Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Llistes d’espera a la universitat

Quan l'estudiant no obté plaça en la titulació triada com a primera opció, pot sol·licitar romandre en les llistes de reserva
Per martavazquez 9 de abril de 2010
Img universitarioslistado
Imagen: eddiehosa

Els estudiants que desitgin ingressar el proper curs en alguna de les titulacions universitàries espanyoles la demanda de les quals és superior a l’oferta de places han de passar de forma obligatòria pel procés de preinscripció. Alguns aconseguiran accedir en el primer intent, però uns altres hauran d’acollir-se a les llistes d’espera per ingressar si quedés una vacant després de finalitzar els terminis de matriculació.

Cada any, en acabar les proves de selectivitat en les comunitats autònomes, els districtes universitaris obren els terminis de preinscripció a les universitats que ho conformen. És un procediment necessari per regular l’assignació de places en les titulacions superiors amb límit de contingent. En aquestes carreres, les vacants s’adjudiquen en funció de la nota d’admissió de cada estudiant, que és el resultat de la mitjana ponderada de la puntuació obtinguda en aquest examen d’accés i la nota mitjana de batxillerat.

No tots els alumnes aconsegueixen la nota de cort necessària per accedir a la titulació que trien. Per aquest motiu, el procés de preinscripció permet que els sol·licitants marquin en els seus impresos més d’una opció d’estudis preferents, entre els oferts pels centres d’un mateix districte universitari. Cada comunitat autònoma determina una quantitat, en virtut de les seves atribucions en matèria d’educació. A Cantàbria, els estudiants es poden preinscribir fins a en 14 titulacions, mentre que a la Comunitat Valenciana el límit és de 10 carreres.

La sol·licitud queda vinculada de forma automàtica a les prioritats marcades per l’alumne

L’ordre assignat a les titulacions en la preinscripció és determinant, ja que la sol·licitud es vincula de forma automàtica a les prioritats marcades per l’alumne i la universitat li atorgarà una vacant en funció d’aquests criteris. Encara que l’estudiant sigui conscient que la seva nota d’admissió (per la referència que pot tenir de la nota de cort del curs anterior) és insuficient per accedir als estudis desitjats, no ha de descartar marcar-los com a primera opció en la sol·licitud.

Si no forma part de la primera llista d’admesos, en estar el títol en el primer lloc de les seves preferències, té la possibilitat d’inscriure’s en les llistes d’espera i aconseguir una plaça si, al final del procés, queda alguna vacant. Per contra, si marca la carrera desitjada en un nivell més baix de la llista de preferències en la preinscripció i se li admet en una titulació marcada per damunt, perd totes les opcions d’entrar en les llistes de reserva.

Llistes d’admesos

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, les universitats publiquen les primeres llistes d’adjudicació de places i obren els terminis de matriculació. En funció de la titulació en la qual s’admeti a l’estudiant, pot optar per diferents vies:

Els qui aconsegueixen una plaça en la carrera que van marcar com a primera opció: tan sols han de formalitzar la matrícula en el termini establert per començar la carrera a l’inici del curs. Si no realitzen aquest tràmit en el període marcat, perdran de forma automàtica la plaça assignada.

Els alumnes han d’estar molt atents a la publicació de les successives assignacions de les llistes d’espera per no perdre la plaça

Estudiants admesos en segones o posteriors opcions: quan els sol·licitants no obtenen plaça en la titulació preferent i se’ls assigna una vacant en una altra de les opcions, poden optar per romandre en les llistes d’espera de totes les titulacions que figurin en la seva llista de preferència en un ordre previ a la carrera assignada. En alguns districtes, es passa a aquestes llistes de forma automàtica, però en uns altres és necessari sol·licitar la permanència en elles. Aquests alumnes han d’estar molt atents a la publicació de les successives assignacions de les llistes d’espera de cada universitat i als terminis de matriculació que marquen per a cadascuna (en molts casos d’un únic dia), perquè tenen el risc de perdre la plaça si no formalitzen la matrícula al moment estipulat.

Algunes universitats permeten que els estudiants en aquesta situació es matriculin de forma provisional o reservin una plaça en la titulació en la qual se’ls ha admès, perquè no perdin el dret a optar a l’ingrés en aquests estudis si al final no aconsegueixen obtenir una vacant en les llistes d’espera. Unes altres obliguen al fet que es realitzi una matrícula formal en els terminis indicats, encara que mantinguin el seu lloc en les llistes d’espera de les opcions marcades com a preferents.

Aquests alumnes poden optar per tornar a formalitzar la preinscripció en la segona fase

No s’aconsegueix l’admissió en cap de les titulacions: aquests estudiants conformen, de manera automàtica, les llistes d’espera fins a les següents adjudicacions. Si malgrat tot no aconsegueixen l’admissió, poden optar per formalitzar de nou la preinscripció en la segona fase (al setembre) i sol·licitar altres estudis amb vacants disponibles o intentar pujar la nota després de realitzar una altra vegada la prova d’accés a la universitat.

Anul·lar la matrícula

Els alumnes que al no haver-los admès en el primer termini d’inscripció a la universitat o en la titulació triada en primera opció opten per matricular-se en altres estudis, ja sigui mitjançant una matrícula provisional o una matrícula ordinària, poden anul·lar-la. Han de sol·licitar-ho a la universitat en la qual ja estan matriculats i justificar la seva admissió a un altre centre.

En general, si la sol·licitud es realitza abans de l’inici del curs acadèmic o fins al 31 d’octubre de l’any en curs, la universitat procedeix a la devolució de l’import de les taxes acadèmiques (mai de les despeses de secretaria). Si s’efectua en un període posterior (sempre en el primer trimestre), encara que depèn de la normativa de cada centre, és molt difícil que recuperin les taxes ja abonades.