Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Carnets per a joves i estudiants: descomptes i avantatges

Acrediten als seus titulars per obtenir descomptes i avantatges en nombrosos productes i serveis
Per nuria 14 de abril de 2007

Els recursos financers dels joves i estudiants són, en molts casos, limitats. Per aquest motiu, diferents entitats internacionals i comunitàries els ofereixen la possibilitat d’acreditar la seva condició amb carnets i targetes especials que els permeten gaudir de descomptes i avantatges en nombrosos béns i serveis, com a transport, teatres, cinemes, allotjament o museus. El Carnet Internacional d’Estudiant (ISIC), el Carnet Internacional de Viatges per a Joves o el Carnet Jove Europeu són algunes de les acreditacions més esteses entre els joves de tot el món.

Carnet Internacional d’Estudiant (ISIC)

Img isic

El Carnet Internacional d’Estudiant (ISIC) és una acreditació universal, reconeguda per la UNESCO, que identifica al seu titular com a estudiant en 120 països del món. Ho gestiona la International Student Identity Card Association, entitat sense ànim de lucre vinculada a la International Student Travel Confederation (ISTC). Des de la seva creació en 1968, ha emès ja més de 40 milions de carnets.

El principal avantatge d’aquesta acreditació és que permet gaudir, tant al propi país com a l’estranger, d’una àmplia i exclusiva xarxa de beneficis i descomptes en 41.000 productes i serveis com a transports, comunicacions, allotjament, restaurants, museus o centres culturals. Però també són molt valorats pels titulars del carnet ISIC altres serveis addicionals d’utilitat per a les sortides a l’estranger, entre ells l’ISIC Help Line, una línia d’emergència gratuïta, operativa les 24 hores, que brinda assessorament legal, metge o de qualsevol altra necessitat en quatre idiomes (anglès, castellà, francès i alemany). El servei ISIC Connect permet, d’altra banda, obtenir descomptes de fins al 70% en les trucades telefòniques a més de 70 països i enviar i rebre missatges de veu o de text sense càrrec.

Requisits per ser titular d’ISIC:

  • Ser major de 12 anys (s’ha de mostrar el DNI o passaport). No hi ha límit superior d’edat, no obstant això, en alguns casos, hi ha un límit per aplicar el descompte.
  • Abonament d’una taxa de 6 euros anuals. La validesa és de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de l’any següent (15 mesos) o des de la data en què s’emeti fins al 31 de desembre.
  • Ser estudiant matriculat en centres acadèmics oficials, durant un mínim de 15 hores setmanals, en educació superior o secundària (ESO, Batxillerat o Formació Professional)

On sol·licitar-ho: l’ISIC es pot aconseguir en la Direcció general de Joventut de qualsevol comunitat autònoma, en ajuntaments, associacions juvenils o agències de viatges que ho expedeixin. A la web d’ISIC es pot obtenir el llistat dels llocs d’expedició més propers.

Carnet Internacional de Viatges per a Joves (IYTC)

Img

Els joves menors de 26 anys que hagin finalitzat la seva formació o cursin estudis parcials poden optar pel Carnet Internacional de Viatges per a Joves (IYTC). Aquesta acreditació, gestionada també per la International Student Travel Confederation, permet obtenir els mateixos descomptes i serveis de l’ISIC.

Requisits:

  • Tenir entre 12 i 25 anys.
  • Una fotografia grandària passaport i còpia del DNI.
  • Abonar 6 euros anuals. El carnet té validesa d’un any a partir de la data d’emissió.

On sol·licitar-ho: el carnet IYTC pot sol·licitar-se en els mateixos llocs d’expedició que l’ISIC.

Carnet Jove

El Carnet Jove Europeu (European Youht Card) és un programa europeu iniciat en 1988 amb l’objectiu que els joves de 14 a 30 anys (o 26 en funció del país o comunitat que ho expedeix) puguin accedir a béns culturals i serveis que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva mobilitat geogràfica. A Espanya està promogut per l’Institut de la Joventut (INJUVE), organisme públic adscrit al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, encarregat de promoure actuacions en benefici dels joves, així com pels organismes de joventut de les diferents comunitats autònomes. A Europa, l’òrgan de coordinació és l’Associació Europea del Carnet Jove (EYCA).

El programa del Carnet Jove compta amb més de 50.000 entitats col·laboradores al nostre país, que s’identifiquen amb un rètol d’Aquí “sí, Carnet Jove”. Descomptes en llibres, entrades a museus, viatges amb tren o autobús o un segur gratuït d’assistència en viatges són alguns dels beneficis que aporta aquesta acreditació. Cada comunitat autònoma compta amb els seus propis serveis o descomptes, que es poden consultar en la guia que proporcionen amb el carnet o a la mateixa web del programa; en aquesta pàgina s’inclou la base de dades amb els descomptes aplicables en 42 països europeus.

Requisits:

  • Edat: 14 a 30 anys (26 en algunes regions).
  • Preu: el cost i la validesa del carnet depenen de la comunitat autònoma que ho expedeixi, entre 12 i 3 euros, per a un, dos o tres anys.
  • Presentar DNI i una fotografia grandària carnet.

On sol·licitar-ho: en els Organismes de Joventut de les comunitats autònomes, Serveis d’Informació Juvenil, bancs o caixes d’estalvis que estiguin adherits al programa Carnet Jove. En algunes comunitats es pot tramitar on line a través de la web autonòmica i retirar-ho després en alguna de les entitats col·laboradores.

La majoria de les autonomies ofereixen també el Carnet Jove en modalitat financera, fruit d’acords amb caixes d’estalvis o entitats bancàries. Aquesta acreditació, a més de proporcionar tots els avantatges del Carnet Jove, serveix com a targeta de crèdit o de dèbit. Per sol·licitar-ho, cal dirigir-se als bancs o caixes de cada comunitat que col·laborin amb el programa. La quantitat que es paga i les condicions són les mateixes, però s’ha de disposar d’un compte bancari o llibreta d’estalvis en aquesta entitat.

Carnets universitaris

Img carne universitarioGairebé totes les universitats lliuren a l’estudiant un carnet que es vincula a tots els procediments universitaris que requereixen identificació. El carnet universitari és imprescindible per realitzar exàmens, accedir a instal·lacions esportives o treure un llibre de la biblioteca. Però a més d’identificar a l’estudiant, el carnet proporciona descomptes en museus i institucions culturals, cinemes, centres de fotocòpies i multitud de comerços amb els quals la universitat formalitza acords i que es poden consultar en la secretaria de la universitat o a les seves pròpies pàgines web.

En la majoria dels casos, les universitats tenen acords de patrocini amb entitats financeres, que permeten afegir al carn universitari la funció de targeta de dèbit d’una manera gratuïta. Gràcies a aquests convenis d’esponsorización, els estudiants també obtenen avantatges addicionals, com a comptes d’estalvi bonificades, préstecs de consum a molt baix interès o targetes de crèdit sense cost.