Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els becaris cotitzen a la Seguretat Social, tots?

Els estudiants universitaris i de FP que realitzin pràctiques en entitats públiques o privades poden donar-se d'alta i cotitzar en la Seguretat Social
Per Azucena García 11 de setembre de 2013
Img becarios list
Imagen: USDAgov

Una bona notícia per als becaris. Almenys, per als estudiants universitaris que realitzin pràctiques acadèmiques en entitats públiques o privades. Una resolució aprovada a l’agost reconeix el seu dret a cotitzar en la Seguretat Social, anul·lat en 2011, i manté obert fins al 30 de setembre el termini per gestionar l’alta. D’aquesta manera, aquests becaris quedaran assimilats als treballadors per compte d’altri a l’efecte de la inclusió en el Règim General, però una vegada acabat el període de pràctiques, no podran cobrar la prestació per desocupació. Ni tan sols estan obligats a cotitzar per aquesta contingència. En aquest article s’explica qui poden donar-se d’alta en la Seguretat Social, el termini per realitzar les gestions i cinc avantatges de realitzar pràctiques.

Qui poden donar-se d’alta en la Seguretat Social

Els estudiants universitaris que realitzin pràctiques acadèmiques externes tenen dret a donar-se d’alta en la Seguretat Social i cotitzar, o bé, a gestionar la baixa si el seu període de pràctiques ha acabat. Així ho recull una resolució del 19 d’agost publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La mesura afecta a els qui facin pràctiques curriculars de grau o extracurriculares, és a dir, les que prossegueixen a un grau, màster o postgrau. S’estima que dos milions de becaris es beneficiaran de la mesura.

Són susceptibles de cotitzar els becaris que realitzin tasques vinculades a estudis universitaris o de formació professional i rebin una contraprestació

Aquesta decisió és fruit d’una sentència del Tribunal Suprem dictada el passat mes de maig i que anul·lava un reial decret de 2011 en el qual es recollia que aquests estudiants no podien cotitzar a la Seguretat Social. La Llei 27/2011, d’1 d’agost, contempla en la seva disposició addicional tercera la inclusió en la Seguretat Social dels becaris. No obstant això, el citat decret aprovat en 2011 va determinar que aquesta condició no seria aplicable als estudiants universitaris. Ara es fa marxa enrere.

Són susceptibles de cotitzar a la Seguretat Social els alumnes que reuneixin els requisits i condicions prevists en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre. Aquest s’aplica als becaris en entitats o organismes públics o privats, que realitzin tasques vinculades als seus estudis universitaris o de formació professional i comportin una contraprestació econòmica.

Aquests estudiants han d’acreditar la seva participació als programes de formació mitjançant un certificat que expediran les entitats o organismes que els financin. En aquesta certificació ha de constar “que el programa de formació reuneix els requisits exigits, així com la seva durada”.

Becaris en pràctiques: alta en la Seguretat Social fins al 30 de setembre

Els becaris podran gestionar l’alta o la baixa en la Seguretat Social fins al proper 30 de setembre. La mesura té caràcter retroactiu des del 28 de juny, la qual cosa implica que els universitaris en pràctiques cotitzaran pel mes de juny i juliol, malgrat que la resolució s’hagi aprovat a l’agost.

Una vegada inscrits, assenyala la resolució, l’empresa o entitat que els pagui “tindrà de termini fins al 31 d’octubre per abonar les quotes a la Seguretat Social”. Els ingressos corresponents a les quotes del període de juny a agost “podran efectuar-se fins al proper 31d’octubre”, per la qual cosa disposen de temps suficient per fer-ho.

Si en lloc de l’alta s’hauria de comunicar la baixa perquè les pràctiques ja han acabat, però s’han realitzat en el període aprovat, els terminis seran els mateixos: fins al 30 de setembre per comunicar-ho i fins al 31 d’octubre per abonar les quotes.

Aquest dret permet als estudiants en pràctiques cotitzar per les prestacions de jubilació, invalidesa o incapacitat temporal, encara que no ho faran per rebre una prestació per desocupació. Es calcula que les empreses o entitats en les quals realitzin el seu període de formació cotitzaran per ells entre 30 i 35 euros.

Cinc avantatges de realitzar pràctiques

Les pràctiques són per als estudiants una porta d’accés al món laboral. Guanyen una experiència que no adquireixen a les aules. Per això, per a la majoria dels estudiants que les realitzen suposen una oportunitat. Les següents són algunes dels avantatges destacats:

  • Adquisició d’experiència i habilitats professionals.
  • Aprenentatge dels secrets de l’ofici.
  • Possibilitat d’obtenir una contraprestació econòmica.
  • Conèixer a professionals del sector i ampliar els contactes.
  • En el millor dels casos, assoliment d’un contracte laboral, una vegada acabat el període de pràctiques.