Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Models d’exàmens en Internet

Els estudiants expliquen a la Xarxa amb models d'examen per preparar certes proves d'AIXÒ, Batxillerat i universitat
Per Azucena García 4 de gener de 2012
Img axamen abcd
Imagen: Alberto G.

Cada vegada que s’apropa el període d’exàmens, els nervis dels estudiants augmenten. Si no s’ha portat la matèria al dia, és difícil estudiar massa contingut en poc temps. Però un altre dels motius d’aquest nerviosisme és desconèixer el tipus de preguntes que es formularan en l’examen o si seran capaços d’explicar en ells tot l’après. Per preparar-se de forma adequada abans d’un examen o conèixer models de proves anteriors, els alumnes poden rastrejar a la Xarxa. Alguns centres de Secundària, Batxillerat i universitats expliquen en Internet amb dipòsits d’exàmens o exercicis d’autoavaluació perquè els estudiants calibrin el nivell de coneixement.

Els exàmens proposats en convocatòries anteriors són una ajuda per als estudiants que són a punt d’enfrontar-se a una prova. Encara que l’examen que realitzaran no sempre coincideix amb el d’una altra data, almenys, és un recurs útil perquè valorin si dominen la matèria o han d’estudiar millor certs continguts. Altres vegades, si les mateixes preguntes s’han repetit en diverses convocatòries, els alumnes coneixen quins són els continguts més importants per als docents.

Exàmens de Secundària i Batxillerat

Els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) cursen estudis fonamentals, ja que de la seva elecció dependrà el seu futur universitari. Les qualificacions en els exàmens determinaran en alguns casos la carrera que cursaran. Són un barem per conèixer què matèries dominen millor els estudiants o en quins obtindrien millors resultats. Per a ells, el Ministeri d’Educació proposa els recursos elaborats per l’Institut de Tecnologies Educatives i el projecte ed@d (Ensenyament Digital a Distància), que es presenta a manera de llibre interactiu, amb les assignatures cursades en AIXÒ. Però no són les úniques possibilitats.

 • Exàmens d’AIXÒ. La secció Prova i Aprova de la Kalipedia de Santillana divideix les proves per edats. Es distingeixen exàmens de 12 a 13 anys, de 13 a 14, de 14 a 15 i de 15 a 16. Les proves es corresponen amb matèries cursades per aquests alumnes, com a Llengua i Literatura, Ciències de la Naturalesa, Geografia, Història, Història i cultura de les religions, Física i Química, Tecnologia, Matemàtiques, Música, Biologia i Geologia o Educació ètic-cívica. Fins i tot, és possible realitzar un Superquiz, és a dir, un qüestionari que posa a prova coneixements generals dels estudiants sobre cultura, història o literatura, entre altres temes. També es plantegen qüestionaris sobre enigmes, incògnites i misteris.

 • Llengua i Literatura. Per a matèries específiques, Cíceros és un complement a l’educació presencial en Llengua i Literatura d’ESO i Batxillerat. Aquest portal permet l’accés a les unitats de cada curs, que plantegen una avaluació inicial per saber els coneixements que es tenen sobre aquest tema. Llengua en Secundària és un portal completat amb les aportacions de professors d’aquesta assignatura. Encara que en principi es dirigeix als docents, compta amb un apartat d’exàmens i exercicis perquè aprofitin els alumnes de Llengua Castellana i Literatura del segon cicle de Secundària (3º i 4º) i Batxillerat (1º i 2º). El projecte ed@d també proposa un apartat especial sobre Llengua i Literatura per 2º, 3º i 4º d’AIXÒ, amb proves d’autoavaluació.

 • Biologia i Geologia. Els estudiants de Biologia de 1º i 2º de Batxillerat i Geologia de 1º tenen l’opció d’aprofitar el portal creat pel Ministeri d’Educació centrat a l’àrea de Ciències de la Naturalesa. En aquest site, es reuneixen els continguts d’aquestes assignatures en els cicles citats, però a més, cada unitat dona l’oportunitat d’accedir a un apartat d’autoavaluació. La formació en aquesta assignatura es completa amb l’àrea de Ciències de la Naturalesa del projecte ed@d, que fracciona el contingut en unitats, cadascuna amb exercicis d’autoavaluació.

 • Tecnologia. Tots els continguts de Tecnologia de 4º d’AIXÒ, estructurats per temes, es concentren en un portal del Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD), on l’alumne posa a prova els seusconeixements mitjançant una prova corresponent a cada unitat.

 • Filosofia. El Ministeri d’Educació proporciona als estudiants de Batxillerat un recurs per aprofundir en els continguts de l’assignatura de Filosofia de 1º i 2º cicle de Batxillerat. Aquest canal es planteja com un viatge per diferents rutes (unitats d’estudi). Cada ruta aconsella a l’alumne què visitar (definicions de termes), activitats relacionades amb el tema i una autoavaluació al final de cada ruta.

 • Matemàtiques. Una de les assignatures més temudes, les matemàtiques, compten amb un portal exclusiu on, a més d’exercicis, es proposa als alumnes d’AIXÒ la realització de proves d’autoavaluació i un apartat “per saber més”.

 • Física i química. Els qui cursin Física i química en 3º i 4º d’AIXÒ tenen l’opció d’examinar-se en Internet, abans de realitzar les proves definitives que els plantegi el seu professor a l’aula. També tenen la possibilitat de realitzar exercicis per millorar els seus coneixements de la matèria.

 • Dibuix tècnic. Un projecte impulsat pel conveni Internet a l’escola posa a prova l’après en dibuix tècnic. S’inclou l’opció d’examinar-se mitjançant proves d’autoavaluació per valorar el domini que es té de la matèria. Els alumnes obtenen una qualificació d’aquestes proves, a més d’un comentari sobre els errors i les corresponents correciones.

 • Geografia i Història. Els alumnes de Geografia i Història de 3º i 4º d’AIXÒ poden realitzar els exercicis d’autoavaluació que planteja el projecte ed@d o bé accedir al Projecto Sextant. Aquest últim disposa de tasques perquè els estudiants responguin a una sèrie de qüestions sobre la matèria estudiada.

Exàmens d’universitat

Els estudiants de carreres universitàries aprofiten la Xarxa per completar els continguts de cada matèria impartida a l’aula, a més d’ampliar els seus coneixements, però també disposen de models d’examen per preparar les proves corresponents.

 • El dipòsit d’exàmens de la UNED, al centre de Calataiud, guarda les proves realitzades en les convocatòries de l’any anterior al que es cursa. Per accedir als exàmens, és necessari ser alumne de la UNED, ja que s’han d’introduir les claus de l’estudiant.

 • Proves d’accés a la universitat

  Les persones majors de 25 anys que hagin de realitzar les proves d’accés a la universitat abans de matricular-se en una carrera poden trobar en Internet proves d’anys anteriors. És el cas dels models d’examen de les universitats de la Comunitat de Madrid, tant públiques com a privades. Hi ha diverses opcions d’exàmens, així com proves de diversos anys, que inclouen instruccions per contestar-les i manera de valoració.

  La Universitat de Salamanca posa a la disposició dels futurs universitaris les proves presentades en les convocatòries des de 2005 i els criteris de correción. La Generalitat Valenciana també proporciona els exàmens de la convocatòria de juny de 2011 i setembre, mentre que la Universitat del País Basc facilita les proves des de 2007.