Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Estudiar a la universitat em garanteix una ocupació?

La formació universitària està molt valorada al mercat laboral, però des de 2005, la taxa d'atur ha augmentat un 7,4% entre universitaris i un 1,2% entre doctorats
Per Azucena García 14 de agost de 2013
Img empleouniversidad
Imagen: M I L I N T O C

Els joves que acaben els seus estudis universitaris s’enfronten a un futur incert. Però també els qui es plantegen iniciar-los. Si bé fa uns anys la universitat semblava un pas obligat per aconseguir el que es considerava “un bon treball”, la realitat que s’ha imposat és menys amable. Pugen les taxes universitàries, baixen les beques i augmenta el nombre de llicenciats i doctorats en situació de desocupació. Això sí, la taxa d’atur d’aquest grup és inferior a la de la població total. Els detalls, a continuació.

Més universitaris i doctorats en atur

No és un secret. La taxa d’atur ha augmentat des de 2007, però com ha afectat als estudiants que cada any surten de la universitat amb un títol sota el braç? L’anuari “Dades i xifres del sistema universitari espanyol”, relatiu al curs 2012-2013, del Ministeri d’Educació, revela que la taxa de desocupació s’ha incrementat entre ells, encara que en menor mesura que entre la població total. Mentre la taxa general va passar del 8,3% en 2007 al 21,6% en 2011, entre la població amb educació superior no doctor va ascendir del 5,4% al 12,8% i entre els doctorats, del 2,7% al 3,9%. “Aquestes dades posen de manifest que l’educació universitària disminueix el risc d’atur”, assegura l’informe.

La taxa d’atur és inferior entre els qui tenen estudis universitaris, però cada vegada més exerceixen ocupacions que exigeixen una qualificació inferior

La conclusió és halagüeña, però convé aprofundir. Estar emprat no sempre implica exercir la tasca per la qual s’ha rebut formació. “Molts treballadors solament aconsegueixen ocupacions inferiors a la qualificació que posseeixen (subocupació)”, detalla l’informe “Panorama de l’educació. Indicadors de l’OCDE 2013”. Quants són molts? “Un 36% dels titulats universitaris“, d’acord a un altre informe de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (Fundació CYD).

A Espanya, el percentatge de persones entre 25 i 64 anys amb estudis superiors i aturades és del 12%, enfront del 5% de mitjana de l’OCDE i el 5% de la UE-21. Però entre els joves de 25 a 29 anys els percentatges pugen: la taxa d’atur arriba al 20,2% entre els qui tenen estudis superiors no doctorats i al 18,9%, entre els doctorats.

El nostre país aglutina una major proporció de població amb estudis superiors que la mitjana de la UE. Segons dades d’Eurostat, en el tercer trimestre de 2012, el 32,4% de la població entre 25 i 64 anys tenia estudis superiors, enfront del 27,8% de la mitjana europea. “Però l’increment de la taxa d’atur i el descens de la taxa d’ocupació ha estat molt més intens a Espanya que en la UE en el període 2007-2012 per als graduats superiors”, subratlla l’informe de la Fundació CYD. “Partint de nivells bastant similars, s’ha arribat a una taxa d’ocupació del 76,9% a Espanya pel 83,4% de la UE i a una taxa d’atur del 14,1% pel 5,7% de la Unió”, precisa.

La taxa d’atur descendeix a mesura que augmenta l’edat, la qual cosa denota les dificultats a les quals s’enfronten els nous llicenciats i doctorats per trobar una ocupació. En la població entre 30 i 44 anys, la taxa d’atur dels universitaris arriba a l’11,9% (un 5,1% en doctorats), en la població entre 45 i 54 anys se situa en el 7,9% (un 4% en doctorats) i en la població de 55 i més anys, en el 7,2%. Per comunitats, País Basc no solament és una de les tres amb població més formada, juntament amb Madrid i Navarra (entre el 11% iel 12%), sinó també una de les tres amb menors taxes d’atur per a la població de 16 i més anys amb estudis superiors, a més de La Rioja i Madrid. Les majors taxes d’atur es van aconseguir a Extremadura, Canàries i Andalusia (mésdel 20%).

Taxa d’ocupació dels graduats

La taxa d’ocupació entre els graduats superiors ha descendit des de 2007 al nostre país, però també la mitjana de la UE-27 ha registrat una caiguda. En concret, en 2012, l’informe de la Fundació CYD revela una taxa d’ocupació espanyola set punts inferior a la mitjana europea. Per franja d’edat, la major taxa d’ocupació va ser per als graduats superiors de 45 a 49 anys (82,5%), mentre que la més baixa -a part dels majors de 60 anys (49,4%)- va ser per al grup de 25 a 29 anys (66,6%) i de 30 a 34 anys (77,2%).

Un major nivell d’estudis augmenta les possibilitats de contractació, de tenir una ocupació estable i d’adquirir majors salaris, segons l’OCDE

L’estudi de l’OCDE conclou que “existeix un possible excés d’oferta de titulats universitaris”. Si bé reconeix que un major nivell d’estudis augmenta les possibilitats de contractació, de tenir una ocupació estable i d’adquirir majors salaris, revela que no garanteix el futur en el terreny laboral.

Respecte als guanys, això sí, la població amb estudis superiors universitaris obté un salari major. L’última Enquesta d’Estructura Salarial de l’INE, amb dades de 2010, apunta que mentre els llicenciats, enginyers o arquitectes superiors i doctors cobraven aquest any un salari de gairebé 36.000 euros bruts anuals i els diplomats i enginyers o arquitectes tècnics, una mica més de 29.000, “la mitjana de guanys bruts anuals del conjunt d’assalariats era de 22.790 euros a Espanya”.

Estudiar a la universitat es valora

Si bé la situació actual de crisi no és favorable per trobar una ocupació per compte d’altri, sí es confia a la universitat per adquirir la formació suficient per llançar-se a l’aventura de l’emprendimiento . Una enquesta conjunta realitzada per Universia i Trabajando.com entre 8.170 persones d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Perú, Puerto Rico i Uruguai afirma que per a una quarta part dels enquestats la universitat capacita als estudiants per emprendre.

Al nostre país, segons aquesta mateixa enquesta, el 81% dels ciutadans assegura que treballaria de forma independent per “tenir més llibertat” i “rebre un sou d’acord amb l’èxit que s’aconsegueixi”. La universitat és un lloc clau per adquirir qualificació de cara a engegar un negoci propi. Les bones pràctiques sobre emprendimiento apunten a aquests centres com a espais idonis on crear xarxes, programes específics, fins i tot graus en lideratge i competicions de creació d’empreses per motivar als estudiants.