dels futurs egressats de les universitats espanyoles faran efecte des de la data de finalització dels estudis
Per EROSKI Consumer 25 de agost de 2010
Img universidad1234jlistadopg

Els alumnes que iniciïn els seus estudis superiors el proper curs acadèmic no es llicenciaran mai, es graduaran. L’ordenació dels ensenyaments universitaris adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) limita l’oferta a partir d’ara als nous plans d’estudi conduents a l’obtenció dels títols de Grau, Màster o Doctor. Abans de la seva expedició, els títols quedaran inscrits en el nou Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, de manera que els efectes plens de la titulació s’obtindran des de la data de finalització dels estudis.

Les noves titulacions

Ni llicenciats, ni diplomats. A partir d’ara, tots els universitaris que iniciïn els seus estudis superiors i els finalitzin amb èxit obtindran el títol de Graduat, que podran ampliar amb les titulacions de Màster o Doctor, si decideixen continuar la seva trajectòria acadèmica en l’àmbit universitari. És el resultat de l’adaptació dels ensenyaments superiors del nostre país a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), un canvi que facilitarà l’equiparació dels estudis impartits a les universitats de tota Europa, el reconeixement de la formació dels titulats i la mobilitat laboral en la Unió Europea.

La nova ordenació universitària permet l’expedició de títols oficials conjunts entre diverses institucions

Però aquest no és l’únic canvi que afecta als títols acadèmics superiors. La nova ordenació universitària permet l’expedició de títols oficials conjunts entre diverses institucions espanyoles, per als estudiants que superen un pla d’estudis comú entre elles. D’altra banda, també es podran expedir títols conjunts d’universitats del nostre país i d’altres Estats membres de la UE, fruit de consorcis acadèmics internacionals.

Efectes plens dels títols

Per poder portar un control detallat d’aquests títols, el Ministeri d’Educació ha creat el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials. En ell s’inscriuran, amb caràcter previ a la seva expedició, les dades dels futurs egressats de les universitats espanyoles que concloguin els seus plans d’estudis de Graduat, Màster o Doctorat. Es recollirà també tota la informació continguda ja en el Registre Nacional de Títols Universitaris Oficials vigent des de l’any 1987.

Els titulats no hauran d’esperar per obtenir el reconeixement de la formació cursada fins que abonin la taxa

En quedar inscrits abans de la seva expedició, els títols oficials assortiran efectes plens, per a qüestions laborals o acadèmiques, des de la data de finalització dels estudis. Els titulats no hauran d’esperar a obtenir el reconeixement de la formació cursada fins que abonin la taxa corresponent a l’expedició, com ocorria fins ara.

Denominacions

 • Títols de Grau: la denominació del títol serà Graduat en T (denominació específica del Grau) amb Esment en M (esment que li correspongui) per la Universitat O (universitat que ho expedeix).

 • Títols de Màster: aquests títols tindran la denominació de Màster Universitari en T (títol del Màster), en l’especialitat d’I (especialitat si li correspon) per la Universitat O (universitat que ho expedeix).

 • Títols de Doctor: després de la superació dels ensenyaments de doctorat, el títol que s’obtindrà serà el de Doctor per la Universitat O (universitat que ho expedeix) i inclourà informació que especifiqui el camp de coneixement sobre el qual s’ha elaborat la tesi doctoral. Pot incloure si escau l’esment “cum laude” o “Doctor Europeu” en l’anvers del títol.

  Títols conjunts

  El títol es materialitza en un únic document en el qual han de constar totes les institucions superiors

  Si el pla d’estudis del Grau, Màster o Doctorat és conjunt, impartit entre diverses universitats (espanyoles o estrangeres), el títol es materialitza en un únic document en el qual han de constar totes les institucions superiors participants i la signatura impresa dels rectors de totes elles.

  En el cas de títols entre universitats espanyoles i europees, si l’expedició correspon a la institució estrangera (segons estigui estipulat en el disseny de la titulació), perquè assorteixi efectes a Espanya ha de presentar-se davant una de les universitats espanyoles participants perquè efectuï els tràmits necessaris per a la seva anotació en el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials.