Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El GMAT: la prova per a accedir a un màster MBA

Les escoles de negocis més prestigioses del món exigeixen la superació d'aquest examen per a accedir als seus programes acadèmics
Per Marta Vázquez-Reina 8 de abril de 2008
Img gmat listado
Imagen: Norman Z

Més de 4.000 programes de postgrau de prop de 1.800 escoles de negocis de tot el món inclouen la superació del Graduate Management Admission Test (GMAT) entre els requisits d’admissió a les seves aules. Aquest examen, que es realitza íntegrament en anglès i es caracteritza pel seu alt nivell de dificultat, mesura l’habilitat analítica, matemàtica i verbal dels candidats i els seus resultats poden ser determinants a l’hora d’obtenir una plaça.

Què és el GMAT

Tot aquell que s’hagi plantejat realitzar fora de les nostres fronteres un Màster en Direcció d’Empreses (MBA), en Finances, en Màrqueting, o en qualsevol altra àrea relacionada amb els negocis, sap que per a optar a una plaça en algun d’aquests programes acadèmics és imprescindible realitzar prèviament el temut Graduate Management Admission Test, més conegut com el GMAT. De fet, la superació d’aquest examen és exigida per més de 1.800 escoles de negocis de 94 països del món, que utilitzen els resultats del GMAT com un dels criteris de selecció més importants a l’hora d’admetre als candidats a algun dels més de 4.000 programes de postgrau que ofereixen a les seves aules. Així mateix, al nostre país, algunes de les institucions acadèmiques més prestigioses, com l’Institut d’Empresa (IE), el IESE o ESADE, admeten aquest examen com a alternativa a les seves pròpies proves de selecció internes.

El GMAT serveix per a seleccionar a aquells candidats que tenen més possibilitats de dur a terme els seus estudis amb èxit

600.000 estudiants l’any passat i més de 23.000 tan sols en els dos primers mesos de 2008 s’han presentat a aquesta prova instaurada en 1954. Què té el GMAT que no tinguin altres test o avaluacions? En primer lloc el seu caràcter internacional, ja que és possible realitzar l’examen en 236 estats del món, això permet que les escoles que s’acullen al programa puguin avaluar d’una forma estandarditzada a tots els seus candidats, generalment provinents de diversos països. En segon lloc, el format de l’examen en si mateix, que lluny de ser un mer avaluador de coneixements, té com a objectiu valorar les habilitats dels aspirants en aquells aspectes que hauran de desenvolupar durant la seva formació acadèmica en l’àmbit dels negocis, servint així per a seleccionar a aquells que tenen més possibilitats de dur a terme els seus estudis amb èxit. Aquest aspecte és fonamental per als programes acadèmics, ja que solen rebre candidatures de titulats en diferents àrees acadèmiques i de professionals de diferents sectors, i el GMAT els permet mesurar per uns mateixos criteris aquelles competències que més els interessen.

D’altra banda, la pròpia operativa del Graduate Management Admission Council (GMAC), organització responsable d’aquesta prova, facilita enormement, tant als candidats com a les escoles i centres, els tràmits administratius que comporta l’examen. El GMAC s’encarrega de remetre directament un informe dels resultats de l’aspirant a aquelles institucions educatives que aquest hagi seleccionat prèviament.

L’examen

Una vegada presa la decisió de realitzar l’examen, el primer pas que cal donar és registrar-se, ja sigui telefònicament, per correu ordinari, fax o a través de la pàgina web habilitada per a això pel Graduate Management Admission Council (GMAC): Mba.com. Des d’aquest lloc, el candidat pot localitzar els centres més pròxims al seu lloc de residència on pot realitzar l’examen i consultar les dates i horaris disponibles. En el cas d’Espanya, únicament existeixen tres centres, a Madrid, Barcelona i Sevilla; en els dos primers la freqüència dels exàmens sol ser de dos cada setmana, mentre que a Sevilla es pot realitzar un dia a la setmana, concretament els divendres. És important saber que un candidat es pot presentar a l’examen cada 31 dies, un màxim de cinc vegades a l’any, si supera aquesta xifra, haurà de sol·licitar un permís especial al GMAC per a poder realitzar un nou examen.

Per a realitzar l’examen a Espanya s’han d’abonar 290 dòlars (184,44 euros)

Després de seleccionar la data i hora de l’examen, també a través de la web el candidat pot abonar les taxes corresponents a la prova, que a Espanya ascendeixen a 290 dòlars (184,44 euros); en abonar aquesta quantitat, l’aspirant ja tindrà automàticament concertada la seva cita per a realitzar l’examen. En el cas que desitgi canviar la data de realització d’aquest, podrà fer-ho fins a set dies abans de l’examen i haurà d’abonar una quantitat addicional de 58 dòlars (36,92 euros). També, si és necessari, es pot cancel·lar la cita, si es fa amb almenys set dies d’antelació l’organització realitzarà un abonament de 80 dòlars (50,92 euros).

Arribada la data de l’examen, l’alumne haurà de presentar-se en el centre seleccionat amb la deguda acreditació personal. Així mateix, haurà de portar un llistat amb un màxim de cinc programes acadèmics que seran els que rebran els resultats de l’examen del candidat. El GMAT es realitza en suport informàtic i consta de tres parts diferenciades que avaluen diferents habilitats: redacció analítica, quantitativa i verbal.

  • La redacció analítica consta de dos exercicis. En primer lloc, l’anàlisi d’un tema específic, sobre el qual el candidat haurà d’expressar la seva opinió i el seu punt de vista basant-se en la seva experiència personal o en les referències que tingui sobre el tema. El segon exercici consisteix a analitzar un argument, raonant-lo i exposant una critica apropiada i constructiva d’aquest. Per a realitzar cadascun d’aquests exercicis el candidat compta amb 30 minuts.

  • La secció verbal consisteix en 41 preguntes tipus test que s’han de contestar en 75 minuts. Les preguntes estan dissenyades en funció de tres habilitats: la comprensió lectora, el raonament crític i la correcció sintàctica i la seva puntuació és clau per a verificar el nivell de coneixement de l’idioma anglès del candidat.

  • La tercera part del GMAT és la denominada secció quantitativa, composta de 37 preguntes de resposta múltiple que mesuren les habilitats matemàtiques de l’examinat. Per a superar aquests exercicis es compta amb 75 minuts i es requereix tenir coneixements previs tant d’aritmètica com d’àlgebra i geometria.

    En la secció verbal i en la quantitativa, la dificultat de les preguntes va variant en funció de les respostes donades en l’exercici anterior

    És important destacar que, tant en la secció verbal com en la quantitativa, la dificultat de les preguntes va variant en funció de les respostes donades en l’exercici anterior. És a dir, l’examen comença per una pregunta de nivell intermedi i les següents preguntes es va adaptant al nivell que demostra l’examinat en les seves respostes, incrementant o disminuint la seva dificultat segons hagi contestat correcta o incorrectament a la pregunta anterior, d’aquesta manera, el test del GMAT és únic per a cada candidat. Així mateix, és recomanable no deixar cap pregunta en blanc, ja que es penalitza per això.