Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits per a postgrau

Bancs i caixes ofereixen préstecs per a estudis postuniversitarios, les condicions dels quals varien segons la relació prèvia amb l'entitat, o els acords entre el banc i el centre d'estudis
Per Anna Elisa Savelli 7 de febrer de 2008
Img posgrado
Imagen: Trine de Florie

Invertir en estudis superiors

Realitzar un doctorat o màster requereix un gran esforç. I molts diners, ja que la formació posterior a la carrera universitària sol costar entre 2.000 i 60.000 euros, depenent de l’especialitat i del centre que l’imparteixi. Caixes i bancs intenten cobrir amb préstecs especials aquesta demanda, per al que ofereixen els anomenats “crèdits per a postgrau”, un producte que no deixa de créixer com testifica el fet que, des del seu inici en els anys 90, les sol·licituds s’hagin incrementat a un ritme d’un 10% anual. A l’hora de contractar un préstec d’ajuda a la formació postuniversitaria convé comparar i analitzar tant els tipus d’interès aplicats, i l’import que se sol·licita, com el termini màxim de finançament i les comissions, condicions que solen variar en funció de la relació prèvia del sol·licitant amb l’entitat i dels acords que aquesta pugui tenir amb la universitat o el centre educatiu.

L’alumnat matriculat en tercer cicle ha anat creixent en els deu últims anys regularment, segons les estadístiques del Ministeri d’Educació i Ciència. En el curs 2006/07 es van matricular 75.914 alumnes, la xifra més alta registrada fins llavors, que suposa un 3,23% més que en el curs anterior. Aquest augment del nombre d’alumnes que cursen estudis de postgrau ha suposat també l’increment de les sol·licituds per a contractar préstecs destinats al finançament d’aquests. Així, alguns estudis de mercat xifren l’augment de la demanda en un 10%, i fins i tot s’assegura que el 61% dels cursos de postgrau es financen ja amb aquesta mena de préstecs personals.

A curt termini aquests préstecs no són rendibles per al banc, però s’asseguren clients solvents amb treballs qualificats

La varietat d’estudis de postgrau és extensíssima. Si es desitja realitzar un doctorat en “Economia, Organització i Gestió”, per exemple, en la Universitat Pública de Navarra, els diners que s’haurà d’invertir ronda els 3500 euros, tenint en compte només els crèdits obligatoris. Encara que aquesta quantitat és relativament baixa si es compara amb un MBA de l’Institut d’Empresa, que supera els 45000 euros. Independentment de l’ajudes que puguin donar des de les institucions, els bancs ofereixen una sèrie de productes crediticis per a aquelles persones que vulguin invertir en el seu futur professional. A curt termini aquest tipus de préstecs no són rendibles per a les entitats bancàries, però a mitjà i llarg termini significa aconseguir clients solvents amb treballs qualificats, i amb creixents necessitats financeres. A més, aquests crèdits suposen una impagable campanya d’imatge davant el públic.

Ampli ventall d’ofertes

L’oferta d’aquesta mena de préstecs és d’allò més variada i, per a no equivocar-se cal analitzar a consciència tant els tipus d’interès que s’apliquen o l’import sol·licitat, com el termini màxim de finançament, i les comissions. És important tenir present, a més, que aquestes condicions solen variar segons la relació prèvia del sol·licitant amb l’entitat que atorga el crèdit, i l’acord que aquesta pugui tenir amb una universitat o un centre educatiu concret.

Respecte al tipus d’interès, és interessant conèixer el màxim que permet finançar i els terminis de manca (terminis de temps en els quals les entitats permeten només pagar interessos i no capital. Aquests terminis de manca solen anar d’un a sis anys, encara que no els ofereixen totes les entitats). Ajornar el pagament del préstec fins que es finalitzi el curs o fins que el jove trobi treball, són algunes de les condicions més exclusives. En la majoria dels casos, l’interès és competitiu (entre el 5% i el 7%), bastant més baix que el que solen aplicar els préstecs al consum per a finançar un altre tipus de béns, que se situen entorn del 9% TAE de mitjana.

