Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La qualitat dels títols de postgrau oficials

Tan sols un 35% dels títols oficials de Màster i Doctor autoritzats al nostre país han estat avaluats positivament per les agències de qualitat universitària
Per EROSKI Consumer 29 de octubre de 2008
Img aulalistado
Imagen: Gözde Otman

Qui avala la qualitat dels títols de Màster o Doctor oficials? Les autoritzacions a les universitats perquè puguin implantar nous títols oficials de postgrau han augmentat al nostre país en els últims cursos acadèmics; no obstant això, que un títol estigui autoritzat no significa que tingui qualitat. Tal com reflecteix l’últim informe sobre la qualitat a les universitats elaborat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), més del 54% d’aquests títols no ha estat sotmès a cap procés d’avaluació previ per garantir que els seus ensenyaments responen als criteris de qualitat exigits per a aquests programes.

Imagen: Gözde Otman

Màster en tecnologies de la informació geogràfica, Màster en gènere i polítiques d’igualtat o Màster en bioètica i bioderecho són algunes de les atractives denominacions que les universitats espanyoles han atorgat als seus títols oficials de postgrau per atreure nous estudiants a les seves aules. Des que el curs 2006-2007 van començar a implantar-se aquests nous ensenyaments en el sistema universitari espanyol, el nombre de títols oficials oferts per les universitats ha anat augmentant de forma espectacular, passant dels 1.371 títols disponibles fa dos cursos als 2.644 autoritzats en l’actualitat.

Les pròpies universitats, en l’àmbit d’autonomia, són les encarregades de definir i implementar les estratègies i l’organització de la formació especialitzada i investigadora que es desenvolupa en la seva institució, és a dir l’ordenació dels estudis de postgrau oficials, Màster i Doctorat, que conformen la seva oferta acadèmica, així ho estableix el Reial decret 56/2005 que regula els estudis oficials de postgrau al nostre país. No obstant això, aquest mateix decret determina així mateix que, per garantir que l’oferta d’aquests ensenyaments respon a criteris de qualitat i una adequada planificació, els programes conduents a l’obtenció dels títols de Màster i Doctor han de ser avaluats per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), en col·laboració amb les comunitats autònomes i les pròpies universitats.

L’avaluació per dictaminar un informe favorable o desfavorable a un determinat títol de postgrau es realitza a partir d’uns criteris concrets que determinen l’adequació i coherència del pla d’estudis, així com dels recursos disponibles per desenvolupar-ho; la consonància del títol amb el seu contingut, la concreció dels requisits i el procés d’admissió, la definició del professorat que es responsabilitzarà dels ensenyaments o la relació entre el pla d’estudis i les competències del títol són alguns dels aspectes d’un programa de postgrau que s’avaluen per analitzar la seva qualitat.

La situació actual

Conforme a aquesta normativa, la majoria de les comunitats van sol·licitar a ANECA o a les diferents agències d’avaluació autonòmiques, durant els cursos 2005-2006 i 2006-2007, un informe sobre la qualitat d’1.202 propostes de títols presentats per les seves universitats, 1.065 de Màster i 137 de Doctor, tal com recull l’informe L’avaluació de la qualitat a les universitats 2007, elaborat per ANECA i les agències autonòmiques. Però aquest document també recopila una dada més que significatiu: 2.644 programes oficials de postgrau han estat autoritzats per les comunitats autònomes en el 2007. Això vol dir, que tan sol un 45% d’aquests títols han estat autoritzats després de passar per un procés d’avaluació prèvia per garantir la seva qualitat. Així mateix, tal com expressa l’informe, dels 1.202 títols que han estat avaluats, un 21% han obtingut una avaluació desfavorable, per tant, 971 títols de Màster i 730 de Doctor autoritzats en l’actualitat no han estat avaluats o no compleixen els requisits de qualitat exigits per ANECA.

Entre les comunitats autònomes, destaquen significativament Madrid, Murcia i La Rioja, ja que cap d’elles ha sol·licitat alguna avaluació dels programes de postgrau que ofereixen les seves universitats; així mateix, altres autonomies, encara que han presentat alguns programes, les seves xifres disten molt dels títols autoritzats, com és el cas d’Andalusia, amb un 82,5% dels títols de Màster autoritzats sense avaluar. En el cas contrari es troba Castella i Lleó, on tots els Màster autoritzats compten amb un informe favorable de l’Agència de Qualitat.

Títols de postgrau
COMUNITAT AUTÒNOMA Títols autoritzats Títols avaluats Títols aprovats
Andalusia 336 38 32
Aragó 43 42 25
Astúries 27 23 22
Balears 27 33 25
Canàries 36 14 12
Cantàbria 38 15 15
Castella i Lleó 113 159 117
Castella-la Manxa 6 0 0
Catalunya 498 395 297
C. Valenciana 365 261 186
Extremadura 16 7 5
Galícia 94 75 74
Madrid 643 0 0
Murcia 145 0 0
Navarra 44 2 2
País Basc 91 64 63
La Rioja 2 0 0
Àmbit MEPYD 120 74 68
TOTAL 2.644 1.202 943

Font: L’avaluació de la qualitat a les universitats 2007