Entre els productes dissenyats específicament per a dotar de recursos econòmics als alumnes postuniversitarios destaca el “Crèdit Màster” de Bancaixa, destinat a finançar cursos de postgrau o tesis doctorals, amb un termini de fins a 7 anys i la possibilitat de 2 anys de manca. Es pot sol·licitar des de 2.000 euros fins a l’import de la matrícula. L’índex de referència serà l’Euribor a 1 any. Les comissions d’obertura són de l’1% (amb un mínim de 75 euros), i la comissió de cancel·lació/amortització anticipada és del 1,5%. Sabadell Atlàntic ofereix a més el finançament d’altres despeses, sempre que el crèdit per l’estudi sigui menor a 45.000 euros.

El “Superpréstamo universitari” del SCH té un tipus fix del 5,95%, un import màxim de 30.000 euros i un termini d’amortització de fins a 8 anys. La comissió d’obertura és de l’1%, i té el mateix percentatge per a la de cancel·lació i amortització. Caixa Duero posseeix el crèdit “Formació Crediduero”, amb un import màxim menor (10.000 euros), i un interès més alt que els anteriors -termini d’interès nominal T.A.E. del 7,68% (calculat per a un préstec de 600 euros a 5 anys)-, més l’1% de comissió obertura.

Hi ha entitats que tenen aquest producte emmarcat dins dels prestem personals, com a Caixa Laboral, que amb la garantia personal del client ofereix un crèdit de fins a 30.000 euros (amb la possibilitat d’ampliar-lo) amortitzables en quotes mensuals fixes. Existeixen dues modalitats: el “Crèdit Il·lusió” (termini d’amortització de set anys, un tipus d’interès del 5,90% i comissió d’obertura de l’1%), i el “Crèdit Alleujament”, amb la possibilitat de manca de fins a 6 mesos.

L’interès que s’aplica als crèdits postgrau és d’entre el 5% i el 7%, bastant més baix que el d’altres préstecs al consum

Alguns productes són coneguts com ‘revolving’ perquè permeten al titular tornar a disposar de part del capital amortitzat o no utilitzat durant els dos primers anys del crèdit. És el cas de “CrediEstudios Postgrau”, de La Caixa, l’import màxim del qual ha de ser aproximadament igual al cost total dels estudis més totes les despeses relacionades amb ells (material de formació, manutenció, transports, etc.), amortitzables en un termini màxim de 8 anys, Euribor oficial amb un diferencial del 2%, comissió d’obertura del 0,75%. D’altra banda, algunes entitats tenen ofertes especials per a determinats centres d’estudis. És el cas del Banc Popular, que posseeix convenis amb diversos màster amb possibilitats específiques de finançament. Per exemple, el MBA Internacional de l’Institut d’Empresa ofereix un import màxim de 31.252,63 euros amb 6 anys d’amortització, i manca de fins a 2 anys.

Si el que es busca són facilitats en la manca i els terminis d’amortització, una alternativa interessant és la de Caixa Navarresa, que ofereix crèdits personals a postgraduats, els destinataris dels quals només poden ser aquells llicenciats i/o graduats universitaris amb residència habitual a Navarra. Tenen un import màxim de 24.000 euros, i inclou les despeses de matrícula, material i estada o desplaçaments (amb la justificació corresponent). No té comissions d’amortització ni de cancel·lació anticipada, però sí d’obertura (0,25%). Quant als terminis de manca, es permet no retornar el préstec fins que els propis ingressos ho permetin, segons indiquen les condicions del crèdit. També es pot recórrer a crèdits que no tinguin comissions, com el “Préstec Postgrau” de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (import màxim de 20.000 euros, i termini d’amortització de fins a 7 anys amb 2 de manca); el “Préstec Màster 30” de Caixa Galícia, amb un import màxim de 30.000 euros i un termini d’amortització de fins a 10 anys amb 3 anys de manca, i el “Préstec Postgrau” de Caixa Espanya (fins a 20.000 euros i 4 anys d’amortització, amb 3 de manca).

Paral·lelament a aquests crèdits hi ha altres ofertes més concretes enfocades, per exemple, a l’adquisició d’un ordinador per un import màxim de 3.000 euros, cinc anys d’amortització i interès zero, dins del Pla ICO Avanza en el qual participen també diversos bancs i caixes.